Kontrole z zakresu spalania odpadów w piecach do ogrzewania budynków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

 

Od 2009 r. na terenie Miasta Krakowa prowadzone są kontrole w zakresie spalania odpadów w piecach na paliwo stałe służących do ogrzewania pomieszczeń. W trakcie takich kontroli sprawdzane jest, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych, ponadto użytkownicy pieców pouczani są o zakazie spalania odpadów w piecach oraz informowani o szkodliwości takiego działania.

W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że „paliwem” tym są odpady, Straż Miejska nakłada mandat na sprawcę spalania odpadów. Natomiast w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, pobierane są próbki popiołu celem przekazania ich do analizy chemicznej. Badania próbek popiołu prowadzone są przez specjalistyczne laboratorium chemiczne. Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania, toczących się przed Sądem Rejonowym, do którego Straż Miejsca Miasta Krakowa kieruje odpowiednie wnioski.

Przedmiotowe kontrole prowadzone były w latach poprzednich przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przy współpracy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Od 2016 r. w ramach realizowanych obowiązków przedmiotowe kontrole prowadzi samodzielnie Straż Miejska Miasta Krakowa.

 
Zestawienie przeprowadzonych kontroli i ich wyników - do sezonu grzewczego 2016-2017r. 

 

Zestawienie ilości pobranych próbek popiołu i ich wyniki - od sezonu grzewczego 2017-2018r.