Dokument archiwalny

Projekt: Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 328 676,59 PLN

 

Wartość dofinansowania: 279375,10 PLN

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

 

Okres realizacji: 04.07.2014 - 31.10.2015

 

Opis

 

Projekt obejmował modernizację bazy technodydaktycznej ZSM nr 1 w Krakowie, modernizację trzech pracowni poprzez zakup zestawów komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami dodatkowymi, które będą wykorzystywane w kształceniu ogólnokształcącym i zawodowym, oraz dostosowanie techniczne istniejącej infrastruktury do wymogów zakupionego wyposażenia. Działania te przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego ZSM1, utrzymania liczby uczniów rekrutowanych do szkoły na stałym poziomie, lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto nastąpi wzrost liczby przeszkolonych uczniów w zakresie szkoleń branżowych, potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój zawodowy kadry dydaktycznej.