Dwutygodnik miejski KRAKÓW.PL

Dwutygodnik miejski KRAKÓW.PL to czasopismo wydawane przez Urząd Miasta Krakowa od 2008 r. Do kwietnia 2019 r. gazeta liczyła 28 stron, a od maja 2019 r. ukazuje się w zwiększonej objętości 36 stron – w nakładzie 45 tys. egzemplarzy. Dwutygodnik KRAKÓW.PL ukazuje się co drugą środę (poza przerwą wakacyjną). Gazeta jest bezpłatna, dostępna w wielu lokalizacjach UMK, salonikach prasowych sieci Kolporter, trafia też na ponad 170 stojaków rozmaitych krakowskich instytucji (przychodnie, szpitale, Centra Aktywności Seniorów itp.), a w dniu ukazania się numeru, od godz.7.00, rozdawana jest na największych skrzyżowaniach Krakowa.

Kolejne numery Dwutygodnika miejskiego KRAKÓW.PL (wraz z archiwum) są dostępne na stronie Magicznego Krakowa: www.krakow.pl, w dziale Dwutygodnik miejski KRAKÓW.PL.