Dokument archiwalny

Projekt: Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym

 

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Fundusz: Fundusz Szwajcarski

 

Wartość projektu: 123 080,60 PLN

  

Wartość dofinansowania: 104 618,56 PLN

  

Beneficjent: Caritas Archidiecezji Krakowskiej

 

Jednostka realizująca: Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Dziewcząt – os. Willowe 19

 

Okres realizacji: 14.05.2015 - 15.09.2015

 

  

Opis

 

Projekt składał się z dwóch komponentów: inwestycyjnego oraz nieiwestycyjnego.

 

Działania inwestycyjne obejmowały remont holów obiektu, w którym mieści się Placówka, zaadoptowanie jednego z pomieszczeń znajdujących się na I p. budynku na pokój terapeutyczny, remont kuchni z jadalnią, remont pokoi mieszkalnych, pokoi biurowych, pomieszczeń użytku wspólnego oraz częściowy remont łazienek. W wyniku realizacji inwestycji poprawiła się funkcjonalność i estetyka obiektu oraz nastąpił wzrost komfortu użytkowania budynku zarówno przez wychowanki jak i przez zatrudniony personel. Projekt obejmował jednocześnie zakup odpowiedniego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń tj. m.in. meble, sprzęt agd i rtv, komputer, rzutnik wraz z ekranem a także inne wyposażenie jak np. rowery czy bieżnia treningowa.

 

W ramach części nieinwestycyjnej zrealizowano szkolenia dla pracowników interwencyjnej placówki bezpośrednio zajmujących się wychowankami - nastolatkami, które na skutek wielu różnych czynników pozbawione są opieki rodzicielskiej i muszą przebywać w placówce całodobowej. Tematyka szkoleń dobrana została po konsultacjach z zespołem oraz po analizie potrzeb w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-06-08 13:07:49
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2016-06-08 13:07:33
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-04-05 14:29:30
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2016-04-04 12:18:38
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Edycja
2015-05-20 13:38:58
BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
 Publikacja