Dokument archiwalny

Projekt: Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12

 

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Fundusz: Fundusz Szwajcarski

 

Wartość projektu: 132 635,46 PLN

 

Wartość dofinansowania: 112 740,14 PLN

 

Jednostka realizująca: Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla Chłopców – ul. Naczelna 12

 

Okres realizacji: 14.05.2015 - 15.09.2015

 

Opis

 

Projekt wdrażany był w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i składał się z dwóch komponentów: inwestycyjnego oraz nieiwestycyjnego.

 

W efekcie realizacji przewidzianych w projekcie prac modernizacyjnych zostały wyodrębnione 2 lokale mieszkalne, co pozwoliło na utworzenie 2 kameralnych form pieczy zastępczej instytucjonalnej tj. 2 placówek interwencyjnych - każda dla 14 wychowanków. Oba lokale są zwarte, co pozwala na lepszą komunikację dzieci i opiekunów, przyczynia się do skuteczniejszej integracji i zapewnia pełną samodzielność tych małych placówek. Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt – meble, sprzęt agd oraz rtv (dwa nowoczesne telewizory i dwa komputery przenośne).

 

W ramach części nieinwestycyjnej projektu zrealizowano 3 szkolenia grupowe dla 13 pracowników placówki bezpośrednio zajmujących się wychowankami oraz 2 szkolenia indywidualne w zakresie Treningu Zastępowania Agresji. Tematyka szkoleń została dobrana w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb w zakresie doskonalenia warsztatu pracy i doboru metod pomocy dziecku i rodzinie.

 

Więcej informacji na stronie IPOW: pokrakow.org