Miło nam poinformować, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. Krajowa Sieć Tematyczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze Dobre Rządzenie uznała produkt finalny projektu: „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" za zwalidowany.