Dokument archiwalny

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert

na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

złożonych w roku 2015 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski - termin zgłaszania uwag upłynął 24 marca 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia "Prawy Brzeg" - termin zgłaszania uwag upłynął 30 marca 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Gospel - termin zgłaszania uwag upłynął 6 maja 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji im. Zbigniewa Seiferta - termin zgłaszania uwag upłynął 20 maja 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Krakowski - termin zgłaszania uwag upłynął 29 maja 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Polskiego Towarzystwa Altowiolowego - termin zgłaszania uwag upłynął 23 czerwca 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji Poemat - termin zgłaszania uwag upłynął 2 lipca 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza - termin zgłaszania uwag upłynął 17 lipca 2015 r.

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich - termin zgłaszania uwag upływa 17 listopada 2015 r.


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Fundacji Kuźnica - termin składania uwag upływa 19 listopada 2015 r.