Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Zamówienia, dla których upłynął termin składania ofert


 

 


Wykonywanie okresowych konserwacji urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynkach MOPS w Krakowie.

 

 

Zakup serwisu prawnego w wersji online

 

 

Sukcesywna dostawa prasy codziennej oraz czasopism specjalistycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV dla MOPS w Krakowie.

 

 

Dostawa kalendarzy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

Dostawa i serwis urządzeń biurowych wielofunkcyjnych kolorowych.

 

 

 

Wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu krat okiennych.

 

 

 

Zakup i dostawa serwerów.

 

 

 

Zakup paczek mikołajkowych.

 

 


Roboty budowlane dla MOPS w Krakowie.

 

 

 

Roboty budowlane dla MOPS w Krakowie.

 

 

 

Roboty budowlane dla MOPS w Krakowie.

 

 

 

Sprzedaż kserokopiarek MOPS w Krakowie.

 

 

 

Wydruk i dostawa druków dla MOPS.

 

 

 

Zakup i dostawa sprzętu AGD i RTV, narzędzi i elektronicznego sprzetu biurowego dla MOPS.

 

 

 

Zakup i dostawa wykładziny, paneli, listew i akcesoriów do montażu

 

 

 

Sprzedaż kaset po tonerach.

 

 

 

Okresowe przeglądy obiektów i instalacji w budynkach.

 

 

 

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynkach MOPS w Krakowie.

 

 

 

Zakup i dostawa narzędzi i części do narzędzi, materiałów budowlanych i elektrycznych oraz innych produktów dla MOPS w Krakowie.

 

 


Przeglądy okresowe obiektów i instalacji w budynkach MOPS w Krakowie.

 

 

 

Przeprowadzenie superwizji.

 

 

 

Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe.

 

 

 

Świadczenie usług monitorowania obiektów MOPS w Krakowie.

 

 

 

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych dla MOPS w Krakowie.

 

 

 

Wykonanie, dostawa i montaż rolet dla MOPS w Krakowie

 

 

 

Zamówienie publiczne nr 271/1/466/2015 na dezynsekcję obiektu Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19A w Krakowie

 

 

 

Zamówienie publiczne nr 271/1/356/2015 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

 

Zamówienie publiczne nr 271/1/397/2015 na zakup i dostawę gablot informacyjnych i stojaków obrotowych.

 

 

 

Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla MOPS w Krakowie.

 

 

 

Dostawa tonerów do drukarek laserowych oraz dostawa artykułów papierniczych.

 

 

 

Przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

 

Zakup i montaż grzejnika Purmo wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji, wstawienie trójników, zakup i montaż drzwi aluminiowych w budynku Filii numer 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 52.

 

 

 

Dostawa odzieży roboczej dla MOPS w Krakowie.

 

 

 

Dostawa artykułów spożywczych dla MOPS w Krakowie.

 

 

 

Roboty budowlane w budynku przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.


 

Odśnieżanie dachów w budynkach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

 

Wykonanie i dostawa pieczątek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.