Dokument archiwalny

Stypendia Twórcze  Miasta Krakowa 2014

W dniu 24 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Stypendia otrzymali:

W dziedzinie muzyki i tańca:

 • Barbara Borowicz
 • Julia Hałka (taniec)
 • Franciszek Araszkiewicz
 • Piotr Orzechowski
 • Stanisław Słowiński

W dziedzinie sztuk plastycznych:

 • Marlena Biczak
 • Martyna Borowiecka
 • Anna Juszczak
 • Justyna Kolarz-Piotrowicz
 • Iwona Tamborska

W dziedzinie literatury:

 • Joanna Bąk
 • Andrzej Muszyński
 • Szymon Słomczyński

W dziedzinie teatru i sztuki estradowej:

 • Elżbieta Depta

 W dziedzinie organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzania kulturą, kreowania ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcia logistycznego artystów:

 • Aleksander Włodyka

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa - przyznawane jest szczególnie utalentowanym artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia i prowadzą działalność na terenie miasta Krakowa.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa przyznawane są od roku 1994. Ta forma mecenatu kultury została ustanowiona przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr CVIII/712/94 z dnia 11 marca 1994 roku, która w roku 2009 została zastąpiona uchwałą NR LXXVI/976/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

Stypendia przyznawane są w dziedzinie: muzyki i tańca, teatru i sztuki estradowej, literatury, filmu, sztuk plastycznych (m.in.: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, architektura, rzeźba, rzemiosło artystyczne), organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzania kulturą, kreowania ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcia logistycznego artystów. Stypendysta otrzymuje stypendium pieniężne (w formie jednorazowej) oraz dyplom.