Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Główna


2018-05-28 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad CIV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 6 czerwca 2018 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w przyznawaniu abonamentu postojowego.

4. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia wybitnych kobiet związanych z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej - Klemensiewiczowej, Stanisławy Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic i placów w Krakowie.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa


2018-05-28 PN 15:45 sala Portretowa UMK Plac wszystkich Świętych 3/4

1. Przedstawienie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie w kontekście prowadzenia prac związanych z reorganizacją Strefy Płatnego Parkowania. a)Prezentacja Komitetu Mieszkańców? Nic o Nas Bez Nas? w wyżej wymienionym zakresie (wystąpienie do 1 godz.) ? przekazanie materiałów w formie pisemnej do raportu komisji oraz do przygotowania odpowiedzi na następną komisję przez przedstawicieli Pana Prezydenta Miasta Krakowa.

2. 2.Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie skargi Stowarzyszenia Stare Podgórze skierowanej do Komisji Rewizyjnej dotyczącej braku kontroli nad wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Gminą MK a Wykonawcą firmą Ekkom Sp. z o.o. wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, której przedmiotem było ?Zaprojektowanie oraz uzgodnienie organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania na obszarze ograniczonym ulicami Al. Trzech Wieszczów, Czarnowiejska, Nawojki, Armii Krajowej, od północy torami kolejowymi, a od wschodu ul. Prądnicką? na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej MK z dnia 08 maja 2018 roku ( w dniu 26 marca 2018 roku Komisja Rewizyjna MK zawiesiła rozpatrywanie skargi do czasu zakończenia pracy w Komisji ). a)Prezentacja Komitetu Mieszkańców? Nic o Nas Bez Nas? w wyżej wymienionym zakresie (wystąpienie do 1 godz.) ? przekazanie materiałów do raportu komisji w formie pisemnej, b)Przedstawienie stanowiska ww. kwestii przez przedstawicieli Prezydenta MK ( wystąpienie do 1 godz.) ? przekazanie materiałów do raportu komisji w formie pisemnej c)Pytania ze strony członków Komisji i mieszkańców - dyskusja.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

3. Przyjęcie planu pracy komisji.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2018-05-29 WT 15:00 sala im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja Zarządu Infrastruktury Sportowej dotycząca planów i zamierzeń modernizacji infrastruktury sportowej (remonty i inwestycje) w 2018 roku z uwzględnieniem rewitalizacji przyszkolnych boisk sportowych ? edycja V.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.