Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2017-11-22 ŚR 09:30 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja na temat opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miejskiej Kraków.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

2. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2017-11-23 CZ 15:00 sala Dietla UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Film Commision i Regionalny Fundusz Filmowy ? promocja filmowego wizerunku Krakowa w kraju i za granicą ? KBF.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Krakoweskiego Biura Festiwalowego - Izabela Helbin

3. Oświetlenie zabytków w Krakowie ? informacja ZIKIT.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie. - Andrzej Mikołajewski

   Miejski Konserwator Zabytków - Jerzy Zbiegień

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2017-11-27 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świetych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad XC sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 6 grudnia 2017 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.