Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2017-11-22 ŚR 10:00


Sesja nr: 7089 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2290
  2290 -   PDF  
  2290 -   DOC  

  Ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2017-10-10
  Projekt doręczony - 2017-10-10
  I czytanie - 2017-10-25
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-17
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-20

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2017-10-23 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-16


 5. Druk nr 2375
  2375_wył.jawność -   PDF  
  2375_wył.jawność -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonego przy ul. Teligi w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-10-18
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-11-07 -   PDF  


 6. Druk nr 2376
  2376_wył.jawność -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 4 przy ul. Smoluchowskiego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-11-07 -   PDF  


 7. Druk nr 2377
  2377_wył.jawności -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 15 na os. Kazimierzowskim w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-11-07 -   PDF  


 8. Druk nr 2493
  2493 -   DOC  
  2493 -   PDF  
  2493_zał.1 -   PDF  
  2493_zał.2 -   PDF  
  2493_zał.3 -   PDF  
  2493_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 710, 750, 851, 852, 854, 855, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-02
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-11-07 -   PDF  


 9. Druk nr 2494
  2494 -   PDF  
  2494 -   DOC  
  2494_zał.1 -   PDF  
  2494_zał.2 -   PDF  
  2494_zał.3 -   PDF  
  2494_zał.3.2 -   PDF  
  2494_zał.4 -   PDF  
  2494_zał.5 -   PDF  
  2494_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 854, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-02
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-11-07 -   PDF  


 10. Druk nr 2500
  2500_załącznik_graficzny -   PDF  
  2500_zał_II_do_zarz_2896_17 -   PDF  
  2500_zarz_2896 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-03


 11. Druk nr 2501
  2501_zarz_2895 -   PDF  
  2501_zarz_2895 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr CXII/1732/14 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 - 2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-03


 12. Druk nr 2510
  2510_zarz_2955 -   PDF  
  2510_zarz_2955 -   DOC  

  Ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2018 r.
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2017-11-07
  Projekt doręczony - 2017-11-09


 13. Druk nr 2506
  2506 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy wielopokoleniowych placów zabaw i rekreacji tak zwanych Smoczych Skwerów 2.0.
  /projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Urynowicz/
  Data wpływu - 2017-11-02
  Projekt doręczony - 2017-11-06


 14. Druk nr 2521
  2521 -   PDF  
  2521 -   DOC  

  Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Data wpływu - 2017-11-14
  Projekt doręczony - 2017-11-15


 15. Druk nr 2516
  2516 -   DOC  
  2516 -   PDF  
  2516_zał.1 -   PDF  
  2516_zał.2 -   PDF  
  2516_zał.3 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-14
  Projekt doręczony - 2017-11-15


 16. Druk nr 2517
  2517 -   DOC  
  2517 -   PDF  
  2517_zał.1 -   PDF  
  2517_zał.2 -   PDF  
  2517_zał.3 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 757 i 801)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-14
  Projekt doręczony - 2017-11-15


 17. Druk nr 2518
  2518 -   DOC  
  2518 -   PDF  
  2518_zał.1 -   PDF  
  2518_zał.2 -   PDF  
  2518_zał.3 -   PDF  
  2518_zał.4 -   PDF  
  2518_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 853 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-14
  Projekt doręczony - 2017-11-15


 18. Druk nr 2519
  2519 -   PDF  
  2519 -   DOC  
  2519_zał.1 -   PDF  
  2519_zał.2 -   PDF  
  2519_zał.3 -   PDF  
  2519_zał.4 -   PDF  
  2519_zarz_PMK -   DOC  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-14
  Projekt doręczony - 2017-11-15


 19. Druk nr 2520
  2520 -   PDF  
  2520_Zał. 1 - WPF -   PDF  
  2520_Zał. 2 WPW -   PDF  
  2520_Zał. 3 - Objasnienia cz. A -   PDF  
  2520_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  2520_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  2520_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  2520_Zał. 3 - Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2017-11-14
  Projekt doręczony - 2017-11-15


 20. Druk nr 2513
  2513_zarz 2989 -   PDF  
  2513_zarz 2989 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-11-09
  Projekt doręczony - 2017-11-09


 21. Druk nr 2514
  2514_zarz 2991 -   PDF  
  2514_zarz 2991 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Data wpływu - 2017-11-09
  Projekt doręczony - 2017-11-09


 22. Druk nr 2515
  2515_zarz 2984 -   DOC  
  2515_zarz 2984 -   PDF  

  Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-11-10
  Projekt doręczony - 2017-11-10


 23. Druk nr 2468
  2468 -   PDF  
  2468 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr LIII/723/12 w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Łukasz Szewczyk/
  Pozytywna opinia prawna Magdalena Mika
  Data wpływu - 2017-10-24
  Projekt doręczony - 2017-10-25


 24. Druk nr 2482
  2482_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 15 położonym przy ul. Rydygiera w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-30


 25. Druk nr 2483
  2483_ niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 15 położonym przy ul. Rydygiera w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-30


 26. Druk nr 2484
  2484_niejawna -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Kościuszkowców w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-30


 27. Druk nr 2485
  2485 -   PDF  
  2485 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-30


 28. Druk nr 2502
  2502_zarz_2883 -   PDF  
  2502_zarz_2883 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-03


 29. Druk nr 2503
  2503_zarz_2884 -   PDF  
  2503_zarz_2884 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry Nr 4A
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-03


 30. Druk nr 2504
  2504_zarz_2885-wyłączenie jawności -   PDF  
  2504_zarz_2885-wyłączenie jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-03


 31. Druk nr 2505
  2505_zarz_2893 -   PDF  
  2505_zarz_2893 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
  Pozytywna opinia prawna Wojciech Musialik
  Data wpływu - 2017-10-31
  Projekt doręczony - 2017-11-03


 32. Druk nr 2512-R
  2512-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie ustanowienia połączenia lotniczego z lotniska Kraków Balice do Istambułu
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
  Data wpływu - 2017-11-07
  Projekt doręczony - 2017-11-09


 33. Druk nr 2307
  2307 -   PDF  
  2307 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-13
  Projekt doręczony - 2017-10-13
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 34. Druk nr 2308
  2308 -   DOC  
  2308 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-13
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 35. Druk nr 2309
  2309 -   PDF  
  2309 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-13
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-15


 36. Druk nr 2310
  2310 -   PDF  
  2310 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-13
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 37. Druk nr 2311
  2311 -   PDF  
  2311 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-13
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 38. Druk nr 2312
  2312 -   PDF  
  2312 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-13
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 39. Druk nr 2313
  2313 -   PDF  
  2313 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-11
  Projekt doręczony - 2017-10-13
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Opinie

  Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2017-10-24 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 40. Druk nr 2323
  2323 -   PDF  
  2323 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 41. Druk nr 2324
  2324 -   PDF  
  2324 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 42. Druk nr 2325
  2325 -   PDF  
  2325 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 43. Druk nr 2326
  2326 -   PDF  
  2326 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 29, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 44. Druk nr 2327
  2327 -   PDF  
  2327 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 45. Druk nr 2328
  2328 -   PDF  
  2328 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 46. Druk nr 2329
  2329 -   PDF  
  2329 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 33, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 47. Druk nr 2330
  2330 -   PDF  
  2330 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 48. Druk nr 2331
  2331 -   PDF  
  2331 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 49. Druk nr 2332
  2332 -   PDF  
  2332 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 50. Druk nr 2333
  2333 -   PDF  
  2333 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 51. Druk nr 2334
  2334 -   PDF  
  2334 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 52. Druk nr 2335
  2335 -   PDF  
  2335 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 53. Druk nr 2336
  2336 -   PDF  
  2336 -   DOC  

  Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 54. Druk nr 2337
  2337 -   PDF  
  2337 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 55. Druk nr 2338
  2338 -   PDF  
  2338 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 56. Druk nr 2339
  2339 -   PDF  
  2339 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 57. Druk nr 2340
  2340 -   PDF  
  2340 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 58. Druk nr 2341
  2341 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 59. Druk nr 2342
  2342 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 60. Druk nr 2343
  2343 -   PDF  
  2343 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 61. Druk nr 2344
  2344 -   PDF  
  2344 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 62. Druk nr 2345
  2345 -   PDF  
  2345 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 63. Druk nr 2346
  2346 -   PDF  
  2346 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 64. Druk nr 2347
  2347 -   PDF  
  2347 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 65. Druk nr 2348
  2348 -   PDF  
  2348 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 66. Druk nr 2349
  2349 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 67. Druk nr 2350
  2350 -   PDF  
  2350 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 68. Druk nr 2351
  2351 -   PDF  
  2351 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 69. Druk nr 2352
  2352 -   PDF  
  2352 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 70. Druk nr 2353
  2353 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 71. Druk nr 2354
  2354 -   PDF  
  2354 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 72. Druk nr 2355
  2355 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 73. Druk nr 2356
  2356 -   PDF  
  2356 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 74. Druk nr 2357
  2357 -   PDF  
  2357 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 71, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 75. Druk nr 2358
  2358 -   PDF  
  2358 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 76. Druk nr 2359
  2359 -   PDF  
  2359 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 77. Druk nr 2360
  2360 -   PDF  
  2360 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 78. Druk nr 2361
  2361 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 79. Druk nr 2362
  2362 -   PDF  
  2362 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 42, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 80. Druk nr 2363
  2363 -   PDF  
  2363 -   DOC  

  Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 81. Druk nr 2364
  2364 -   PDF  
  2364 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 wraz z Filią nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 82. Druk nr 2365
  2365 -   PDF  
  2365 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 73, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 83. Druk nr 2366
  2366 -   PDF  
  2366 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 84. Druk nr 2367
  2367 -   PDF  
  2367 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 85. Druk nr 2368
  2368 -   PDF  
  2368 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 26, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 86. Druk nr 2369
  2369 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 87. Druk nr 2370
  2370 -   PDF  
  2370 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 88. Druk nr 2371
  2371 -   PDF  
  2371 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 89. Druk nr 2372
  2372 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 90. Druk nr 2373
  2373 -   PDF  
  2373 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 91. Druk nr 2374
  2374 -   PDF  
  2374 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Data wpływu - 2017-10-17
  Projekt doręczony - 2017-10-18
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 92. Druk nr 2381
  2381 -   PDF  
  2381 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 93. Druk nr 2382
  2382 -   PDF  
  2382 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 8, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 94. Druk nr 2383
  2383 -   PDF  
  2383 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 95. Druk nr 2384
  2384 -   PDF  
  2384 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 154, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 96. Druk nr 2385
  2385 -   PDF  
  2385 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 79, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 97. Druk nr 2386
  2386 -   PDF  
  2386 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 108, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 98. Druk nr 2387
  2387 -   DOC  
  2387 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 122, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 99. Druk nr 2388
  2388 -   PDF  
  2388 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 100. Druk nr 2389
  2389 -   PDF  
  2389 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-19
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 101. Druk nr 2390
  2390 -   PDF  
  2390 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-26
  Projekt doręczony - 2017-10-20
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 102. Druk nr 2391
  2391_2723 -   PDF  
  2391_2723 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 103. Druk nr 2392
  2392_2725 -   PDF  
  2392_2725 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 104 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 104. Druk nr 2393
  2393_2727 -   PDF  
  2393_2727 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 105. Druk nr 2394
  2394_2731 -   PDF  
  2394_2731 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 106. Druk nr 2395
  2395_2733 -   PDF  
  2395_2733 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 107. Druk nr 2396
  2396_2735 -   PDF  
  2396_2735 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 108. Druk nr 2397
  2397_2738 -   PDF  
  2397_2738 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 109. Druk nr 2398
  2398_2739 -   PDF  
  2398_2739 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 110. Druk nr 2399
  2399_2741 -   PDF  
  2399_2741 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 111. Druk nr 2400
  2400_2742 -   PDF  
  2400_2742 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 112. Druk nr 2401
  2401_2743 -   PDF  
  2401_2743 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 113. Druk nr 2402
  2402_2745 -   PDF  
  2402_2745 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 114. Druk nr 2403
  2403_2747 -   PDF  
  2403_2747 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 115. Druk nr 2404
  2404_2748 -   PDF  
  2404_2748 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 116. Druk nr 2405
  2405_2729 -   PDF  
  2405_2729 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-20
  Projekt doręczony - 2017-10-23
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 117. Druk nr 2406
  2406_2708 -   PDF  
  2406_2708 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 118. Druk nr 2407
  2407_2706 -   PDF  
  2407_2706 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 119. Druk nr 2408
  2408_2717 -   PDF  
  2408_2717 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 120. Druk nr 2409

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 121. Druk nr 2410
  2410_2716 -   PDF  
  2410_2716 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 122. Druk nr 2411
  2411_2704 -   PDF  
  2411_2704 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 123. Druk nr 2412
  2412_2703 -   PDF  
  2412_2703 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 124. Druk nr 2413
  2413_2705 -   PDF  
  2413_2705 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 125. Druk nr 2414
  2414_2707 -   PDF  
  2414_2707 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 126. Druk nr 2415
  2415_2709 -   PDF  
  2415_2709 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 127. Druk nr 2416
  2416_2710 -   PDF  
  2416_2710 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 128. Druk nr 2417
  2417_2711 -   PDF  
  2417_2711 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 129. Druk nr 2418
  2418_2712 -   PDF  
  2418_2712 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 130. Druk nr 2419
  2419_2713 -   PDF  
  2419_2713 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie /
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 131. Druk nr 2420
  2420_2714 -   PDF  
  2420_2714 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 86 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 132. Druk nr 2421
  2421_2715 -   PDF  
  2421_2715 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 133. Druk nr 2422
  2422_2718 -   PDF  
  2422_2718 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 134. Druk nr 2423
  2423_2721 -   PDF  
  2423_2721 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 135. Druk nr 2424
  2424_2722 -   PDF  
  2424_2722 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 136. Druk nr 2425
  2425_2724 -   PDF  
  2425_2724 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 137. Druk nr 2426
  2426_2720 -   DOC  
  2426_2720 -   PDF  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 138. Druk nr 2427
  2427_2736 -   PDF  
  2427_2736 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 139. Druk nr 2428
  2428_2744 -   PDF  
  2428_2744 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 140. Druk nr 2429
  2429_2746 -   PDF  
  2429_2746 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 141. Druk nr 2430
  2430_2749 -   PDF  
  2430_2749 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 142. Druk nr 2431
  2431_2750 -   PDF  
  2431_2750 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 143. Druk nr 2432
  2432_2751 -   PDF  
  2432_2751 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 144. Druk nr 2433
  2433_2752 -   PDF  
  2433_2752 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 145. Druk nr 2434
  2434_2753 -   PDF  
  2434_2753 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 146. Druk nr 2435
  2435_2754 -   PDF  
  2435_2754 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 147. Druk nr 2436
  2436_2755 -   PDF  
  2436_2755 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 148. Druk nr 2437
  2437_2756 -   PDF  
  2437_2756 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 149. Druk nr 2438
  2438_2758 -   PDF  
  2438_2758 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 150. Druk nr 2439
  2439_2759 -   PDF  
  2439_2759 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-24
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 151. Druk nr 2441
  2441_2757 -   PDF  
  2441_2757 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 152. Druk nr 2442
  2442_2760 -   PDF  
  2442_2760 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 153. Druk nr 2443
  2443_2761 -   PDF  
  2443_2761 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   - doręczenie - 2017-11-14


 154. Druk nr 2444
  2444_2762 -   PDF  
  2444_2762 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 155. Druk nr 2445
  2445_2763 -   PDF  
  2445_2763 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 156. Druk nr 2446
  2446_2764 -   PDF  
  2446_2764 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-13


 157. Druk nr 2447
  2447_2765 -   PDF  
  2447_2765 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 158. Druk nr 2448
  2448_2766 -   PDF  
  2448_2766 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-25
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 159. Druk nr 2449
  2449_2767 -   PDF  
  2449_2767 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 160. Druk nr 2450
  2450_2768 -   PDF  
  2450_2768 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 161. Druk nr 2451
  2451_2769 -   PDF  
  2451_2769 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 162. Druk nr 2452
  2452_2770 -   PDF  
  2452_2770 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 163. Druk nr 2453
  2453_2771 -   PDF  
  2453_2771 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 164. Druk nr 2454
  2454_2726 -   PDF  
  2454_2726 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 165. Druk nr 2455
  2455_2728 -   PDF  
  2455_2728 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 166. Druk nr 2456
  2456_2730 -   PDF  
  2456_2730 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 167. Druk nr 2457
  2457_2732 -   PDF  
  2457_2732 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 168. Druk nr 2458
  2458_2734 -   PDF  
  2458_2734 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 169. Druk nr 2459
  2459_2737 -   PDF  
  2459_2737 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 170. Druk nr 2460
  2460_2740 -   PDF  
  2460_2740 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 171. Druk nr 2461
  2461_2794 -   PDF  
  2461_2794 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-24
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 172. Druk nr 2462
  2462_2782 -   PDF  
  2462_2782 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-24
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 173. Druk nr 2463
  2463_2789 -   PDF  
  2463_2789 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 140, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-24
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 174. Druk nr 2464
  2464_2792 -   PDF  
  2464_2792 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-23
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 175. Druk nr 2465
  2465_2791 -   PDF  
  2465_2791 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-24
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 176. Druk nr 2466
  2466_2784 -   PDF  
  2466_2784 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-24
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 177. Druk nr 2467
  2467_2786 -   PDF  
  2467_2786 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 130, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-24
  Projekt doręczony - 2017-10-25
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 178. Druk nr 2476
  2476_zarządzenie PMK 2832-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  
  2476_zarządzenie PMK 2832-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-27
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 179. Druk nr 2477
  2477_zarządzenie PMK 2836-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  
  2477_zarządzenie PMK 2836-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 51, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-27
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 180. Druk nr 2478
  2478_zarządzenie PMK 2838-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  
  2478_zarządzenie PMK 2838-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 109, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-27
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 181. Druk nr 2479
  2479_zarządzenie PMK 2839-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  
  2479_zarządzenie PMK 2839-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 135, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-27
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 182. Druk nr 2480
  2480_zarządzenie PMK 2840-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  
  2480_zarządzenie PMK 2840-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-27
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16


 183. Druk nr 2481
  2481_zarządzenie PMK 2841-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  
  2481_zarządzenie PMK 2841-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2017-10-27
  Projekt doręczony - 2017-10-27
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-14


 184. Druk nr 2486
  2486 -   PDF  
  2486 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-30
  Projekt doręczony - 2017-10-31
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 185. Druk nr 2487
  2487 -   PDF  
  2487 -   DOC  

  Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 66, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2017-10-30
  Projekt doręczony - 2017-10-31
  I czytanie - 2017-11-08
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-11-14
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-11-16

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2017-11-15


 186. Oświadczenia, komunikaty.

 187. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.