Dokument archiwalny

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2018-12-13 CZ 16:00


Sesja nr: 8002    Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.