Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2018-01-24 ŚR 10:00


Sesja nr: 7093 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2588
  2588 -   PDF  
  2588_Uzasadnienie -   PDF  
  2588_zał. -   PDF  
  2588_zarz_PMK -   DOC  

  Przyjęcie Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 pn. "Bezpieczny Kraków"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Janina Czapska/
  Pozytywna opinia prawna Magdalena Mika
  Data wpływu - 2017-12-20
  Projekt doręczony - 2017-12-20
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18


 5. Druk nr 2567
  2567_zarz_3405_wyłączenie jawności -   PDF  
  2567_zarz_3405_wyłączenie jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 32 położonym na os. Piastów w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-07
  Projekt doręczony - 2017-12-08
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 6. Druk nr 2568
  2568_zarz_3407_wyłączenie jawności -   PDF  
  2568_zarz_3407_wyłączenie jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 48 położonym przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-07
  Projekt doręczony - 2017-12-08
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 7. Druk nr 2569
  2569_zarz_3408_wyłączenie jawności -   PDF  
  2569_zarz_3408_wyłączenie jawności -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-07
  Projekt doręczony - 2017-12-08
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 8. Druk nr 2570
  2570_zarz_3406 -   PDF  
  2570_zarz_3406 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Wandy 24 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 83% bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-08
  Projekt doręczony - 2017-12-12
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 9. Druk nr 2577
  2577_zarz_3468 -   PDF  
  2577_zarz_3468 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr U3 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Prądnickiej Nr 77 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-15
  Projekt doręczony - 2017-12-15
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 10. Druk nr 2578

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-12
  Projekt doręczony - 2017-12-15
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 11. Druk nr 2581
  2581 -   PDF  
  2581 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-12-18
  Projekt doręczony - 2017-12-19
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 12. Druk nr 2582
  2582_wył_jawn -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-18
  Projekt doręczony - 2017-12-19
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 13. Druk nr 2583
  2583 -   PDF  
  2583 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 71 % bonifikaty
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-18
  Projekt doręczony - 2017-12-19
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 14. Druk nr 2586
  2586_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2017-12-20
  Projekt doręczony - 2017-12-20
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 15. Druk nr 2587
  2587 -   DOC  
  2587 -   PDF  
  2587_zał_graf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie, przy ul. Aleksandra Fredry Nr 4B
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2017-12-20
  Projekt doręczony - 2017-12-20
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  


 16. Druk nr 2566
  2566_skan -   PDF  

  Ustalenie zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej
  /projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Edward Porębski/
  Pozytywna z uwagą opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2017-12-06
  Projekt doręczony - 2017-12-08
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-12-29 -   PDF  
  Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: E. PORĘBSKI -   PDF   - doręczenie - 2018-01-10


 17. Druk nr 2598
  2598 -   PDF  
  2598 -   DOC  

  Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-12-29
  Projekt doręczony - 2018-01-03

  Opinie

  Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2018-01-10 -   PDF  


 18. Druk nr 2599
  2599 -   DOC  
  2599 -   PDF  
  2599_uchwała Swoszowice - załącznik nr 6.pdf -   PDF  
  2599_uchwała Swoszowice - załącznik nr 8.pdf -   PDF  
  2599_v8_Swoszowice_Mapa - załącznik nr 3.pdf -   PDF  
  2599_v8_Swoszowice_Mapa_załącznik nr 4.pdf -   PDF  
  2599_v8_Swoszowice_Mapa_załącznik nr 5.pdf -   PDF  
  2599_v8_Swoszowice_Mapa_załącznik nr 7.pdf -   PDF  

  Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LX/784/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2017-12-29
  Projekt doręczony - 2018-01-03

  Opinie

  Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2018-01-10 -   PDF  


 19. Druk nr 2602
  2602 -   PDF  
  2602 -   DOC  

  Udzielenie dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!" w latach 2018 - 2020
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2018-01-05
  Projekt doręczony - 2018-01-08


 20. Druk nr 2603
  2603 -   PDF  

  Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Hanczakowski
  Data wpływu - 2018-01-05
  Projekt doręczony - 2018-01-09


 21. Druk nr 2604
  2604 -   PDF  
  2604 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2018-01-08
  Projekt doręczony - 2018-01-09


 22. Druk nr 2605
  2605 -   PDF  
  2605 -   DOC  
  2605_17_2018_załącznik nr 1 -   PDF  
  2605_17_2018_załącznik nr 2 -   PDF  
  2605_17_2018_załącznik nr 3 -   PDF  
  2605_17_2018_załącznik nr 4 -   PDF  
  2605_17_2018_załącznik nr 5 -   PDF  
  2605_17_2018_załącznik nr 6 -   PDF  

  Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2018-01-08
  Projekt doręczony - 2018-01-09


 23. Druk nr 2606
  2606 -   PDF  
  2606 -   DOC  

  Ustalenie wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Górak
  Data wpływu - 2018-01-08
  Projekt doręczony - 2018-01-09


 24. Druk nr 2607
  2607 -   PDF  
  2607 -   DOC  

  Przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego" w 2018 roku, kontynuacja zadania
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 2018-01-08
  Projekt doręczony - 2018-01-09


 25. Druk nr 2608
  2608 -   PDF  
  2608 -   DOC  

  Wyrażenie zgody Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krakus? z siedzibą ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na pamiątkowym medalu
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Gieras
  Data wpływu - 2018-01-08
  Projekt doręczony - 2018-01-09

  Opinie

  Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2018-01-15 -   PDF  


 26. Druk nr 2615
  2615_niejawne -   PDF  

  Skarga na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Krakowa
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Data wpływu - 2018-01-09
  Projekt doręczony - 2018-01-10


 27. Druk nr 2618
  2618 -   PDF  
  2618 -   DOC  

  Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-01-17
  Projekt doręczony - 2018-01-17


 28. Druk nr 2597

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5184/1384525 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Okólnej 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2017-12-28
  Projekt doręczony - 2017-12-29


 29. Druk nr 2600
  2600_wylaczenie jawnosci -   PDF  
  2600_wylaczenie jawnosci -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta], usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-01-03
  Projekt doręczony - 2018-01-04


 30. Druk nr 2601
  2601 -   DOC  
  2601 -   PDF  
  2601_skan -   PDF  

  Zamiar przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-01-03
  Projekt doręczony - 2018-01-04


 31. Druk nr 2620
  2620 -   PDF  

  Zamiar likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 24, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-01-16
  Projekt doręczony - 2018-01-17


 32. Druk nr 2621
  2621 -   PDF  

  Zamiar przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-01-16
  Projekt doręczony - 2018-01-17


 33. Druk nr 2622
  2622 -   PDF  
  2622_Zał. 1 - WPF 2018-2052_zmiana nr 2 -   PDF  
  2622_Zał. 2 - WPW 2018-2052_zmiana nr 2 -   PDF  
  2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. A_zmiana nr 2 -   PDF  
  2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-1 zad. strategiczne -   PDF  
  2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-2 zad. programowe -   PDF  
  2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-3 zad. dzielnic -   PDF  
  2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-01-16
  Projekt doręczony - 2018-01-17


 34. Druk nr 2591
  2591 -   DOC  
  2591 -   PDF  
  2591_zał.1_mapa -   PDF  
  2591_zał.2_wył.jawność -   PDF  
  2591_zał.3 -   DOC  
  2591_zał.3 -   PDF  
  2591_zał.II_do_Zarz_PMK -   DOC  
  2591_zał.II_do_Zarz_PMK -   PDF  
  2591_zał.III_do_Zarz_PMK -   PDF  
  2591_zał.III_do_Zarz_PMK_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Katarzyna Kempf-Kowalczyk
  Data wpływu - 2017-12-22
  Projekt doręczony - 2017-12-27
  I czytanie - 2018-01-10
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   DOC   -   PDF   -   PDF   - doręczenie - 2018-01-17


 35. Druk nr 2610
  2610 -   PDF  
  2610_zał_graf -   PDF  
  2610_zał.II_do_zarz_40_18 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rogatka Warszawska"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-01-09
  Projekt doręczony - 2018-01-10


 36. Druk nr 2611
  2611 -   PDF  
  2611_zal.II_do_zarz_41_18 -   PDF  
  2611_zał_graf -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Borkowski"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-01-09
  Projekt doręczony - 2018-01-10


 37. Druk nr 2612
  2612 -   PDF  
  2612_Uzasadnienie do uchwały - 08.01.2018_ -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-01-09
  Projekt doręczony - 2018-01-10


 38. Druk nr 2613
  2613 -   DOC  
  2613 -   PDF  
  2613_zał.1_mapa -   PDF  
  2613_zał.2_niejawne -   PDF  
  2613_zał.3 -   DOC  
  2613_zał.3 -   PDF  
  2613_zał.II_do_zarz_45_18 -   PDF  
  2613_zał.III_do_zarz_45_18 -   DOC  
  2613_zał.III_do_zarz_45_18 -   PDF  
  2613_zał.III_do_zarz_45_18_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-01-09
  Projekt doręczony - 2018-01-10


 39. Druk nr 2614
  2614 -   PDF  
  2614_zał_niejawne -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania /
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-01-09
  Projekt doręczony - 2018-01-10


 40. Druk nr 2609-R
  2609-R -   PDF  

  Rezolucja w sprawie stworzenia jednolitych zasad finansowania ponadlimitowych świadczeń medycznych
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Anna Prokop-Staszecka/
  Data wpływu - 2018-01-10
  Projekt doręczony - 2018-01-10


 41. Oświadczenia, komunikaty.

 42. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.