Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2617
2617 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-01-15
Projekt doręczony - 2018-01-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2648
2648 -   PDF  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-07
Projekt doręczony - 2018-02-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-22  PDF  

Druk nr 2670
2670 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2694
2694 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2695
2695 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-28
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2696
2696 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2741
2741 -   PDF  
2741_zał_graf -   PDF  
2741_zał.II_do_zarz_PMK_595_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"

Na XCVIII sesji RMK /28.03.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego G. Stawowego Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "Rajsko II"; "Soboniowice II"; "Barycz II"/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2826
2826 -   DOC  
2826 -   PDF  
2826_zał.1_mapa -   PDF  
2826_zał.2_wył_jawn -   PDF  
2826_zał.3 -   PDF  
2826_zał.II_do_zarz_PMK_1024 -   DOC  
2826_zał.II_do_zarz_PMK_1024 -   PDF  
2826_zał.III_do_zarz_1024_18 -   PDF  
2826_zał.III_do_zarz_1024_18_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług"

Na CII sesji RMK /23.05.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Radnego W. Pietrusa Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-04-24
Projekt doręczony - 2018-04-25
I czytanie - 2018-05-09
II czytanie - 2018-05-23
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-05-15
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-05-17
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-05-23  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-05-21  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-05-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  

Druk nr 2900
2900 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-05-23
Projekt doręczony - 2018-05-24
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Negatywna 2018-06-05  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-06  PDF  

Druk nr 2901
2901 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu pilotażowego budowy małej sieci dostawczej na gaz płynny dla od 2 do 10 odbiorców
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-05-23
Projekt doręczony - 2018-05-24
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-06  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych   PDF  

Druk nr 2917
2917 -   PDF  

Zniesienie opłaty targowej
/projektodawca Grupa Mieszkańców Miasta - II czytanie - referuje Łukasz Gibała/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-05-15
Projekt doręczony - 2018-06-05
I czytanie - 2018-07-04
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-08-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: 2018-07-04  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-07-03  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-07-03  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2920
2920 -   PDF  

Ustanowienie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakrzówek"

Na 1. posiedzeniu CV sesji RMK /27-28.06.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem: 1/ uzgodnienia projektu uchwały z RDOŚ, 2/ ewentualnej zmiany granicy użytku ekologicznego, w szczególności wynikającej z rozstrzygnięć ustawowych, 3/ przeprowadzenia konsultacji społecznych, 4/uwzględnienia wytycznych GDOŚ, 5/ określenia skutków finansowych, o ile są wymagalne /.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-06-06
Projekt doręczony - 2018-06-06
I czytanie - 2018-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-27  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 2943
2943 -   PDF  
2943_zał.1_mapa -   PDF  
2943_zał.2_niejawny -   PDF  
2943_zał.3 -   DOC  
2943_zał.3 -   PDF  
2943_zał.II_do_Zarz_PMK -   DOC  
2943_zał.II_do_Zarz_PMK -   PDF  
2943_zał.III_do_Zarz_PMK -   PDF  
2943_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Fortu Bronowice"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
I czytanie - 2018-06-27
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-06-29
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-07-02  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2947
2947 -   PDF  
2947 -   DOC  
2947_zał.1_001-329 -   PDF  
2947_zał.1_002-329 -   PDF  
2947_zał.1_003-329 -   PDF  
2947_zał.1_004-329 -   PDF  
2947_zał.1_005-329 -   PDF  
2947_zał.1_006-329 -   PDF  
2947_zał.1_007-329 -   PDF  
2947_zał.1_008-329 -   PDF  
2947_zał.1_009-329 -   PDF  
2947_zał.1_010-329 -   PDF  
2947_zał.1_011-329 -   PDF  
2947_zał.1_012-329 -   PDF  
2947_zał.1_013-329 -   PDF  
2947_zał.1_014-329 -   PDF  
2947_zał.1_015-329 -   PDF  
2947_zał.1_016-329 -   PDF  
2947_zał.1_017-329 -   PDF  
2947_zał.1_018-329 -   PDF  

2947_zał.1_019-329 -   PDF  
2947_zał.1_020-329 -   PDF  
2947_zał.1_021-329 -   PDF  
2947_zał.1_022-329 -   PDF  
2947_zał.1_023-329 -   PDF  
2947_zał.1_024-329 -   PDF  
2947_zał.1_025-329 -   PDF  
2947_zał.1_026-329 -   PDF  
2947_zał.1_027-329 -   PDF  
2947_zał.1_028-329 -   PDF  
2947_zał.1_029-329 -   PDF  
2947_zał.1_030-329 -   PDF  
2947_zał.1_031-329 -   PDF  
2947_zał.1_032-329 -   PDF  
2947_zał.1_033-329 -   PDF  
2947_zał.1_034-329 -   PDF  
2947_zał.1_035-329 -   PDF  
2947_zał.1_036-329 -   PDF  
2947_zał.1_037-329 -   PDF  
2947_zał.1_038-329 -   PDF  

2947_zał.1_039-329 -   PDF  
2947_zał.1_040-329 -   PDF  
2947_zał.1_041-329 -   PDF  
2947_zał.1_042-329 -   PDF  
2947_zał.1_043-329 -   PDF  
2947_zał.1_044-329 -   PDF  
2947_zał.1_045-329 -   PDF  
2947_zał.1_046-329 -   PDF  
2947_zał.1_047-329 -   PDF  
2947_zał.1_048-329 -   PDF  
2947_zał.1_049-329 -   PDF  
2947_zał.1_050-329 -   PDF  
2947_zał.1_051-329 -   PDF  
2947_zał.1_052-329 -   PDF  
2947_zał.1_053-329 -   PDF  
2947_zał.1_054-329 -   PDF  
2947_zał.1_055-329 -   PDF  
2947_zał.1_056-329 -   PDF  
2947_zał.1_057-329 -   PDF  
2947_zał.1_058-329 -   PDF  

2947_zał.1_059-329 -   PDF  
2947_zał.1_060-329 -   PDF  
2947_zał.1_061-329 -   PDF  
2947_zał.1_062-329 -   PDF  
2947_zał.1_063-329 -   PDF  
2947_zał.1_064-329 -   PDF  
2947_zał.1_065-329 -   PDF  
2947_zał.1_066-329 -   PDF  
2947_zał.1_067-329 -   PDF  
2947_zał.1_068-329 -   PDF  
2947_zał.1_069-329 -   PDF  
2947_zał.1_070-329 -   PDF  
2947_zał.1_071-329 -   PDF  
2947_zał.1_072-329 -   PDF  
2947_zał.1_073-329 -   PDF  
2947_zał.1_074-329 -   PDF  
2947_zał.1_075-329 -   PDF  
2947_zał.1_076-329 -   PDF  
2947_zał.1_077-329 -   PDF  
2947_zał.1_078-329 -   PDF  

2947_zał.1_079-329 -   PDF  
2947_zał.1_080-329 -   PDF  
2947_zał.1_081-329 -   PDF  
2947_zał.1_082-329 -   PDF  
2947_zał.1_083-329 -   PDF  
2947_zał.1_084-329 -   PDF  
2947_zał.1_085-329 -   PDF  
2947_zał.1_086-329 -   PDF  
2947_zał.1_087-329 -   PDF  
2947_zał.1_088-329 -   PDF  
2947_zał.1_089-329 -   PDF  
2947_zał.1_090-329 -   PDF  
2947_zał.1_091-329 -   PDF  
2947_zał.1_092-329 -   PDF  
2947_zał.1_093-329 -   PDF  
2947_zał.1_094-329 -   PDF  
2947_zał.1_095-329 -   PDF  
2947_zał.1_096-329 -   PDF  
2947_zał.1_097-329 -   PDF  
2947_zał.1_098-329 -   PDF  

2947_zał.1_099-329 -   PDF  
2947_zał.1_100-329 -   PDF  
2947_zał.1_101-329 -   PDF  
2947_zał.1_102-329 -   PDF  
2947_zał.1_103-329 -   PDF  
2947_zał.1_104-329 -   PDF  
2947_zał.1_105-329 -   PDF  
2947_zał.1_106-329 -   PDF  
2947_zał.1_107-329 -   PDF  
2947_zał.1_108-329 -   PDF  
2947_zał.1_109-329 -   PDF  
2947_zał.1_110-329 -   PDF  
2947_zał.1_111-329 -   PDF  
2947_zał.1_112-329 -   PDF  
2947_zał.1_113-329 -   PDF  
2947_zał.1_114-329 -   PDF  
2947_zał.1_115-329 -   PDF  
2947_zał.1_116-329 -   PDF  
2947_zał.1_117-329 -   PDF  
2947_zał.1_118-329 -   PDF  

2947_zał.1_119-329 -   PDF  
2947_zał.1_120-329 -   PDF  
2947_zał.1_121-329 -   PDF  
2947_zał.1_122-329 -   PDF  
2947_zał.1_123-329 -   PDF  
2947_zał.1_124-329 -   PDF  
2947_zał.1_125-329 -   PDF  
2947_zał.1_126-329 -   PDF  
2947_zał.1_127-329 -   PDF  
2947_zał.1_128-329 -   PDF  
2947_zał.1_129-329 -   PDF  
2947_zał.1_130-329 -   PDF  
2947_zał.1_131-329 -   PDF  
2947_zał.1_132-329 -   PDF  
2947_zał.1_133-329 -   PDF  
2947_zał.1_134-329 -   PDF  
2947_zał.1_135-329 -   PDF  
2947_zał.1_136-329 -   PDF  
2947_zał.1_137-329 -   PDF  
2947_zał.1_138-329 -   PDF  

2947_zał.1_139-329 -   PDF  
2947_zał.1_140-329 -   PDF  
2947_zał.1_141-329 -   PDF  
2947_zał.1_142-329 -   PDF  
2947_zał.1_143-329 -   PDF  
2947_zał.1_144-329 -   PDF  
2947_zał.1_145-329 -   PDF  
2947_zał.1_146-329 -   PDF  
2947_zał.1_147-329 -   PDF  
2947_zał.1_148-329 -   PDF  
2947_zał.1_149-329 -   PDF  
2947_zał.1_150-329 -   PDF  
2947_zał.1_151-329 -   PDF  
2947_zał.1_152-329 -   PDF  
2947_zał.1_153-329 -   PDF  
2947_zał.1_154-329 -   PDF  
2947_zał.1_155-329 -   PDF  
2947_zał.1_156-329 -   PDF  
2947_zał.1_157-329 -   PDF  
2947_zał.1_158-329 -   PDF  

2947_zał.1_159-329 -   PDF  
2947_zał.1_160-329 -   PDF  
2947_zał.1_161-329 -   PDF  
2947_zał.1_162-329 -   PDF  
2947_zał.1_163-329 -   PDF  
2947_zał.1_164-329 -   PDF  
2947_zał.1_165-329 -   PDF  
2947_zał.1_166-329 -   PDF  
2947_zał.1_167-329 -   PDF  
2947_zał.1_168-329 -   PDF  
2947_zał.1_169-329 -   PDF  
2947_zał.1_170-329 -   PDF  
2947_zał.1_171-329 -   PDF  
2947_zał.1_172-329 -   PDF  
2947_zał.1_173-329 -   PDF  
2947_zał.1_A-329 -   PDF  
2947_zał.1_B-329 -   PDF  
2947_zał.1_C-329 -   PDF  
2947_zał.1_D-329 -   PDF  
2947_zał.1_E-329 -   PDF  

2947_zał.1_F-329 -   PDF  
2947_zał.1_legendy -   PDF  
2947_zał.1_podział_sekcyjny -   PDF  
2947_zał.2_niejawny -   PDF  
2947_zał.2_niejawny -   DOC  
2947_zał.3 -   PDF  
2947_zał.3 -   DOC  
2947_zał.II_do_zarz_PMK -   DOC  
2947_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
2947_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
2947_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"

Na CVII sesji RMK /04.07.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-12
Projekt doręczony - 2018-06-13
I czytanie - 2018-06-27
II czytanie - 2018-07-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-07-02
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-07-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-07-02  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: 2018-07-04  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: K. CHRZANOWSKI  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  

Druk nr 2957
2957 -   DOC  
2957 -   PDF  
2957_zał -   PDF  

Opłata reklamowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2960
2960_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego udziału 3637/322542 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek - starszy inspektor / Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania / Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kwartowej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
I czytanie - 2018-07-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-07-10
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-07-12
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-07-03  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-07-03  PDF  

Druk nr 2961
2961 -   PDF  
2961 -   DOC  

Reorganizacja jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiana jej nazwy i nadanie statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-18
I czytanie - 2018-06-27
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-08-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-08-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-06-25  PDF  

Druk nr 2962
2962 -   PDF  
2962 -   DOC  

Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-18
I czytanie - 2018-06-27
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-08-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-08-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-06-25  PDF  

Druk nr 2963
2963 -   PDF  
2963 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje . Przedstawiciel zikit/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-18
I czytanie - 2018-06-27
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-08-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-08-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-06-25  PDF  

Druk nr 2973
2973_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 14 położonym przy ul. Weissa w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-06-19
Projekt doręczony - 2018-06-20
I czytanie - 2018-07-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-07-10
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-07-12
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-07-03  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-07-03  PDF  

Druk nr 2979
2979 -   DOC  
2979 -   PDF  
2979_zał.1_mapa -   PDF  
2979_zał.2_niejawny -   PDF  

Ustalenie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-19
Projekt doręczony - 2018-06-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2980
2980 -   PDF  
2980_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-19
Projekt doręczony - 2018-06-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2984
2984 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''CHAŁUPKI''
/projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Moryc/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-06-11
Projekt doręczony - 2018-06-21
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-07-04  PDF  

Druk nr 2985
2985 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''PLESZÓW i KUJAWY''
/projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Moryc/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-06-11
Projekt doręczony - 2018-06-21
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-07-04  PDF  

Druk nr 2986
2986_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 25 położonym przy ul. Jaremy w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-06-22
Projekt doręczony - 2018-06-25
tryb dwóch czytań

Druk nr 2987
2987 -   PDF  
2987_RDOŚ_postanowienie -   PDF  

Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Na CVII sesji RMK /04-05.07.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem: 1/ uzgodnienia projektu uchwały przez RDOŚ, 2/ wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie uchwały wynikających z opinii prawnej /.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-06-26
Projekt doręczony - 2018-06-26
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2018-07-04  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-07-02  PDF  

Druk nr 3000
3000 -   PDF  

Projekt zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-06-27
Projekt doręczony - 2018-06-27
I czytanie - 2018-07-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-07-10
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-07-12
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  

Druk nr 3004
3004_niejawny -   PDF  
3004_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2133/100000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Żaneta Stanek ? Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Lipskiej 65 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-06-26
Projekt doręczony - 2018-06-27
tryb dwóch czytań

Druk nr 3006
3006_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji dotyczącej zaniechania prac nad nowelizacją aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II"
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2018-06-26
Projekt doręczony - 2018-06-27
tryb jednego czytania

Druk nr 3008
3008 -   PDF  
3008 -   DOC  

Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-06-26
Projekt doręczony - 2018-06-29
tryb jednego czytania

Druk nr 3009
3009_niejawny -   PDF  
3009_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2945/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Żaneta Stanek ? Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-06-26
Projekt doręczony - 2018-06-29
tryb dwóch czytań

Druk nr 3011
3011 -   PDF  
3011 -   DOC  

Ustanowienie w Krakowie strefy czystego transportu ''Kazimierz''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-07-03
Projekt doręczony - 2018-07-03
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-07-04  PDF  

Druk nr 3013
3013 -   PDF  

Zmiana uchwały nr XCVII/2511/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku. Projekt uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców "Nic o nas bez nas" w sprawie powołania Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-07-03
Projekt doręczony - 2018-07-03
tryb jednego czytania

Druk nr 3019
3019 -   PDF  
3019 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w Pałacu Wołodkowiczów przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-07-02
Projekt doręczony - 2018-07-05
tryb jednego czytania

Druk nr 3020
3020_wył_jawności -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Na Wzgórzach w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 3021
3021 -   PDF  
3021 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 usytuowanego w budynku na os. Piastów 29 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 3022
3022 -   PDF  
3022 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 100 usytuowanego w budynku przy ul. Okólnej 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 3023
3032_wył_jawności -   PDF  
3032_wył_jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6785/216868 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 12A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 3024
3024 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pomocy finansowej dla gmin ościennych w walce ze smogiem
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3025
3025 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa o nazwie "Dziecko To Dziecko" w sprawie równorzędnego traktowania placówek samorządowych i niesamorządowych
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-07-06
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3026
3026 -   PDF  

Ustanowienie Nagrody Literackiej Miasta Krakowa, pn. "Nagroda im. Garetha Jonesa"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3027
3027 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wymiany asfaltu na Bulwarach Wiślanych oraz utworzenia wzdłuż Bulwarów trasy biegowej
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3028
3028_niejawny -   PDF  

Skarga na Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-07-06
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3029
3029_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), dotyczącej zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-07-05
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3030
3030_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), dotyczącej zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-07-05
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3031
3031 -   PDF  
3031 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej nr 18
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-07-04
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 3032
3032_wył_jawności -   PDF  
3032_wył_jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 481/170265 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-07-06
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 3033
3033 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do utworzenia żłobka na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-06-21
Projekt doręczony - 2018-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 3034
3034 -   PDF  
3034 -   DOC  

Pozbawienie dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-07-06
Projekt doręczony - 2018-07-10
tryb jednego czytania

Druk nr 3035
3035 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II"
/projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-07-12
Projekt doręczony - 2018-07-13
tryb jednego czytania

Druk nr 3036
3036 -   PDF  
3036 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku przy ul. Płk. Francesco Nullo 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 54 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-07-13
Projekt doręczony - 2018-07-16
tryb dwóch czytań

Druk nr 3037
3037 -   PDF  
3037 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 1 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 62 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-07-16
Projekt doręczony - 2018-07-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3038
3038 -   PDF  
3038 -   DOC  

Odwołanie Grzegorza Mazura z pełnienia funkcji ławnika
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2018-07-19
Projekt doręczony - 2018-07-23
tryb jednego czytania

Druk nr 3039
3039 -   PDF  
3039 -   DOC  

Odwołanie Roberta Chojnowskiego z pełnienia funkcji ławnika
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2018-07-19
Projekt doręczony - 2018-07-23
tryb jednego czytania

Druk nr 3040
3040 -   PDF  
3040 -   DOC  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dębniki II''.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-07-23
Projekt doręczony - 2018-07-23
tryb jednego czytania

Druk nr 3041
3041 -   PDF  
3041 -   DOC  

Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-07-25
Projekt doręczony - 2018-07-25
tryb jednego czytania

Druk nr 3042
3042 -   PDF  
3042 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Dębowski/
Pozytywna opinia prawna - Maria Czerwień
Data wpływu - 2018-07-25
Projekt doręczony - 2018-07-25
tryb jednego czytania

Druk nr 3043
3043 -   PDF  
3043 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 52 usytuowanego w budynku na os. Ogrodowym 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-07-25
Projekt doręczony - 2018-07-25
tryb dwóch czytań

Druk nr 3044
3044_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6145/367104 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-07-25
Projekt doręczony - 2018-07-25
tryb dwóch czytań

Druk nr 3045
3045 -   PDF  
3045 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 78 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-07-26
Projekt doręczony - 2018-07-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 3046
3046__Zal_doUchwRMK_UWAGI_LakiTynieckie_wyl_jawn -   PDF  
3046_ZarzPMK-b_UchwUWAGI_LakiTynieckie_zNr -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-07-26
Projekt doręczony - 2018-07-26
tryb jednego czytania

Druk nr 3047
3047_Zal-1_doUchwRMKplan_rys_LakiTynieckie -   PDF  
3047_Zal-2_doUchwRMKplan_RozpUwag_LakiTynieckie_wyl_jawn -   PDF  
3047_Zal-3_doUchwRMKplan_RealizInwest_LakiTynieckie -   PDF  
3047_Zal_II_doZarzPMK_Uzasadn_LakiTynieckie -   PDF  
3047_Zal_IIIa_doZarzPMK_progFinans_LakiTynieckie -   PDF  
3047_Zal_IIIb_doZarzPMK_rys_PSF_LakiTynieckie -   PDF  
3047_ZarzPMK-a_UchwPlan_LakiTynieckie_zNr -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-07-26
Projekt doręczony - 2018-07-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 3048
3048_257_Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag_Wyłączenie jawności -   PDF  
3048_257_Zarządzenie_uchwała_uwagi_NUMER -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony -Wschód''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-07-26
Projekt doręczony - 2018-07-27
tryb jednego czytania

Druk nr 3049
3049_257_I_Zarządzenie_UchwałaPlan_Uzasadnienie_NUMER -   PDF  
3049_257_mpzp_prądnik czerwony wschod_prognoza finansowa_rysunek -   PDF  
3049_257_mpzp_prądnik czerwony wschod_prognoza finansowa_tekst -   PDF  
3049_257_mpzp_prądnik czerwony wschod_zal2_rozstrzygniecie uwag_wyłączenie jawności -   PDF  
3049_257_mpzp_prądnik czerwony wschod_zal3_rozstrzygniecie infrastruktura -   PDF  
3049_257_uzasadnienie przyjętych rozwiązań -   PDF  
3049_zał.1_257_mpzp_prądnik czerwony wschod_ projekt planu_rysunek -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Prądnik Czerwony - Wschód''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-07-26
Projekt doręczony - 2018-07-27
tryb dwóch czytań

Druk nr 3050
3050 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Krzysztof Durek/
Data wpływu - 2018-07-26
Projekt doręczony - 2018-07-30
tryb dwóch czytań

Druk nr 3051
3051_niejawny -   PDF  
3051_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Ugorek w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-07-26
Projekt doręczony - 2018-07-31
tryb dwóch czytań

Druk nr 3052
3052 -   PDF  
3052 -   DOC  

Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Stańczyk/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-07-31
Projekt doręczony - 2018-08-01
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 3053
3053 -   PDF  
3053 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-07-31
Projekt doręczony - 2018-08-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 3054
3054 -   PDF  
3054 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-07-31
Projekt doręczony - 2018-08-01
tryb jednego czytania

Druk nr 3055

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 218/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Włoskiej 13 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-07-31
Projekt doręczony - 2018-08-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 3056
3056 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących: nazwania skweru przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Lema i al. Jana Pawła II imieniem Pilota Pirxa
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Mateusz Drożdż/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2018-06-29
Projekt doręczony - 2018-08-03
tryb jednego czytania

Druk nr 3057
3057 -   PDF  
3057 -   DOC  

Powołanie Komisji Odwoławczej - wspólnej dla wszystkich Dzielnic
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Beata Kowalówka/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-08-02
Projekt doręczony - 2018-08-03
tryb jednego czytania

Druk nr 3058
3058_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/9 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Szklane Domy w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-08-06
Projekt doręczony - 2018-08-07
tryb dwóch czytań

Druk nr 3059
3059 -   PDF  
3059 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-08-08
Projekt doręczony - 2018-08-09
tryb dwóch czytań

Druk nr 3060
3060 -   DOC  
3060 -   PDF  

Wyrażenie zgody Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Krakowski z siedzibą ul. Straszewskiego 28/8, 31-113 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Gieras
Data wpływu - 2018-08-08
Projekt doręczony - 2018-08-09
tryb jednego czytania

Druk nr 3061
3061 -   DOC  
3061 -   PDF  
3061_zał.1_mapa -   PDF  
3061_zał.2_niejawny -   PDF  
3061_zał.3 -   DOC  
3061_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
3061_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
3061_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-08-08
Projekt doręczony - 2018-08-09
tryb dwóch czytań

Druk nr 3062
3062 -   PDF  
3062_zał_niejawne -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-08-08
Projekt doręczony - 2018-08-09
tryb jednego czytania

Druk nr 3063
3063 -   PDF  
3063 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-08-09
Projekt doręczony - 2018-08-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3064
3064 -   DOC  
3064 -   PDF  
3064_zal.1_mapa -   PDF  
3064_zał.2_niejawne -   PDF  
3064_zał.3 -   DOC  
3064_zał.3 -   PDF  
3064_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
3064_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
3064_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - rejon ulicy Śliwkowej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Kempf-Kowalczyk
Data wpływu - 2018-08-09
Projekt doręczony - 2018-08-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3065
3065 -   PDF  
3065_zał.1_niejawne -   PDF  

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - rejon ulicy Śliwkowej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Kempf-Kowalczyk
Data wpływu - 2018-08-09
Projekt doręczony - 2018-08-10
tryb jednego czytania

Druk nr 3066
3066 -   DOC  
3066 -   PDF  
3066_zał.1 -   PDF  
3066_zał.2 -   PDF  

Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-08-10
Projekt doręczony - 2018-08-13
tryb jednego czytania

Druk nr 3067
3067 -   PDF  
3067 -   DOC  

Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 76 w Krakowie, ul. Emaus 29
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Stocka/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-08-10
Projekt doręczony - 2018-08-13
tryb jednego czytania

Druk nr 3068
3068 -   PDF  
3068 -   DOC  

Udzielenie dotacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-08-14
Projekt doręczony - 2018-08-14
tryb jednego czytania

Druk nr 3069
3069 -   PDF  
3069 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-08-14
Projekt doręczony - 2018-08-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 3070
3070 -   PDF  
3070 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XCVII/2518/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-08-14
Projekt doręczony - 2018-08-14
tryb jednego czytania

Druk nr 3071
3071 -   PDF  
3071_zal.1_mapa -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa?
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Kempf-Kowalczyk
Data wpływu - 2018-08-14
Projekt doręczony - 2018-08-14
tryb jednego czytania

Druk nr 3072
3072 -   PDF  
3072 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-08-14
Projekt doręczony - 2018-08-14
tryb jednego czytania