Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1528
1528 -   PDF  
1528_zał.1_rysunek_planu_BIP_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.2_niejawne -   PDF  
1528_zał.3 -   DOC  
1528_zał.3 -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   PDF  
1528_zał.II_do Zarz_65_17_Uzasadnienie -   DOC  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17287_Prognoza_Finasowa_rys_2017_01_05_mapa -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   PDF  
1528_zał.III_do_Zarz_65_17_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH -   DOC  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ"

Na LXV sesji RMK /1.03.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego J. Jałochy Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-01-10
Projekt doręczony - 2017-01-12
I czytanie - 2017-02-15
II czytanie - 2017-03-01
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-02-21
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-02-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-03-01  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-02-27  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: J. JAŁOCHA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 1914
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   DOC  
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.1_LBZ_projekt_planu_raster_2017_05_05_mapa -   PDF  
1914_zał.2_doUchwały - _wył jawnosc -   PDF  
1914_zał.3_ŁOBZÓW - Zal-3_doUchwRMK -   PDF  
1914_Zał.III do zarz ŁOBZÓW_PROGNOZA FINANSOWA_ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.III_LBZ_prognoza_finansowa_raster_2017_05_07_mapa.pdf -   PDF  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej"

Na LXXV sesji RMK /14.06.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-05-15
Projekt doręczony - 2017-05-18
I czytanie - 2017-05-31
II czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     DOC  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  

Druk nr 2080
2080 -   DOC  
2080 -   PDF  
2080_zał.1.pdf -   PDF  
2080_zał.2.pdf -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Kulig/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-06-14
Projekt doręczony - 2017-06-16
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2141
2141 -   DOC  
2141 -   PDF  
2141_zał_1_rysunek projektu planu -   PDF  
2141_zał_2_doUchwały_wyłączona jawność -   PDF  
2141_zał_3_doUchwaly -   DOC  
2141_zał_3_doUchwaly -   PDF  
2141_Zał_II_doZarządzenia_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   DOC  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   PDF  
2141_zał_III_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2158
2158 -   DOC  
2158 -   PDF  
2158_zał_1 -   PDF  
2158_zał_2_wył_jawn -   PDF  
2158_zał_3 -   DOC  
2158_zał_3 -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17 -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17_zał_graf -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnej G. Fijałkowskiej Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  

Druk nr 2177
2177 -   DOC  
2177 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLIV/779/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowskiej Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2017-08-18
Projekt doręczony - 2017-08-23
I czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13  PDF  

Druk nr 2178
2178_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4743/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Żaneta Stanek? Główny Specjalista Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2017-08-21
Projekt doręczony - 2017-08-23
I czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13  PDF  

Druk nr 2195

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 50 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 17% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-08-29
Projekt doręczony - 2017-08-31
I czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13  PDF  

Druk nr 2196
2196 -   PDF  
2196 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku przy ul. Praskiej 67 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 74 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-08-29
Projekt doręczony - 2017-08-31
I czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13  PDF  

Druk nr 2202
2202 -   PDF  
2202 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 65 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 54% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2017-09-01
Projekt doręczony - 2017-09-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 2203
2203_niejawne -   PDF  

Rozpatrzenie petycji wniesionej przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa] o podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się w Krakowie co najmniej jednej rodziny z Aleppo
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-09-05
Projekt doręczony - 2017-09-05
tryb jednego czytania

Druk nr 2204
2204 -   PDF  
2204_Zał. 1 - WPF 2017-2052 -   PDF  
2204_Zał. 2 - WPW 2017-2052 -   PDF  
2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. A -   PDF  
2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
2204_Zał. 3 - Objaśnienia Cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
2204_Zał. 3 - Objaśnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-09-05
Projekt doręczony - 2017-09-05
I czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-22
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  

Druk nr 2206
2206 -   DOC  
2206 -   PDF  
2206_zał.1 -   PDF  
2206_zał.2 -   PDF  
2206_zał.3 -   PDF  
2206_zał.4 -   PDF  
2206_zał.5 -   PDF  
2206_zał.5.1.2 -   PDF  
2206_zał.5.1.3 -   PDF  
2206_zał.5.2 -   PDF  
2206_zał.6 -   PDF  


Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-09-05
Projekt doręczony - 2017-09-06
I czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  

Druk nr 2207
2207 -   DOC  
2207 -   PDF  
2207_zał.1 -   PDF  
2207_zał.2 -   PDF  
2207_zał.3 -   PDF  
2207_zał.4 -   PDF  
2207_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2017-09-05
Projekt doręczony - 2017-09-06
I czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-09-13  PDF  

Druk nr 2208
2208 -   PDF  
2208 -   DOC  

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-09-06
Projekt doręczony - 2017-09-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2209
2209 -   PDF  
2209 -   DOC  

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-09-06
Projekt doręczony - 2017-09-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2210
2210 -   PDF  
2210 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-09-06
Projekt doręczony - 2017-09-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 2211
2211 -   PDF  
2211 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr LXVII/1666/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-09-08
Projekt doręczony - 2017-09-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2212
2212 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na uwzględnieniu wniosków mieszkańców do projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-09-11
Projekt doręczony - 2017-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2213
2213 -   DOC  
2213 -   PDF  

Zaliczenie dróg do dróg publicznych kategorii gminnej oraz pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2017-09-11
Projekt doręczony - 2017-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2217
2217 -   PDF  
2217 -   DOC  
2217_zał.1_mapa -   PDF  
2217_zał.2_niejawny -   PDF  
2217_zał.3_do_Uchwaly -   PDF  
2217_zał.II_do_zarz_2261_17 -   PDF  
2217_zał.II_do_zarz_2261_17 -   DOC  
2217_zał.III_do_Zarz_2261_17_doc -   DOC  
2217_zał.III_do_Zarz_2261_17_doc -   PDF  
2217_zał.III_do_zarz_2261_17_rysunek.pdf -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2218
2218_270_uchwała _1_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2219
2219_270_uchwała _2_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2220
2220_270_uchwała _3_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 14 (w zakresie pkt 1a, pkt 1b, 2a, pkt 2b, pkt 3, pkt 3a, pkt 3b, pkt 3d, pkt 3e, pkt 3f, pkt 4a, pkt 4b, pkt 4c, pkt 5b, pkt 6 w zakresie ppkt 1, 2, 3, 6, 7, pkt 7a, pkt 7e oraz częściowo w zakresie pkt 3c) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2221
2221_270_uchwała _4_uwagi_wył_jaw -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 15 (w zakresie pkt 1 oraz częściowo w zakresie pkt 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2222
2222_270_uchwała _5_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 16 (w zakresie pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2223
2223_270_uchwała _6_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 17 (w zakresie pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2224
2224_270_uchwała _7_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 18 (w zakresie pkt 1.1, pkt 2.2, pkt 3, pkt 4.1, pkt 4.3, pkt 7.1, pkt 7.2 i pkt 7.4 oraz częściowo w zakresie pkt 1.3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2225
2225_270_uchwała _8_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 20 (w zakresie pkt 3 i pkt 7) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2226
2226_270_uchwała _9_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonych numerami 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 (w zakresie pkt 2 oraz częściowo w zakresie pkt 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2227
2227_270_uchwała _10_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 22 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2228
2228_270_uchwała _11_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2229
2229_270_uchwała _12_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonych numerami 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (w zakresie pkt 2 i pkt 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2230
2230_270_uchwała _13_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2231
2231_270_uchwała _14_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 15 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2232
2232_270_uchwała _15_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2233
2233_270_uchwała _16_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 18 (w części uwagi objętej wyłożeniem) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2234
2234_270_uchwała _17_uwagi_wył_jawn -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 19 (w części uwagi objętej wyłożeniem) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2235
2235 -   PDF  
2235 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Słonecznym Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2236
2236 -   PDF  
2236 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr 21 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Kolorowym Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2237
2237 -   DOC  
2237 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LV/488/96 w sprawie powołania Krakowskiego Holdingu Komunalnego - Spółki Akcyjnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-09-12
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 2238
2238 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących, inwentaryzacji i usunięcia, chorego i uschniętego drzewostanu z terenu naszego miasta
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Grelecki/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-09-13
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2239
2239 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2018 środków finansowych na zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-09-13
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2240
2240 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2018 środków finansowych na zagospodarowanie i wybudowanie drogi dla rowerów od ul. Ptaszyckiego do ul. Igołomskiej oraz od al. Solidarności poprzez ul. Ujastek Mogilski aż do ul. Igołomskiej
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-09-13
Projekt doręczony - 2017-09-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2241
2241 -   PDF  
2241 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej 4/ Gen. Józefa Dwernickiego 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-09-15
Projekt doręczony - 2017-09-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2242
2242 -   DOC  
2242 -   PDF  
2242_zał -   PDF  

Zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-09-15
Projekt doręczony - 2017-09-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2243
2243 -   DOC  
2243 -   PDF  

Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Bubula
Data wpływu - 2017-09-20
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 2244
2244 -   PDF  
2244 -   DOC  

Udzielenie dotacji dla Gminy Dziemiany oraz Gminy Sępólno Krajeńskie na usuwanie skutków nawałnic
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bogdan Klimek/
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2245
2245 -   PDF  
2245 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Ewa Nowacka
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2246
2246 -   PDF  
2246 -   DOC  

Udzielenie dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2247
2247 -   PDF  
2247 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr LXI/1341/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2248
2248 -   PDF  
2248 -   DOC  

Zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2249
2249 -   PDF  
2249 -   DOC  

Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/954/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Krakowa miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Ewa Nowacka
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2250
2250 -   DOC  
2250 -   PDF  
2250_zał.1 -   PDF  
2250_zał.2 -   PDF  
2250_zał.3 -   PDF  
2250_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 801 oraz wydatków w działach: 750, 801 i 854)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2251
2251 -   DOC  
2251 -   PDF  
2251_zał.1 -   PDF  
2251_zał.2 -   PDF  
2251_zał.3 -   PDF  
2251_zał.4 -   PDF  
2251_zał.4.2 -   PDF  
2251_zał.5 -   PDF  
2251_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 852, 853, 855 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 2252
2252 -   DOC  
2252 -   PDF  
2252_zał.1 -   PDF  
2252_zał.2 -   PDF  
2252_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 757, 801 i 854)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 2253
2253 -   DOC  
2253 -   PDF  
2253_zał.1 -   PDF  
2253_zał.2 -   PDF  
2253_zał.3 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2017-09-19
Projekt doręczony - 2017-09-20
tryb dwóch czytań