Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2141
2141 -   DOC  
2141 -   PDF  
2141_zał_1_rysunek projektu planu -   PDF  
2141_zał_2_doUchwały_wyłączona jawność -   PDF  
2141_zał_3_doUchwaly -   DOC  
2141_zał_3_doUchwaly -   PDF  
2141_Zał_II_doZarządzenia_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   DOC  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   PDF  
2141_zał_III_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2617
2617 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-01-15
Projekt doręczony - 2018-01-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2648
2648 -   PDF  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-07
Projekt doręczony - 2018-02-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-22  PDF  

Druk nr 2670
2670 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2681
2681 -   PDF  

Uchwalenie programu "LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA NA LATA 2017-2020"
/projektodawca Grupa Mieszkańców Miasta - I czytanie - referuje Nina Gabryś/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-12-21
Projekt doręczony - 2018-02-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 2694
2694 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2695
2695 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-28
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2696
2696 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2732-R
2732-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem w podkrakowskich gminach
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2018-03-07
Projekt doręczony - 2018-03-08
tryb jednego czytania

Druk nr 2741
2741 -   PDF  
2741_zał_graf -   PDF  
2741_zał.II_do_zarz_PMK_595_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"

Na XCVIII sesji RMK /28.03.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego G. Stawowego Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "Rajsko II"; "Soboniowice II"; "Barycz II"/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2747
2747 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 63% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-16
Projekt doręczony - 2018-03-16
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2748
2748 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 46 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Wietnamu 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2749
2749 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 80 usytuowanego w budynku na os. Piastów 31 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2750
2750 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 98 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 77% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2751
2751 -   PDF  
2751 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra Nr 14
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-03-15
Projekt doręczony - 2018-03-16
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2759
2759 -   PDF  
2759 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 31 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielińskiej Nr 20
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-03-20
Projekt doręczony - 2018-03-21
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2765
2765 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Św. Agnieszki 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 83% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-03-27
Projekt doręczony - 2018-03-28
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2770
2770 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2018-03-28
Projekt doręczony - 2018-03-28
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-04-09  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-04-24  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-04-24  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. MISZALSKI  PDF  

Druk nr 2772
2772 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-03-28
Projekt doręczony - 2018-03-29
tryb jednego czytania

Druk nr 2773
2773 -   PDF  
2773 -   DOC  

Inkasa opłaty skarbowej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marzena Kania/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-03-29
Projekt doręczony - 2018-04-03
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC  

Druk nr 2775
2775 -   DOC  
2775 -   PDF  
2775_zał.1 -   PDF  
2775_zał.2 -   PDF  
2775_zał.3 -   PDF  
2775_zał.4 -   PDF  
2775_zał.5 -   PDF  
2775_zał.5.2 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801, 853, 854, 855 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-03
Projekt doręczony - 2018-04-04
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2776
2776 -   PDF  
2776 -   DOC  
2776_zał.1 -   PDF  
2776_zał.2 -   PDF  
2776_zał.3 -   PDF  
2776_zał.3.2 -   PDF  
2776_zał.4 -   PDF  
2776_zarz_PMK -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-03
Projekt doręczony - 2018-04-04
I czytanie - 2018-04-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-04-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Druk nr 2777
2777 -   PDF  
2777 -   DOC  

Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-04-03
Projekt doręczony - 2018-04-04
tryb jednego czytania

Druk nr 2780
2780 -   PDF  

Nazwa ulicy i skweru
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2018-04-03
Projekt doręczony - 2018-04-06
tryb jednego czytania

Druk nr 2781
2781 -   PDF  
2781 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-04-06
Projekt doręczony - 2018-04-09
tryb jednego czytania

Druk nr 2782
2782 -   PDF  
2782 -   DOC  

Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2018-04-06
Projekt doręczony - 2018-04-09
tryb jednego czytania

Druk nr 2783
2783 -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXXXIX/2303/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Data wpływu - 2018-04-09
Projekt doręczony - 2018-04-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 2784
2784 -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXXXIX/2260/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-04-09
Projekt doręczony - 2018-04-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 2785
2785 -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXXXIX/2190/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-04-09
Projekt doręczony - 2018-04-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 2786
2786 -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXXXIX/2191/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-04-09
Projekt doręczony - 2018-04-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 2787
2787 -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXXXIX/2342/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-04-09
Projekt doręczony - 2018-04-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 2788
2788_z_opinią_prawną -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Kosek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-04-11
Projekt doręczony - 2018-04-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2789-R
2789-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie apelu do o wydanie nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w zakresie świadczenia pn. Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
Data wpływu - 2018-04-11
Projekt doręczony - 2018-04-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2790
2790_niejawne -   PDF  

Skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-04-11
Projekt doręczony - 2018-04-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2791
2791_niejawne -   PDF  

Skarga na niedopełnianie obowiązków przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-04-10
Projekt doręczony - 2018-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-04-23  PDF  

Druk nr 2792-R
2792-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie zwrotu krakowskich kamienic
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2018-04-11
Projekt doręczony - 2018-04-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2793
2793_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy ul. Palacha w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-04-10
Projekt doręczony - 2018-04-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 2794
2794 -   DOC  
2794 -   PDF  

Odwołanie Marty Szreniawy z pełnienia funkcji ławnika
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2018-04-10
Projekt doręczony - 2018-04-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2795
2795 -   PDF  
2795 -   DOC  

Odwołanie Marty Banaś z pełnienia funkcji ławnika
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2018-04-10
Projekt doręczony - 2018-04-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2796
2796_wył_jawności -   PDF  

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2018-04-10
Projekt doręczony - 2018-04-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2797
2797 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pozostawienia przedszkola przy ulicy Duchackiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-04-11
Projekt doręczony - 2018-04-12
tryb jednego czytania

Druk nr 2798
2798 -   PDF  
2798 -   DOC  

Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
Pozytywna opinia prawna - T. Dyrdycki-Borowy
Data wpływu - 2018-04-12
Projekt doręczony - 2018-04-13
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-04-23  PDF  

Druk nr 2799
2799 -   DOC  
2799 -   PDF  
2799_zał. -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XCI/2389/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
Pozytywna opinia prawna - B. Kiczek-Grygiel
Data wpływu - 2018-04-12
Projekt doręczony - 2018-04-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2800
2800 -   PDF  
2800 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-04-12
Projekt doręczony - 2018-04-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2801
2801_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 47 położonym przy ul. Stachiewicza w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-04-12
Projekt doręczony - 2018-04-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2802
2802_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy Al. Kijowskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-04-12
Projekt doręczony - 2018-04-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2803
2803_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonym na os. Willowym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-04-12
Projekt doręczony - 2018-04-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 2804
2804 -   PDF  

Wyrażenie zgody Gminie Mosina z siedzibą Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na tablicy zamontowanej w nawierzchni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Gieras
Data wpływu - 2018-04-12
Projekt doręczony - 2018-04-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2805
2805_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 31 położonym na os. Piastów w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-04-16
Projekt doręczony - 2018-04-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 2806
2806 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia Medalu ''CRACOVIAE MERENTI'' za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Stańczyk/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2807
2807_RMK 16 (zm kwiecień) -   DOC  
2807_RMK 16 (zm kwiecień) -   PDF  
2807_zał.1_Z1RMK16 -   PDF  
2807_zał.2_zał 1 RMK 16 (zm kwiecień) -   PDF  
2807_zał.3_RMK zm 9 programowe 2018 -   PDF  
2807_zał.4_zał 13 RMK 16 (zm kwiecień) -   PDF  
2807_zarządzenie PMK_RMK 16 (zm kwiecień) przekazanie -   DOC  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2808
2808_RMK 15 (zm kwiecień) -   DOC  
2808_RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
2808_zał.1_Z1RMK15 -   PDF  
2808_zał.2_zał 1 RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
2808_zał.3_RMK zm 8 programowe 2018 -   PDF  
2808_zał.4_zał 7-1.1 RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
2808_zał.5_zał 10 RMK 15 (zm kwiecień) -   PDF  
2808_zał.6_ -   PDF  
2808_zarządzenie PMK_RMK 15 (zm kwiecień) przekazanie -   DOC  
2808_zarządzenie PMK_RMK 15 (zm kwiecień) przekazanie -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 854, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2809
2809_RMK 17 (zm kwiecień) przekazanie dzielnice -   DOC  
2809_RMK 17 (zm kwiecień) przekazanie dzielnice -   PDF  
2809_zał.1_zał 1 RMK 17 (zm kwiecień) dzielnice -   PDF  
2809_zał.2_Dz zm 11 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
2809_zał.3_zał 7-1.2 RMK 17 (zm kwiecień) dzielnice -   PDF  
2809_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2810
2810_RMK 14 (zm kwiecień) -   DOC  
2810_RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
2810_zał.1_Z1RMK14 -   PDF  
2810_zał.2_zał 1 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
2810_zał.3_zał 3 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
2810_zał.4_zał 7-1.3 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
2810_zał.4_zał 7-2 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  
2810_zał.5_zał 13 RMK 14 (zm kwiecień) -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach 801 i 854)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2811
2811_Zał. 1 - WPF -   PDF  
2811_Zał. 2 - WPW -   PDF  
2811_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
2811_Zał. 3 Objasnienia cz. B-1 zad. strategiczne -   PDF  
2811_Zał. 3 Objasnienia cz. B-2 zad. programowe -   PDF  
2811_Zał. 3 Objasnienia cz. B-3 zad. dzielnic -   PDF  
2811_Zał. 3 Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  
2811_zarządzenie i uchwała_zmiana nr 7 WPF 2018_bez znaczków -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2812
2812 -   PDF  

Nadanie Panu Profesorowi Januszowi Skalskiemu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2813
2813 -   PDF  

Nadanie Pani Biserce Rajčić Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-18
tryb jednego czytania

Druk nr 2814
2814 -   DOC  
2814 -   PDF  
2814_zał. -   PDF  

Podział Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Starowicz
Data wpływu - 2018-04-17
Projekt doręczony - 2018-04-19
tryb jednego czytania

Druk nr 2815
2815 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty (ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie projektu zadania dotyczącego rewitalizacji głównej osi widokowej centrum Nowej Huty - al. Róż.)
/projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Moryc/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-03-28
Projekt doręczony - 2018-04-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2816
2816_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 13/32 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 723); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Kalinowym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-04-19
Projekt doręczony - 2018-04-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 2817
2817 -   PDF  
2817 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kronikarza Galla Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-04-19
Projekt doręczony - 2018-04-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 2818
2818 -   PDF  
2818_zał.niejawna -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-04-20
Projekt doręczony - 2018-04-23
tryb jednego czytania

Druk nr 2819
2819 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy nowej Szkoły Podstawowej w rejonie Ruczaju w Dzielnicy VIII Dębniki
/projektodawca Klub Radnych PK - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
Data wpływu - 2018-04-20
Projekt doręczony - 2018-04-23
tryb jednego czytania

Druk nr 2820
2820 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ul. Centralnej zamiast planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-04-24
Projekt doręczony - 2018-04-24
tryb jednego czytania

Druk nr 2821-R
2821-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie konieczności dokonania zmian przepisów prawa w zakresie ścigania i karania sprawców aktów wandalizmu pn.: "Kochasz swój kraj to... po nim nie bazgraj"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2018-04-24
Projekt doręczony - 2018-04-24
tryb jednego czytania

Druk nr 2822-R
2822-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie podziękowania za "WIOSNĘ SOLIDARNOŚCI"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2018-04-24
Projekt doręczony - 2018-04-24
tryb jednego czytania