Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2617
2617 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-01-15
Projekt doręczony - 2018-01-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2648
2648 -   PDF  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-07
Projekt doręczony - 2018-02-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-22  PDF  

Druk nr 2670
2670 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2694
2694 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2695
2695 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-28
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2696
2696 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-02-27
Projekt doręczony - 2018-02-28
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-03-14  PDF  

Druk nr 2741
2741 -   PDF  
2741_zał_graf -   PDF  
2741_zał.II_do_zarz_PMK_595_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dzielnica X - Wschód"

Na XCVIII sesji RMK /28.03.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego G. Stawowego Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "Rajsko II"; "Soboniowice II"; "Barycz II"/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-03-13
Projekt doręczony - 2018-03-14
tryb jednego czytania

Druk nr 2900
2900 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-05-23
Projekt doręczony - 2018-05-24
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Negatywna 2018-06-05  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-06-06  PDF  

Druk nr 2957
2957 -   DOC  
2957 -   PDF  
2957_zał -   PDF  

Opłata reklamowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2018-06-15
Projekt doręczony - 2018-06-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 2979
2979 -   DOC  
2979 -   PDF  
2979_zał.1_mapa -   PDF  
2979_zał.2_niejawny -   PDF  

Ustalenie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Janyga/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-19
Projekt doręczony - 2018-06-20
tryb jednego czytania

Druk nr 2980
2980 -   PDF  
2980_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Janyga/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-06-19
Projekt doręczony - 2018-06-20
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2018-09-24  PDF  

Druk nr 3006
3006_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji dotyczącej zaniechania prac nad nowelizacją aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wzgórze Św. Bronisławy II"
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-06-26
Projekt doręczony - 2018-06-27
tryb jednego czytania

Druk nr 3011
3011 -   PDF  
3011 -   DOC  

Ustanowienie w Krakowie strefy czystego transportu ''Kazimierz''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-07-03
Projekt doręczony - 2018-07-03
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-07-04  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  

Druk nr 3013
3013 -   PDF  

Zmiana uchwały nr XCVII/2511/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku. Projekt uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców "Nic o nas bez nas" w sprawie powołania Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-07-03
Projekt doręczony - 2018-07-03
tryb jednego czytania

Druk nr 3087
3087 -   PDF  
3087 -   DOC  

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2018-08-22
Projekt doręczony - 2018-08-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 3110
3110 -   PDF  
3110 -   DOC  

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2018-08-23
Projekt doręczony - 2018-08-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 3127
3127 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-08-29
Projekt doręczony - 2018-09-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2018-09-10  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-09-10  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-09-25  PDF     DOC  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 3152
3152 -   PDF  

Zakaz umieszczania reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-12
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-10-23
Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2018-09-24  PDF  

Druk nr 3157
3157 -   PDF  

Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-09-12
Projekt doręczony - 2018-09-13
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2018-09-25  PDF  

Druk nr 3160
3160_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 303/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-09-14
Projekt doręczony - 2018-09-17
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  

Druk nr 3167
3167 -   PDF  
3167 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku przy ul. Centralnej 34 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-09-17
Projekt doręczony - 2018-09-19
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  

Druk nr 3195
3195 -   PDF  
3195 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-09-18
Projekt doręczony - 2018-09-19
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  

Druk nr 3202
3202 -   DOC  
3202 -   PDF  
3202_zał.1_mapa -   PDF  
3202_zał.2_niejawny -   PDF  
3202_zał.3 -   DOC  
3202_zał.3 -   PDF  
3202_zał.II_do_zarz_PMK -   DOC  
3202_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
3202_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
3202_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Kempf-Kowalczyk
Data wpływu - 2018-09-25
Projekt doręczony - 2018-09-26
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 3205
3205 -   DOC  
3205 -   PDF  
3205_zał.1_mapa -   PDF  
3205_zał.2_niejawny -   PDF  
3205_zał.3 -   PDF  
3205_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
3205_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
3205_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-09-25
Projekt doręczony - 2018-09-26
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 3209
3209 -   DOC  
3209 -   PDF  
3209_uzasadnienie -   PDF  
3209_zał -   PDF  

Uchwalenie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Łazęcki/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2018-09-26
Projekt doręczony - 2018-09-26
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-10-08  PDF  

Druk nr 3212
3212 -   PDF  
3212_zał.1 -   PDF  
3212_zał.2 -   PDF  

Nadanie Parkowi Miejskiemu nazwy Park Zaczarowanej Dorożki, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2018-09-25
Projekt doręczony - 2018-09-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 3213
3213 -   PDF  
3213 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Jana Matejki Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-09-25
Projekt doręczony - 2018-09-26
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  

Druk nr 3215
3215 -   DOC  
3215 -   PDF  
3215_zał_graf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 9408/19200 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Starowiślnej Nr 35
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-09-25
Projekt doręczony - 2018-09-26
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  

Druk nr 3223
3223 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kraków, dzierżawionych na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 10 lat i zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę, na rzecz Krakowskiego Centrum Handlowo Targowego sp. o.o.
/projektodawca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego - I czytanie - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-09-26
Projekt doręczony - 2018-09-27
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-10-23

Druk nr 3227
3227_RMK 49 (zm październik) przekazanie dzielnice -   PDF  
3227_zał.1_zał 1 RMK 49 (zm październik) dzielnice -   PDF  
3227_zał.2_Dz zm 32 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
3227_zał.3_Dz zm 32 zał nr 12 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Data wpływu - 2018-10-02
Projekt doręczony - 2018-10-03
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  

Druk nr 3228
3228_RMK 47 (zm październik) -   PDF  
3228_zał.1_Z1RMK47 -   PDF  
3228_zał.2_zał 1 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
3228_zał.3_ -   PDF  
3228_zał.3.2_RMK zm 27 programowe 2018 -   PDF  
3228_zał.4_zał 5 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
3228_zał.5 -   PDF  
3228_zał.6.1.3_zał 7-1.3 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
3228_zał.6_zał 7-1.2 RMK 47 (zm październik) -   PDF  
3228_zał.7_zał 13 RMK 47 (zm październik) -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-10-02
Projekt doręczony - 2018-10-03
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-10-09  PDF  

Druk nr 3229
3229_2539 -   PDF  
3229_2539_zalacznik nr 3_do PGN -   PDF  
3229_2539_załącznik do uchwały - Aktualizacja PGN dla GMK -   PDF  

Przyjęcie aktualizacji ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Andrzej Łazęcki/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2018-10-02
Projekt doręczony - 2018-10-03
I czytanie - 2018-10-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-10-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-10-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 3230
3230_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonym przy ul. Augustiańskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-10-02
Projekt doręczony - 2018-10-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 3231
3231 -   PDF  
3231 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Centrum B 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-10-05
Projekt doręczony - 2018-10-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 3232
3232 -   DOC  
3232 -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Jaskółczej na rzecz Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od jej ceny
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-10-05
Projekt doręczony - 2018-10-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 3233
3233 -   PDF  
3233 -   DOC  

Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-10-05
Projekt doręczony - 2018-10-08
tryb dwóch czytań

Druk nr 3235
3235 -   PDF  
3235 -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 182/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 10 położonym przy ul. Wysłouchów 29 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-10-08
Projekt doręczony - 2018-10-09
tryb dwóch czytań

Druk nr 3239
3239 -   PDF  
3239 -   DOC  

Zasady postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo - torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-10-10
Projekt doręczony - 2018-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3240
3240 -   PDF  
3240 -   DOC  

Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Rożek
Data wpływu - 2018-10-09
Projekt doręczony - 2018-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3241
3241 -   DOC  
3241 -   PDF  
3241_Zał?cznik do uchwały Program ochrony przed hałasem.doc -   PDF  
3241_Zał?cznik nr 1 do Programu ochrony przed hałasem (MPZP).doc -   PDF  
3241_Zał?cznik nr 2 do Programu ochrony przed hałasem (Raport z konsultacji).doc -   PDF  
3241_Zał?cznik nr 3 do Raport dla Programu.doc -   PDF  
3241_Zał?cznik nr 4 do Programu (Przekrój) -   PDF  

Przyjęcie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 - 2023"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
Pozytywna opinia prawna - T. Dyrdycki-Borowy
Data wpływu - 2018-10-08
Projekt doręczony - 2018-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3242
3242 -   PDF  
3242 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-10-09
Projekt doręczony - 2018-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3243
3243 -   PDF  
3243 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Trembecka/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2018-10-09
Projekt doręczony - 2018-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3244
3244 -   PDF  
3244 -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny udziału w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brogi 40 w Krakowie stanowiącej własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-10-09
Projekt doręczony - 2018-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3245
3245_wyłączenie jawności -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-10-08
Projekt doręczony - 2018-10-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 3247
3247 -   DOC  
3247 -   PDF  
3247_zał -   PDF  

Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
Pozytywna opinia prawna - T. Dyrdycki-Borowy
Data wpływu - 2018-10-09
Projekt doręczony - 2018-10-11
tryb jednego czytania

Druk nr 3248
3248_skan -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka poprzez dokonanie wywłaszczenia za odszkodowaniem
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2018-10-09
Projekt doręczony - 2018-10-11
tryb jednego czytania

Druk nr 3249
3249_z_2683 -   PDF  
3249_z_2683 -   DOC  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-10-15
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3250
3250_z_2674-2018 -   PDF  
3250_z_2674-2018 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Schweitzera 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 68% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-10-15
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3251
3251_z_2690-wyłączenie -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 133/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 37 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3252
3252_z_2663-wyłączenie -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3813/539191 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 13 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3253
3253_niejawna_ZMPK_2018_2719 -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28 położonym na os. Albertyńskim w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3254
3254_z_2721 -   DOC  
3254_z_2721 -   PDF  
3254_z_2721_zał -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Karol Szylko
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3255
3255_z_2726_wył_jawn -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym przy ul. Sereno Fenn`a w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3256
3256_RMK 50 (zm październik) -   PDF  
3256_zał.1_Z1RMK50 -   PDF  
3256_zał.2_zał 1 RMK 50 (zm październik) -   PDF  
3256_zał.3_RMK zm 29 programowe 2018 -   PDF  
3256_zał.4_zał 13 RMK 50 (zm październik) -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb jednego czytania

Druk nr 3257
3257_RMK 53 (zm październik) dzielnice SWPU -   PDF  
3257_zał.1_zał 1 RMK 53 (zm październik) dzielnice -   PDF  
3257_zał.2_Dz zm 34 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
3257_zał.3.1_zał 7-1.2 RMK 53 (zm październik) dzielnice -   PDF  
3257_zał.3.2_zał 7-2 RMK 53 (zm październik) dzielnice -   PDF  
3257_zał.4_Dz zm 34 zał nr 12 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3258
3258_RMK 51 (zm październik) -   PDF  
3258_zał.1_Z1RMK51 -   PDF  
3258_zał.2_zał 1 RMK 51 (zm październik) -   PDF  
3258_zał.3.1_RMK zm 28 strategiczne 2018 -   PDF  
3258_zał.3.2_RMK zm 28 programowe 2018 -   PDF  
3258_zał.4_zał 5 RMK 51 (zm październik) -   PDF  
3258_zał.5_zał 13 RMK 51 (zm październik) -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmiany planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3259
3259_RMK 52 (zm październik) -   PDF  
3259_zał.1_Z1RMK52 -   PDF  
3259_zał.2_zał 1 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
3259_zał.3_zał 3 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
3259_zał.4.1_RMK zm 30 strategiczne 2018 -   PDF  
3259_zał.4.2_RMK zm 30 programowe 2018 -   PDF  
3259_zał.5.1_zał 7-1.1 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
3259_zał.5.2_zał 7-2 RMK 52 (zm październik) -   PDF  
3259_zał.6_zał 13 RMK 52 (zm październik) -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3260
3260_Zał. 1 - WPF 2018-2052 -   PDF  
3260_Zał. 2 - WPW 2018-2052 -   PDF  
3260_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
3260_Zał. 3 Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
3260_Zał. 3 Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
3260_Zał. 3 Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
3260_Zał. 3 Objasnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  
3260_zm 12 WPF SWPU -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3261
3261_zarz 2727 z 2018 -   PDF  
3261_zarz 2727 z 2018 -   DOC  

Upoważnienie Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Karol Szylko
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3262
3262_zarz 2728 z 2018 -   PDF  
3262_zarz 2728 z 2018 -   DOC  

Upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Karol Szylko
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3263
3263_zarz 2717 z 2018 -   PDF  

Nazwa skweru
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Karaś-Batko
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb jednego czytania

Druk nr 3264
3264_2643-wyłączenie -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 317/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3265
3265_2644-wyłączenie -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 92/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3266
3266_2645-wyłączenie -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 92/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio w udziałach własność obu wnioskodawczyń
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3267
3267_2646-wyłączenie -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 58/8731 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Teligi 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3268
3268 -   PDF  
3268 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 87 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 82 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-10-12
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3269
3269 -   PDF  
3269 -   DOC  

Utrata mocy obowiązującej uchwały Nr CIII/1581/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie u zbiegu ulic Saskiej i Szczyglej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3270
3270 -   PDF  
3270 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Heltmana
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3271
3271 -   PDF  
3271 -   DOC  

Zmieniająca uchwałę Nr XCVII/2518/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb jednego czytania

Druk nr 3272
3272 -   PDF  
3272 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 586/13440 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Brzozowej Nr 16
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2018-10-17
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 3273
3273_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie z siedzibą ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze, w tym na upominku okolicznościowym
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Gieras
Data wpływu - 2018-10-16
Projekt doręczony - 2018-10-17
tryb jednego czytania

Druk nr 3274
3274 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2018-10-18
Projekt doręczony - 2018-10-19
tryb jednego czytania

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2014-11-19
Data publikacji:
2014-11-19
Data aktualizacji:
2018-03-28