Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 1
0001 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KLUB RADNYCH - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2014-12-03
Projekt doręczony - 2014-12-03
tryb jednego czytania

Druk nr 156
0156 -   PDF  
0156 -   DOC  

Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2015-02-20
Projekt doręczony - 2015-02-24
I czytanie - 2015-04-15
II czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-07-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2015-04-15  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2015-03-30  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: do poprawki Radnego W. Wojtowicza 2015-05-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: T. KWIATKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. WOJTOWICZ  PDF  

Druk nr 323
0323_ z opinią prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Piastowska-Armii Krajowej''
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2015-05-26
Projekt doręczony - 2015-05-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2015-06-10  PDF  

Druk nr 363-R
0363-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Tomasz Urynowicz/
Data wpływu - 2015-06-11
Projekt doręczony - 2015-06-15
I czytanie - 2015-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-09-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-09-03
tryb dwóch czytań

Druk nr 444-R
0444-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie objęcia ochroną prawną pojęcia nazwy ''szkoła''
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Barbara Nowak/
Data wpływu - 2015-08-25
Projekt doręczony - 2015-08-26
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/321/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
/projektodawca Rada Dzielnic III - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2015-07-30
Projekt doręczony - 2015-09-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2015-10-06  PDF  

Druk nr 549-R
0549-R -   PDF  

Rezolucja do Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie stanowiska Rady Miasta do wstępnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2015-11-04
Projekt doręczony - 2015-11-04
I czytanie - 2015-11-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2015-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2015-11-17
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 618
0618 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Bogusław Kośmider/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2015-12-01
Projekt doręczony - 2015-12-01
tryb dwóch czytań

Druk nr 857
0857 -   PDF  

Stosowanie się władz Miasta Krakowa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2016-04-27
Projekt doręczony - 2016-04-27
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych PK  PDF  

Druk nr 858
0858_Zal II_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_Zal-1_doUchwRMKplan_RysunekPlanu-CzyzAWF_doBIP -   PDF  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   DOC  
0858_Zal-3_do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał III do zarz 980 z 2016 -   PDF  
0858_zał nr 2 do 980 z 2016 wył jaw -   PDF  
0858_zarz 980 z 2016 -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny- AWF"

Na XLVII sesji RMK /08.06.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-04-26
Projekt doręczony - 2016-04-28
I czytanie - 2016-05-11
II czytanie - 2016-06-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-11-25
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-06-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  

Druk nr 943-R
0943-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie powstrzymania podziałów w społeczeństwie
/projektodawca Klub Radnych PK - II czytanie - referuje Jerzy Friediger/
Data wpływu - 2016-05-25
Projekt doręczony - 2016-05-25
I czytanie - 2016-05-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-05-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-06-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 977-R
0977-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2016-06-08
Projekt doręczony - 2016-06-08
tryb jednego czytania

Druk nr 1039
1039 -   PDF  
1039_zał.2_do_zarz_PMK -   PDF  
1039_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-06-30
Projekt doręczony - 2016-07-04
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna z poprawkami 2016-09-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  PDF  

Druk nr 1048-R
1048-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie poszanowania prawa własności wspólnot religijnych oraz odrzucenia komunistycznej spuścizny w tej dziedzinie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1049-R
1049-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mirosław Gilarski/
Data wpływu - 2016-07-06
Projekt doręczony - 2016-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1472
1472 -   PDF  

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2016-12-14
Projekt doręczony - 2016-12-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1524
1524 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PiS - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2017-01-11
Projekt doręczony - 2017-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 1705
1705 -   PDF  
1705_zał_graf -   PDF  
1705_zał.II_do_Zarz_ANALIZA.docx -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice Małe - Rejon ulicy Wizjonerów"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-02-03
Projekt doręczony - 2017-02-07
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Negatywna 2017-02-27  PDF  

Druk nr 1720
1720 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w budżecie Krakowa na 2017 rok dodatkowych środków finansowych dla dawnych dzielnic Miasta Krakowa obejmujących swym obszarem Krowodrzę, Śródmieście i Podgórze
/projektodawca Klub Radnych PO - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-02-15
Projekt doręczony - 2017-02-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Stanowisko: 2017-04-26  PDF  

Druk nr 1914
1914_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_02_277_Zarządzenie_UchwałaPlan_Uzasadnienie -   DOC  
1914_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_02_277_Zarządzenie_UchwałaPlan_Uzasadnienie -   PDF  
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_Zał II_zarz_PMK_1173_17_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ ponowienie 2C maj 2017 -   DOC  
1914_zał.1_LBZ_projekt_planu_raster_2017_05_05_mapa -   PDF  
1914_zał.1_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_03_Zał nr 1 LBZ_rysunek planu -   PDF  
1914_zał.2_doUchwały - _wył jawnosc -   PDF  
1914_zał.2_projekt_jednolity_po_poprawkach_04_277_zał_2_doUchwały - ok_po poprawkach - wył.jawnosć -   PDF  
1914_zał.3_ŁOBZÓW - Zal-3_doUchwRMK -   PDF  
1914_zał.3_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_05_ŁOBZÓW - Zal-3_doUchwRMK -   PDF  
1914_zał.II_do_zarz_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_06_II_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ _ -   PDF  
1914_zał.II_do_zarz_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_06_II_ŁOBZÓW_UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ _ -   DOC  
1914_Zał.III do zarz ŁOBZÓW_PROGNOZA FINANSOWA_ ponowienie 2C maj 2017 -   PDF  
1914_zał.III_do_zarz_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_07_III_ŁOBZÓW_PROGNOZA FINANSOWA_ -   PDF  
1914_zał.III_do_zarz_projekt_ujednolicony_po_poprawkach_08_III_LBZ_prognoza_finansowa_rysunek -   PDF  

1914_zał.III_LBZ_prognoza_finansowa_raster_2017_05_07_mapa.pdf -   PDF  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   PDF  
1914_zarządzenie PMK 1173-2017 + uchwała i uzasadnienie -   DOC  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej"

Na LXXV sesji RMK /14.06.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-05-15
Projekt doręczony - 2017-05-18
I czytanie - 2017-05-31
II czytanie - 2017-06-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-06-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-06-08
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-06-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-06-14  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     DOC  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  

Druk nr 2082
2082 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących funkcjonowania miejskiego kompleksu boisk przy ul. Korzeniaka
/projektodawca Rada Dzielnicy VII - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-05-18
Projekt doręczony - 2017-06-19
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-07-04  PDF  

Druk nr 2141
2141 -   DOC  
2141 -   PDF  
2141_zał_1_rysunek projektu planu -   PDF  
2141_zał_2_doUchwały_wyłączona jawność -   PDF  
2141_zał_3_doUchwaly -   DOC  
2141_zał_3_doUchwaly -   PDF  
2141_Zał_II_doZarządzenia_Uzasadnienie do projektu planu -   PDF  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   DOC  
2141_Zał_III_doZarządzenia_Prognoza finansowa -   PDF  
2141_zał_III_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  

Druk nr 2158
2158 -   DOC  
2158 -   PDF  
2158_pismo_przek_projekt_jednolity -   PDF  
2158_PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH_tekst_jednolity -   PDF  
2158_prognoza_skutków_finansowych_mapa_tekst_jednolity -   PDF  
2158_tekst_jednolity -   PDF  
2158_Uzasadnienie projektu mpzp_tekst_jednolity -   PDF  
2158_zał_1 -   PDF  
2158_zał.1_mapa_tekst_jednolity -   PDF  
2158_zał.2_niejawne_tekst_jednolity -   PDF  
2158_zał_2_wył_jawn -   PDF  
2158_zał_3 -   PDF  
2158_zał_3 -   DOC  
2158_zał.3_tekst_jednolity -   DOC  
2158_zał.3_tekst_jednolity -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17 -   PDF  
2158_zał_III_do_zarz_2007_17_zał_graf -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnej G. Fijałkowskiej Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Data wpływu - 2017-08-14
Projekt doręczony - 2017-08-16
I czytanie - 2017-08-30
II czytanie - 2017-09-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2017-09-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2017-09-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2017-09-13  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2017-09-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     DOC     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  PDF  

Druk nr 2256
2256 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu lub zamiany terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik ,,Odparcia Rosjan"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2017-09-27
Projekt doręczony - 2017-09-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-10-11  PDF     DOC  

Druk nr 2511
2511_zał -   PDF  
2511_zarz_2950 -   PDF  
2511_zarz_2950 -   DOC  

Przyjęcie "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030."
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Maciej Mach
Data wpływu - 2017-11-09
Projekt doręczony - 2017-11-09
I czytanie - 2017-12-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-02-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-02-02
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2017-12-04  PDF  
Komisja Promocji i Turystyki Opinia: Pozytywna 2017-12-21  PDF  
Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Opinia: Pozytywna 2018-01-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2017-12-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Komisja Sportu i Kultury Fizycznej   PDF  

Druk nr 2538
2538_niejawne -   PDF  

Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2017-11-21
Projekt doręczony - 2017-11-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2566
2566_skan -   PDF  

Ustalenie zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Edward Porębski/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-12-06
Projekt doręczony - 2017-12-08
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2017-12-29  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: E. PORĘBSKI  PDF  

Druk nr 2567
2567_zarz_3405_wyłączenie jawności -   PDF  
2567_zarz_3405_wyłączenie jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 32 położonym na os. Piastów w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-07
Projekt doręczony - 2017-12-08
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2568
2568_zarz_3407_wyłączenie jawności -   PDF  
2568_zarz_3407_wyłączenie jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 48 położonym przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-07
Projekt doręczony - 2017-12-08
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2569
2569_zarz_3408_wyłączenie jawności -   PDF  
2569_zarz_3408_wyłączenie jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-07
Projekt doręczony - 2017-12-08
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2570
2570_zarz_3406 -   PDF  
2570_zarz_3406 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Wandy 24 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 83% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-08
Projekt doręczony - 2017-12-12
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2577
2577_zarz_3468 -   PDF  
2577_zarz_3468 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr U3 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Prądnickiej Nr 77 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-15
Projekt doręczony - 2017-12-15
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2578

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-12
Projekt doręczony - 2017-12-15
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2581
2581 -   PDF  
2581 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-12-18
Projekt doręczony - 2017-12-19
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2582
2582_wył_jawn -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-18
Projekt doręczony - 2017-12-19
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2583
2583 -   PDF  
2583 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 71 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-18
Projekt doręczony - 2017-12-19
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2586
2586_niejawne -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2017-12-20
Projekt doręczony - 2017-12-20
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2587
2587 -   DOC  
2587 -   PDF  
2587_zał_graf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie, przy ul. Aleksandra Fredry Nr 4B
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Danuta Krywiczanin-Mentel
Data wpływu - 2017-12-20
Projekt doręczony - 2017-12-20
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-01-09  PDF  

Druk nr 2588
2588 -   PDF  
2588_Uzasadnienie -   PDF  
2588_zał. -   PDF  
2588_zarz_PMK -   DOC  

Przyjęcie Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 pn. "Bezpieczny Kraków"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Janina Czapska/
Pozytywna opinia prawna - Magdalena Mika
Data wpływu - 2017-12-20
Projekt doręczony - 2017-12-20
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Druk nr 2591
2591 -   DOC  
2591 -   PDF  
2591_zał.1_mapa -   PDF  
2591_zał.2_wył.jawność -   PDF  
2591_zał.3 -   DOC  
2591_zał.3 -   PDF  
2591_zał.II_do_Zarz_PMK -   DOC  
2591_zał.II_do_Zarz_PMK -   PDF  
2591_zał.III_do_Zarz_PMK -   PDF  
2591_zał.III_do_Zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Kempf-Kowalczyk
Data wpływu - 2017-12-22
Projekt doręczony - 2017-12-27
I czytanie - 2018-01-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-01-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-01-18
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 2597

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5184/1384525 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Okólnej 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2017-12-28
Projekt doręczony - 2017-12-29
tryb dwóch czytań

Druk nr 2598
2598 -   PDF  
2598 -   DOC  

Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-12-29
Projekt doręczony - 2018-01-03
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2018-01-10  PDF  

Druk nr 2599
2599 -   DOC  
2599 -   PDF  
2599_uchwała Swoszowice - załącznik nr 6.pdf -   PDF  
2599_uchwała Swoszowice - załącznik nr 8.pdf -   PDF  
2599_v8_Swoszowice_Mapa - załącznik nr 3.pdf -   PDF  
2599_v8_Swoszowice_Mapa_załącznik nr 4.pdf -   PDF  
2599_v8_Swoszowice_Mapa_załącznik nr 5.pdf -   PDF  
2599_v8_Swoszowice_Mapa_załącznik nr 7.pdf -   PDF  

Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LX/784/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2017-12-29
Projekt doręczony - 2018-01-03
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2018-01-10  PDF  

Druk nr 2600
2600_wylaczenie jawnosci -   PDF  
2600_wylaczenie jawnosci -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta], usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2018-01-03
Projekt doręczony - 2018-01-04
tryb dwóch czytań

Druk nr 2601
2601 -   DOC  
2601 -   PDF  
2601_skan -   PDF  

Zamiar przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-01-03
Projekt doręczony - 2018-01-04
tryb dwóch czytań

Druk nr 2602
2602 -   PDF  
2602 -   DOC  

Udzielenie dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!" w latach 2018 - 2020
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska-Jopek
Data wpływu - 2018-01-05
Projekt doręczony - 2018-01-08
tryb jednego czytania

Druk nr 2603
2603 -   PDF  

Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
Pozytywna opinia prawna - Marcin Hanczakowski
Data wpływu - 2018-01-05
Projekt doręczony - 2018-01-09
tryb jednego czytania

Druk nr 2604
2604 -   PDF  
2604 -   DOC  

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-01-08
Projekt doręczony - 2018-01-09
tryb jednego czytania

Druk nr 2605
2605 -   PDF  
2605 -   DOC  
2605_17_2018_załącznik nr 1 -   PDF  
2605_17_2018_załącznik nr 2 -   PDF  
2605_17_2018_załącznik nr 3 -   PDF  
2605_17_2018_załącznik nr 4 -   PDF  
2605_17_2018_załącznik nr 5 -   PDF  
2605_17_2018_załącznik nr 6 -   PDF  

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-01-08
Projekt doręczony - 2018-01-09
tryb jednego czytania

Druk nr 2606
2606 -   PDF  
2606 -   DOC  

Ustalenie wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-01-08
Projekt doręczony - 2018-01-09
tryb jednego czytania

Druk nr 2607
2607 -   PDF  
2607 -   DOC  

Przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego" w 2018 roku, kontynuacja zadania
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
Pozytywna opinia prawna - T. Dyrdycki-Borowy
Data wpływu - 2018-01-08
Projekt doręczony - 2018-01-09
tryb jednego czytania

Druk nr 2608
2608 -   PDF  
2608 -   DOC  

Wyrażenie zgody Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krakus? z siedzibą ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na pamiątkowym medalu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Gieras
Data wpływu - 2018-01-08
Projekt doręczony - 2018-01-09
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2018-01-15  PDF  

Druk nr 2609-R
2609-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie stworzenia jednolitych zasad finansowania ponadlimitowych świadczeń medycznych
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Anna Prokop-Staszecka/
Data wpływu - 2018-01-10
Projekt doręczony - 2018-01-10
tryb jednego czytania

Druk nr 2610
2610 -   PDF  
2610_zał_graf -   PDF  
2610_zał.II_do_zarz_40_18 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rogatka Warszawska"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-01-09
Projekt doręczony - 2018-01-10
tryb jednego czytania

Druk nr 2611
2611 -   PDF  
2611_zal.II_do_zarz_41_18 -   PDF  
2611_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Borkowski"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-01-09
Projekt doręczony - 2018-01-10
tryb jednego czytania

Druk nr 2612
2612 -   PDF  
2612_Uzasadnienie do uchwały - 08.01.2018_ -   PDF  

Przystąpienie do sporządzania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-01-09
Projekt doręczony - 2018-01-10
tryb jednego czytania

Druk nr 2613
2613 -   DOC  
2613 -   PDF  
2613_zał.1_mapa -   PDF  
2613_zał.2_niejawne -   PDF  
2613_zał.3 -   DOC  
2613_zał.3 -   PDF  
2613_zał.II_do_zarz_45_18 -   PDF  
2613_zał.III_do_zarz_45_18 -   DOC  
2613_zał.III_do_zarz_45_18 -   PDF  
2613_zał.III_do_zarz_45_18_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-01-09
Projekt doręczony - 2018-01-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 2614
2614 -   PDF  
2614_zał_niejawne -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje /
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2018-01-09
Projekt doręczony - 2018-01-10
tryb jednego czytania

Druk nr 2615
2615_niejawne -   PDF  

Skarga na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-01-09
Projekt doręczony - 2018-01-10
tryb jednego czytania

Druk nr 2616
2616 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych PO i PK - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
Data wpływu - 2018-01-10
Projekt doręczony - 2018-01-11
tryb jednego czytania

Druk nr 2617
2617 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Przewodniczący Rady Miasta - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2018-01-15
Projekt doręczony - 2018-01-16
tryb jednego czytania

Druk nr 2618
2618 -   PDF  
2618 -   DOC  

Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2018-01-17
Projekt doręczony - 2018-01-17
tryb jednego czytania

Druk nr 2619
2619 -   PDF  

Ocena realizacji Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Bogusław Kośmider/
Data wpływu - 2018-01-16
Projekt doręczony - 2018-01-17
tryb jednego czytania

Druk nr 2620
2620 -   PDF  

Zamiar likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 24, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-01-16
Projekt doręczony - 2018-01-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 2621
2621 -   PDF  

Zamiar przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-01-16
Projekt doręczony - 2018-01-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 2622
2622 -   PDF  
2622_Zał. 1 - WPF 2018-2052_zmiana nr 2 -   PDF  
2622_Zał. 2 - WPW 2018-2052_zmiana nr 2 -   PDF  
2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. A_zmiana nr 2 -   PDF  
2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-1 zad. strategiczne -   PDF  
2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-2 zad. programowe -   PDF  
2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. B-3 zad. dzielnic -   PDF  
2622_Zał. 3 - Objaśnienia cz. C zakresy całkowite -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Alina Kwaśniak/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2018-01-16
Projekt doręczony - 2018-01-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 2623
2623 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustawienia Kamienia Pamięci z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 r.
/projektodawca Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Sułowski/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2017-12-21
Projekt doręczony - 2018-01-22
tryb jednego czytania

Druk nr 2624
2624 -   DOC  
2624 -   PDF  

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 w Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-01-22
Projekt doręczony - 2018-01-22
tryb dwóch czytań

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2014-11-19
Data publikacji:
2014-11-19
Data aktualizacji:
2017-04-03