Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 2013 - całość pdf 4,2 MB

Wstęp, spis treści pdf 0,22 MB

I. O Krakowie i krakowianach pdf 0,2 MB

II. Zagospodarowanie przestrzenne pdf 0,19 MB

III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 0,19 MB

IV. Transport i komunikacja pdf 0,23 MB

V. Gospodarka komunalna pdf 0,26 MB

VI. Gospodarka i turystyka pdf 0,41 MB

VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny pdf 0,25 MB

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 0,31 MB

IX. Edukacja pdf 0,2 MB

X. Mieszkalnictwo pdf 0,22 MB

XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 0,34 MB

XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 0,3 MB

XIII. Sport, kultura fizyczna i rereacja pdf 0,19 MB

XIV. Majątek i budżet miasta pdf 0,21 MB

XV. Zarządzanie samorządowe pdf 0,6 MB

XVI. Komunikacja społeczna pdf 0,2 MB

Rysunki pdf 0,78 MB