Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Leopoldowi Kozłowskiemu-Kleimanowi:

"Leopold Kozłowski-Kleinman to kompozytor, dyrygent, pianista, od kilkudziesięciu lat związany z Krakowem. Urodził się 26 listopada 1918 roku w Przemyślanach koło Lwowa.

W ubiegłym roku obchodził 95-lecie swoich urodzin. Od najmłodszych lat jego pasją jest muzyka. Swoją naukę rozpoczął już w rodzinnych Przemyślanach. W rodzinie Kleinmanów z pokolenia na pokolenie przekazywane były tradycje klezmerskie. Po ukończeniu gimnazjum rozwijał swój talent muzyczny w konserwatorium we Lwowie w klasie fortepianu u słynnego profesora Tadeusza Majerskiego. W tym czasie założył również własną orkiestrę.

Okres II wojny światowej był tragiczny dla rodziny Kleinmanów. Rodzice oraz jego brat zostają bestialsko zamordowani. Leopold Kozłowski-Kleinman najpierw przebywa w getcie przemyślańskim, później zostaje umieszczony w niemieckim obozie pracy w Kurowicach z którego po kilkunastu miesiącach ucieka do oddziału Armii Krajowej. Bierze udział w walkach z Niemcami i Ukraińcami. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, wstępuje do Wojska Polskiego i przechodzi cały szlak bojowy aż do Berlina.

Powojenny los związał Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana z Krakowem. Tutaj ukończył dyrygenturę instrumentalno-wolaną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej a następnie został kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Zespołu Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego a po reorganizacji Zespołu Wojskowego „Desant” Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Krakowie. Następnie był kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i cygańskiego zespołu „Roma”. Jako konsultant współpracował z greckim zespołem „Hellen” i zespołem „Rzeszowiacy”.

Po 1989 r. swoje artystyczne życie związał z muzyką żydowską. Najpierw koncertował w całej Polsce ze Sławą Przybylską. W połowie lat dziewięćdziesiątych zaczął współpracę z Jackiem Cyganem.

Leopold Kozłowski-Kleinman opracował sześć polskich wersji musicalu „Skrzypek na dachu”. Musical ten był wystawiany w wielu teatrach polskich – między innymi przez Operę Krakowską i Teatr Muzyczny w Gdyni, gdzie doczekał się jubileuszowego tysięcznego spektaklu.

Artysta skomponował również muzykę teatralną do wielu spektakli wystawianych w Teatrze Żydowskim w Warszawie oraz filmową, m.in. jest twórcą muzyki obozowej i gettowej w „Liście Schindlera” Stevena Spielberga.

Dziś Leopold Kozłowski-Kleinman jest niezaprzeczalnie ogromnej sławy autorytetem muzycznym. Jako ostatni na świecie autentyczny klezmer wie jak należy wykonywać tradycyjne pieśni żydowskie. Przywrócił w powojennej Polsce pamięć o żydowskiej kulturze rozsławiając na cały świat Kraków i byłą żydowską dzielnicę Krakowa – Kazimierz. Jego zasługi w krzewieniu kultury żydowskiej są uznawane przez ludzi kultury na całym świecie.

Leopold Kozłowski-Kleinman ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym nagrodę Academy Of Television Arts&Sciences „Emmy” oraz nadany przez Ministra Kultury medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.".