UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVII/15 17-12-2015 XVII/174/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVII/15 17-12-2015 XVII/173/15 wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015 – 2018 uchwała
XVII/15 17-12-2015 XVII/172/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016   uchwała
XVII/15 17-12-2015 XVII/171/15 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce – Szpital” uchwała
XVII/15 17-12-2015 XVII/170/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVII/15 17-12-2015 XVII/169/15 projektu nasadzeń zieleni przy budynku os. Kalinowe 4 uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/168/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/167/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/166/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XVI/15 26-11-2016 XVI/165/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/164/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/163/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/162/15 opinii projektu przebudowy ul. Kocmyrzowskiej w zakresie przebudowy chodnika   uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/161/15 opinii do koncepcji miejsc postojowych przy ul. M. Dąbrowskiej uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/160/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016   uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/159/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015   uchwała
XVI/15 26-11-2015 XVI/158/15 zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/157/15 wniosku o uzupełnienie wykazu dróg uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/156/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016   uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/155/15 wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/154/15 opinii lokalizacji szaletu miejskiego na terenie Dzielnicy XVI   uchwała

XV/15

 

22-10-2015 XV/153/15 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce w latach 2015- 2017  uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/152/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/151/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/150/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/149/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/148/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/147/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/146/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XV/15 22-10-2015 XV/145/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/144/15 zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/143/15 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/142/15 wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/141/15 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/140/15 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” na rok 2016  uchwała  załącznik
XIV/15 24-09-2015 XIV/139/15 zmian w podziale środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/138/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/137/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/136/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/15 24-09-2025 XIV/135/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/134/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/133/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/132/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/131/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/130/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/129/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/128/15 opinii ustalania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich   uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/127/15 opinii bezprzetargowego wynajmu lokalu uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/126/15 opinii projektu budowlanego „Budowa pochylni, schodów terenowych oraz fragmentu chodnika na działce nr 298/6 obr. 6 przy ul. Okulickiego w Krakowie” uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/125/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/124/15 wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015 - 2017 uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/123/15 uchylenia uchwały Nr XII/97/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 16 lipca 2015 r. uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/122/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
XIV/15 24-09-2015 XIV/121/15 opinii zawarcia umowy najmu uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/120/15 opinii projektu tzw. „Smoczego Skweru” na działce 157/1 obręb 8 j.ew. Nowa Huta przy ul.L. Okulickiego w Krakowie” uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/119/15 powołania Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/118/15 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/117/15 powołania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/116/15 zmiany nazwy Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/115/15 zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/114 /15 zmian w składzie Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/113/15 zmian w składzie Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/112/15 zmian w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce   uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/111/15 zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/ 110/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/109/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/108/15 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/107/15 wniosku o realizację zadania wpisanego na listę zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce w roku 2015 i na rok 2016 uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/106/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
XIII/15 27-08-2015 XIII/105/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/104/15 zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce   uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/103/15 powołania Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/102/15 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/101/15 zmiany uchwały Nr X/86/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka"   uchwała
XII/15 16-05-2015 XII/100/15 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce Szpital”  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/99/15 wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016 – 2017  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/98/15 ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała   załącznik
XII/15 16-07-2015 XII/97/15 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce w latach 2015- 2016  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/96/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015   uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/95/15 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/94/15 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/93/15 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/92/15 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce  uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/91/15 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XII/15 16-07-2015 XI/90/15 przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz zmiany składu osobowego komisji uchwała
XII/15 16-07-2015 XII/89/15 zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce   uchwała
XI/15 01-07-2015 XI/88/15 wyboru Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
X/15 25-06-2015 X/87/15 przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego i Zarządu Dzielnicy XVI uchwała
X/15 25-06-2015 X/86/15 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" uchwała
X/15 25-06-2015 X/85/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
X/15 25-06-2015 X/84/15 proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwała
X/15 25-06-2015 X/83/15  opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
X/15 25-06-2015 X/82/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
X/15 25-06-2015 X/81/15

opinii projektu budowlanego „Budowa miejsc postojowych przy al. Andersa na

os. Albertyńskim przed blokiem nr 16 na działce nr 242 obr. 8 Nowa Huta”

uchwała
X/15 25-06-2015 X/80/15 w sprawie korekty wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała
IX/15 09-06-2015 IX/79/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
IX/15 09-06-2015 IX/78/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zamian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce w latach 2013-2015 uchwała
IX/15 09-06-2015 IX/77/15 korekty środków wydzielonych do dyspozcji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
VIII/15 28-05-2015 VIII/76/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
VIII/15 28-05-2015 VIII/75/15 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016 uchwała  załącznik
VIII/15 28-05-2015 VIII/74/15 opinii najmu lokalu socjalnego  uchwała
VIII/15 28-05-2015 VIII/73/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
VIII/15 28-05-2015 VIII/72/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
VIII/15 28-05-2015 VIII/71/15 wniosku o wykonanie terenu rekreacyjnego, parkingu ogólnodostępnego przy ul. Gen. Okulickiego w Krakowie uchwała
VIII/15 28-05-2015 VIII/70/15 zmiany zakresów zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
VIII/15 28-05-2015 VIII/69/15 zmiany podziału środków finanoswych "Obsługa Dzielnic" uchwała   załącznik
VII/15 23-04-2015 VII/68/15 uruchomienia na terenie Dzielnicy Bieńczyce apteki całodobowej pracującej w systemie ciągłym uchwała
VII/15 23-04-2015 VII/67/15 zmiany zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
VII/15 23-04-2015 VII/66/15 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2014 uchwała  załącznik
VII/15 23-04-2015 VII/65/15 przyjęcia dzielnicowego programu pn."Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia" uchwała
VII/2015 23-04-2015 VII/64/15 przyjęcie dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej" uchwała
VII/2015 23-04-2015 VII/63/15 przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych" uchwała
VII/2015 23-04-2015 VII/62/15 zagospodarowania lub sprzedaży działki nr 5/46 obr. 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta uchwała
VII/2015 23-04-2015 VII/61/15 wniosku dotyczącego tramwajów niskopodłogowych uchwała
VII/2015 23-04-2015 VII/60/15 opinii zbycia części działki nr 5/9 obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta uchwała
VII/2015 23-04-2015 VII/59/15 opinii zbycia części działki nr 193/5 obr. 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta uchwała
VII/2015 23-04-2015 VII/58/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/57/15 mapy zagrożeń i miejsc niebezpiecznych w Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/56/15 wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/55/15 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/54/15 uchylenia uchwały Nr III/15/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 22 stycznia 2015 r.  uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/53/15 uchylenia uchwały Nr III/17/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 22 stycznia 2015 r.  uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/52/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/51/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/50/15 trasy linii tramwajowej nr 16 uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/49/16 zmiany zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/48/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zabepieczenie w budżecie Miasta Krakowa środków na prace przy tworzeniu i modernizowaniu terenów zielonych przeznaczonych pod Parki bądź mające status Parku uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/47/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
VI/2015 26-03-2015 VI/46/15 wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
V/2015 26-02-2015 V/45/15 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" uchwała
V/2015 26-02-2015 V/44/15 opinii wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
V/2015 26-02-2015 V/43/15 wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017 uchwała
V/2015 26-02-2015 V/42/15 wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
V/2015 26-02-2015 V/41/15 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015 uchwała   załącznik
V/2015 26-02-2015 V/40/15 Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego uchwała
V/2015 26-02-2015 V/39/15 powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
V/2015 26-02-2015 V/38/15 zmiany uchwały nr III/9/14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
V/2015 26-02-2015 V/37/15 zmiany uchwały nr III/7/14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
V/2015 26-02-2015 V/36/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 26-02-2015 V/35/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 26-02-2015 V/34/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 26-02-2015 V/33/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 26-02-2015 V/32/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej uchwała
V/2015 26-02-2015 V/31/15 podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/30/15 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/29/15 zmiany uchwały nr III/11/14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/28/15 zmiany uchwały nr III/10/14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Terenów  Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/27/15 zmiany uchwały nr III/8/14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/26/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/25/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/24/15 propozycji lokalizacji pojemników na odzież używaną uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/23/15 proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/22/15 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/21/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/20/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/19/15 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/18/15 wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/17/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/16/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
IV/2015 22-01-2015 III/15/15 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/14/14 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/13/14 powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/12/14 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/11/14 powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/10/14 powołania Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/9/14 powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/8/14 powołania Komisji Infrastrutury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
III/2014 30-12-2014 III/7/14 powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2014 22-12-2014 II/6/14 wyboru członka Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2014 22-12-2014 II/5/14 wyboru członka Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2014 22-12-2014 II/4/14 wyboru członka Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2014 22-12-2014 II/3/14 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
II/2014 22-12-2014 II/2/14 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
I/2014 16-12-2014 I/1/14 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała