UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVIII/2015 09-12-2015 XVIII/143/15

powołania stałej Komisji pn. Zespół ds. Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn”.

uchwała
XVIII/2015 09-12-2015 XVIII/142/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.628.2015.BS z dn. 30.11.2015 r.)  uchwała
XVIII/2015 09-1-2015 XVIII/141/15 przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na 2016 rok. uchwała
XVIII/2015 09-12-2015 XVIII/140/15 objęcia honorowym patronatem konkursu „Od Wandy do Sendzimira”.  uchwała
XVIII/2015 09-12-2015 XVIII/139/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016. uchwała
XVII/2015 02-12-2015 XVII/138/15 zmiany uchwały nr VII/48/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 18.03.2015 roku w sprawie rozszerzenia składu osobowego oraz przedmiotu działania stałej Komisji Promocji i Łączności z mieszkańcami Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/137/15 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2015 roku. uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/136/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/135/15 opinii dotyczącej zbycia działek nr: 157/134, 156/16, 157/141 oraz nr 156/29 i 157/275 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta (GS-01.6840.4.18.2015.JP z dn. 23.10.2015 r.) uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/134/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego budowy przedłużenia ul. Galicyjskiej i bezpośredniego włączenia jej do ul. Nowohuckiej. uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/133/15 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIV Czyżyny działek nr: 20/32 oraz 5/1 obręb 48 Nowa Huta, działki 122/13 obręb 49 Nowa Huta oraz ul. Isep w Krakowie. uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/132/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.544.2015.BS z dn. 22.10.2015 r.) uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/131/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. uchwała
XVI/2015 25-11-2015 XVI/130/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016. uchwała
XV/2015 27-10-2015 XV/129/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016. uchwała
XV/2015 14-10-2015 XV/128/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
XV/2015 14-10-2015 XV/127/15 opinii dotyczącej nadania nazwy Zagłębia Dąbrowskiego dla przecznicy z ul. Niepokalanej Panny Marii (GD-04-2.6625.27.2015). uchwała
XV/2015 14-10-2015 XV/126/15 korekty Uchwały Nr VI/44/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 27.02.2015 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2015 - 2016. uchwała
XV/2015 14-10-2015 XV/125/15 objęcia honorowym patronatem imprezy „Dzień Języków Obcych”. uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/124/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2016 - 2017. uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/123/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016.  uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/122/15 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku.  uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/121/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie pilnych działań zmierzających do ochrony zabytkowego zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie. uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/120/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016. uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/119/15 korekty Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 26.08.2015 r. w sprawie rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej 2015 r. na nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie”. uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/118/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/117/15 korekty Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 26.08.2015 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016.  uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/116/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015.  uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/115/15 korekty Uchwały Nr XIII/105/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 26.08.2015 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015.  uchwała
XIV/2015 16-09-2015 XIV/114/15 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema - Park Lotników Polskich” (BP-02.6721.265.90.2015.ABU z dn. 04.08.2015 r.). uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/113/15 przyjęcia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na 2015 rok. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/112/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/111/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego zmiany usytuowania obwodowej komisji wyborczej. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/110/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego nadania nazwy ulicy na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/109/15 korekty Uchwała Nr XII/99/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 23.07.2015 w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2015 - 2017. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/108/15 zmiany realizatora zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2015 i 2016 r. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/107/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/106/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kamionka w Krakowie (ML-02.7123.375.2015.BS z dn. 27.07.2015 r.)  uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/105/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/104/15 rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej 2015 r. na nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie”. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/103/15 opinii projektu pn. „Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Wysockiej”. uchwała
XIII/2015 26-08-2015 XIII/102/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016. uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/101/15 korekty Uchwały Nr XI/89/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 03.07.2015 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku. uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/100/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/99/15 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2015 - 2017. uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/98/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016. uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/97/15 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/96/15 objęcia honorowym patronatem „Akcji Lato 2015”. uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/95/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.332.2015.BS z dn. 29.06.2015 r.) uchwała
XII/2015 23-07-2015 XII/94/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sikorki w Krakowie (ML-02.7123.250.2015.BS z dn. 29.06.2015 r.) uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/93/15 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 r. uchwała załącznik
XI/2015 03-07-2015 XI/92/15 opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku zakładu produkcji narzędzi Alpha Technology z centrum dydaktyczno-badawczym wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: zjazd, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, opadowej, cieplne (MPEC), elektro-energetyczne i stację trafo na dz. 21/189, 21/69, 21/49 obr. 6 Nowa Huta przy al. Jana Pawła II/ul. Stella Sawickiego w Krakowie”. (AU-02-2.6730.2.134.2015.AKW z dn. 01.06.2015 r.) uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/91/15  opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej-Bieńczycka” (BP-02.6721.271.424.2015.AWA z dn. 10.06.2015 r.). uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/90/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/89/15 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku. uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/88/15 opinii działalności lotnictwa Policji z lądowiska Rakowice-Czyżyny w Krakowie. uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/87/15 projektu Planu Rozwoju Dzielnicy w ramach projektu „Dzielnice Planują!”. uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/86/15 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa. uchwała
XI/2015 03-07-2015 XI/85/15 zmiany uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
X/2015 18-06-2015 X/84/15 wniosku do Rady Miasta Krakowa dotyczącego ustalenia limitów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. (SA-06.7340.A.5.2015 z dn. 18.05.2015 r.) uchwała
X/2015 18-06-2015 X/83/15 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-AWF” (BP-02.6721.259.56.2015.ABU) z dn. 08.05.2015 r.  uchwała
X/2015 18-06-2015 X/82/15 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema-Staw Dąbski” (BP-02.6721.269.64.2015.ABU) z dn. 08.05.2015 r. uchwała
X/2015 18-06-2015 X/81/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.236.2015.BS z dn. 11.05.2015 r.) uchwała
X/2015 18-06-2015 X/80/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.189.2015.BS z dn. 05.05.2015 r.) uchwała
X/2015 18-06-2015 X/79/15 zmiany jednostki realizującej zadanie w 2015 r. pn. „Nowohucki Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych”. uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/78/15 opinii dotyczącej zbycia działek nr: 196/13, 196/14, 196/15 zlokalizowanych przy ul. Sikorki w Krakowie. (GS-01.6840.4.9.2014.JP z dn. 10.04.2015 r.) uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/77/15 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2016 r. uchwała załącznik
IX/2015 13-05-2015 IX/76/15 korekty Uchwały Nr VII/45/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 18.03.2015 r. uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/75/15 zmian zadań Dzielnicy XIV Czyżyny na 2015 r. uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/74/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zwrócenia się do Komendanta Miejskiego Policji. uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/73/15 przyjęcia „Dzielnicowego programu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny". uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/72/15 przyjęcia „Dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny". uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/71/15 przyjęcia „Dzielnicowego programu wspierania osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny". uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/70/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie propozycji nazwy do banku nazw. uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/69/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/68/15 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie (ML-02.7123.111.2015.BS z dn. 08.04.2015 r.) uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/67/15 zmiany jednostki realizującej zadanie w 2015 r. pn. „Nowohuckie Centrum Biegacza”. (SP-01.420.21.2015 z dn. 13.04.2015 r.) uchwała
IX/2015 13-05-2015 IX/66/15 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
VIII/2015 15-04-2015 VIII/65/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego budowy drogi dojazdowej do os. 2 Pułku Lotniczego nr 28-29 w Krakowie. uchwała
VIII/2015 15-04-2015 VIII/64/15 zmian zadań Dzielnicy XIV Czyżyny na 2015 r. uchwała
VIII/2015 15-04-2015 VIII/63/15 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w stałej Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
VIII/2015 15-04-2015 VIII/62/15 realizacji zadań z zakresu: „prace remontowe infrastruktury drogowej” na 2015 r. uchwała
VIII/2015 15-04-2015 VIII/61/15 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny za 2014 r. uchwała załącznik
VIII/2015 15-04-2015 VIII/60/15 powołania radnego do składu osobowego stałej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/59/15 wniosku do Rady Miasta Krakowa dotyczącego ustalenia limitów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/58/15 wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Rakowice-Czyżyny”. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/57/15 wniosku o przywrócenie trasy linii autobusowej nr 142 „OS. NA STOKU – CZYŻYNY DWORZEC”. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/56/15 opinii dotyczącej trasy linii tramwajowej nr 16 w Krakowie. (TO-6120.1.37.2015 z dn. 05.02.2015 r.) uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/55/15 zgłoszenia kandydatów do nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2014 r. (OC-01.0008.04.01d.2015 z dn. 23.02.2015 r.) uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/54/15 opinii projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XIV Czyżyny. (BR-04.3025.64.2014 z dn. 11.02.2015 r.) uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/53/15 korekty Uchwały Nr VI/43/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 27.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/52/15 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 176/10 położonej w obrębie 54 j. ew. Nowa Huta przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie ( GS-01.72241-4-14/07 z dn. 10.02.2015 r.) uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/51/15 objęcia honorowym patronatem imprezy pn. „Zielono Mi”.  uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/50/15 powołania radnego do składu osobowego stałej Komisji Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/49/15 powołania radnego do składu osobowego stałej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/48/15 rozszerzenia składu osobowego oraz przedmiotu działania stałej Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XIV Czyżyny. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/47/15 uchylenia Uchwały Nr IV/16/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 10.02.2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji pn. Zespół ds. Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn”. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/46/15 korekty Uchwały Nr VI/43/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 27.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
VII/2015 18-03-2015 VII/45/15 korekty Uchwały Nr VI/43/15 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 27.02.2015 r. w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015. uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/44/15 wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2015 - 2016 uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/43/15 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2015 uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/42/15 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/41/15 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/40/15 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/39/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/38/15 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
VI/2015 27-02-2015 VI/37/15 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/36/15 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016  [STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR V/36/15 - PISMO ZNAK BR-03.0021.1.7.2015 Z DNIA 18.03.2015] uchwała
V/2015 18-02-2015 V/35/15 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” uchwała
V/2015 18-02-2015 V/34/15 opinii dot. podnajmu działki i sprzedaży napojów alkoholowych w kiosku handlowym usytuowanym na części działki nr 177/6 położonej w obrębie 49-Nowa Huta przy ul. Wężyka. (GS-06.ED.722430-4-182/09 z dn. 12.12.2014 r.)  uchwała
V/2015 18-02-2015 V/33/15 delegowania radnych uchwała
V/2015 18-02-2015 V/32/15 wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/31/15 wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/30/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/29/15 wyboru przewodniczącego Komisji Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/28/15 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/27/15 wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/26/15 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/25/15 wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/24/15 wyboru przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/23/15 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/22/15 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/21/15 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/20/15 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
V/2015 18-02-2015 V/19/15 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/18/15 opinii projektu pn. „Rewitalizacja Parku Skalskiego w Krakowie” uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/17/15 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/16/15

powołania stałej Komisji pn. Zespół ds. Redagowania „Echa Czyżyn” i „Głosu Czyżyn”

uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/15/15 powołania stałej Komisji Zdrowia. uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/14/15 powołania stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/13/15 powołania stałej Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/12/15 powołania stałej Komisji Praworządności i Porządku Publicznego uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/11/15 powołania stałej Komisji Pomocy Społecznej uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/10/15 powołania stałej Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/9/15 powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/8/15 powołania stałej Komisji Sportu uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/7/15 powołania stałej Komisji Kultury uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/6/15 powołania stałej Komisji Edukacji uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/5/15 powołania stałej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/4/15 powołania Komisji Rewizyjnej uchwała
IV/2015 10-02-2015 IV/3/14 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
III/2015 23-01-2015 III/2/15 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
I/2014 16-12-2014 I/1/14 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-20 12:29:01
MAŁGORZATA SZMER
 Edycja
2018-03-21 17:14:39
ALICJA AMBROZIK-KNAPCZYK
 Edycja
2017-03-20 12:59:38
ALICJA AMBROZIK-KNAPCZYK
 Edycja
2016-04-13 13:46:48
ALICJA AMBROZIK
 Edycja
2015-12-21 14:54:00
ALICJA AMBROZIK
 Edycja
2015-12-09 13:14:24
ALICJA AMBROZIK
 Edycja
2015-12-09 13:13:41
ALICJA AMBROZIK
 Edycja
2015-11-02 15:16:03
ALICJA AMBROZIK
 Edycja
2015-09-29 14:34:39
ALICJA AMBROZIK
 Edycja
2015-09-24 12:31:07
ALICJA AMBROZIK
 Edycja