UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVII/2015 08-12-2015 XVII/197/2015 ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wielickiej  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/196/2015 renowacji pomnika na Wzgórzu Kaim w Bieżanowie  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/195/2015 rewitalizacji Parku Dworskiego łączącego teren Szkoły Podstawowej nr 124, ulicę Weigla i Dwór Czeczów i utworzenia w nim parku miejskiego  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/194/2015 budowy sztucznego lodowiska na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/193/2015 utworzenia Liceum Ogólnokształcącego na terenie Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Prokocimiu  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/192/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdem do garażu, wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymi na działce nr 504/2 obr. 101 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu oraz przyłączy wod-kan.gaz, energii elektrycznej na działkach nr 703/3, 704/1, 686/2 obr. 101 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Potrzask w Krakowie  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/191/2015 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa Pawilonu nr 3 w zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, na działce nr 114/16 obr. 59 Podgórze  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/190/2015 budowy miejskich szaletów na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwałą
XVII/2015 08-12-2015 XVII/189/2015 montażu progów zwalniających na ul. Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/188/2015 opinii sprzedaży działki nr 213/104 położonej w Krakowie, obręb 55 jedn. ewid. Podgórze  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/187/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVII/2015 08-12-2015 XVII/186/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/185/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/184/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/183/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/182/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/181/2015 zmian w ramach środków finansowych na Obsługę Dzielnic w roku 2016  uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/180/2015 zmian w ramach środków finansowych na Obsługę Dzielnic w roku 2015  uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/179/2015 montażu progów zwalniających na ul. Weigla w Krakowie uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/178/2015 montażu lustra w rejonie skrzyżowania ul. Polonijnej/Facimiech uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/177/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XVI/2015 17-11-2015 XVI/176/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym przy ul. Republiki Korczakowskiej. uchwała
XV/2015 05-11-2015 XV/175/2015 progów zwalniających na ulicy Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
XV/2015 05-11-2015 XV/174/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015 uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/173/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/172/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/171/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/170/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/169/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/168/2015 zagospodarowania terenów wokół zbiornika retencyjnego w Bieżanowie uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/167/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016 uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/166/2015 opinii dla projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego, rejon ul. Aleksandry , dz. Nr 239/12, 117/20, 241/11, obr. 57, jednostka ewidencyjna Podgórze uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/165/2015 możliwości sprzedaży zabudowanej części działki nr 189/12 obręb 56 jednostka ewidencyjna Podgórze uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/164/2015 możliwości zbycia działek nr 34/2 i części działki nr 26/2, położonych w obr. 55 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Młodzieży uchwała
XIV/2015 20-101-2015 XIV/163/2015 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zjazdem na działce nr 757 obr. 53 Podgórze i terenie części działki nr 1019 obr. jw. Przy ul. Muzyków w Krakowie uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/162/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015 uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/161/2015 zmian w ramach środków finansowych na Obsługę Dzielnic w roku 2015 uchwała
XIV/2015 20-10-2015 XIV/160/2015 budowy ścieżki dla pieszych łączącej ulicę Bieżanowską z ulicą Duża Góra uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/159/2015 zainstalowania progów zwalniających na ulicy Kurczaba boczna  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/158/2015 zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2016 roku uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/157/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/156/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/155/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/154/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/153/2015 anulowania uchwały Nr XII/136/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 15 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/152/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/151/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/150/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/149/2015 anulowania uchwały nr XLIII/583/2014 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 14 stycznia 2014 roku uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/148/2015 opinii dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Ściegiennego z ulicą Żabią wraz z budową dojazdu do ZSOI nr 4 w Krakowie  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/147/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku  uchwała  załącznik
XIII/2015 22-09-2015 XIII/146/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/145/2015 wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Suszenie biologiczne odpadów ulegających biodegradacji  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/144/2015 opinii sprzedaży działki nr 1278/3 o pow. 0,045 ha obr. 53 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Kozietulskiego  uchwała
XIII/2015 22-09-2015 XIII/143/2015 opinii projektu pn. „Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ulicy Prostej do ulicy Bieżanowskiej  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/142/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/141/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. punktowej zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszary „Płaszów –Rybitwy”   uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/140/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015 uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/139/2015 możliwości zbycia działek nr 73/9 o pow. 0,0080 ha, 1288/3 o pow. 0,0035 ha oraz części działki nr 1288/4 o pow. ok. 0,0030 ha położonych w obrębie 50 jedn. Ewid. Podgórze w rejonie ul. Wielickiej uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/138/2015 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Biblioteki Medycznej UJ- Collegium Medicum przy ul. Medycznej w Krakowie  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/137/2015 zmian w ramach środków finansowych na Obsługę Dzielnic w roku 2015  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/136/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/135/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/134/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/133/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XII/2015 25-08-2015 XII/132/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XI/2105 30-07-2015 XI/131/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
XI/2015 30-07-2015 XI/130/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016 uchwała
XI/2015 30-07-2015 XI/129/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015 uchwała
X/2015 02-07-2015 X/128/2015 korekty uchwały Nr VIII/111/2015 Rady Dzielnicy XII z dnia 19.05.2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
X/2015 02-07-2015 X/127/2015 ustalenia listy ulic wytypowanych do „Programu budowy chodników w Krakowie w latach 2015 do 2019” uchwała
X/2015 02-07-2015 X/126/2015 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 28 przy ul. Kurczaba 21 w Krakowie uchwała
X/2015 02-07-2015 X/125/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015 uchwała
X/2015 02-07-2015 X/124/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016 uchwała  załącznik
X/2015 02-07-2015 X/123/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2015 02-07-2015 X/122/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
X/2015 02-07-2015 X/121/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/120/2015 anulowania uchwały Nr VII/91/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości wydzierżawienia działek nr 29/170, 48/36 oraz części działek nr 53/4 i 29/171 obr.57 Podgórze przy ul. Ćwiklińskiej uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/119/2015 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 zadania inwestycyjnego  uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/118/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015  uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/117/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/116/2015 budowy ścieżki rowerowej uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/115/2015 opinii projektu Rewitalizacji parku im. A. i E. Jerzmanowskich w Krakowie uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/114/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
IX/2015 16-06-2015 IX/113/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/112/2015 pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XII i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/111/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2016-2017  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/110/2015 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2016  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/109/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIV/821/09 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka''  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/108/2015 opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki nr 1090/2 położonej w Obr. 53 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Solarzy   uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/107/2015 ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 723 o pow. 0, 0151 ha i 725 o pow. 0, 6608 ha Obr. 101 jedn. ewid. Podgórze  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/106/2015 opinii dotyczącej możliwości zbycia działek nr 213/132 i 213/134 położonych w Obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/105/2015 opinii dla inwestycji pn. Opracowanie wielobranżowej koncepcji budowy parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą Bieżanów na terenie Miasta Krakowa , na działce nr 39/10 obr. 57 Podgórze uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/104/2015 korekty uchwały Nr V/70/2015 Rady Dzielnicy XII z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania pozostałych środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/103/2015 zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/102/2015

zmian w składzie osobowym Komisji ds. Promocji i Monitorowania, Wykorzystywania Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII

uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/101/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/100/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
VIII/2015 19-05-2015 VIII/99/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/98/2015 opinii koncepcji Rewitalizacji Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/97/2015 wymiany taboru tramwajowego na linii nr 3 w Krakowie  uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/96/2015 korekty uchwały Nr V/70/2015 Rady Dzielnicy XII z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania pozostałych środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015  uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/95/2015

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury i sportu” na lata 2015 – 2018

uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/94/2015

przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty” na lata 2015 – 2018

uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/93/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2015 – 2018  uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/92/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2015 – 2018 uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/91/2015 opinii dotyczącej możliwości wydzierżawienia działek nr 29/170, 48/36 oraz części działek nr 53/4 i 29/171 obr.57 Podgórze przy ul. Ćwiklińskiej  uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/90/2015 opinii dotyczącej możliwości zbycia udziału 1/8 części działki nr 519/20 położonej w obrębie 101 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zalipki w Krakowie  uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/89/2015 Zielonego Pierścienia XII uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/88/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/87/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/86/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/85/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/84/2015 uzupełnienia składu osobowego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/83/2015 sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2014. uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/82/2015 zmian w ramach środków finansowych na Obsługę Dzielnic w roku 2015 uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/81/2015 trybu realizacji prac remontowych dróg i chodników w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015 uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/80/2015 korekty uchwały Nr V/70/2015 Rady Dzielnicy XII z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania pozostałych środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015 uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/79/2015 upoważnienia Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt. 5 Statutu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/78/2015 uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/77/2015 poprawy nawierzchni ulic: Niedzickiej i Jarosławskiej w Krakowie uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/76/2015 dopuszczenia ruchu rowerów w obu kierunkach na alei Dygasińskiego w Krakowie uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/75/2015 opinii możliwości sprzedaży działek: nr 265/23 i 265/26 położonych w Obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Ściegiennego w Krakowie uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/74/2015 opinii możliwości sprzedaży części działki nr 29/171 Obr. 57 jedn. ewid. Podgórze położonej przy ul. Ćwiklińskiej w Krakowie uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/73/2015 ustalenia WZ dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Telimeny w Krakowie uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/72/2015 ustalenia WZ dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Telimeny w Krakowie uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/71/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 24-02-2015 V/70/2015 rozdysponowania pozostałych środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015  uchwała  załącznik
V/2015 24-02-2015 V/69/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
V/2015 24-02-2015 V/68/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2015-2016.  uchwała  załącznik
V/2015 24-02-2015 V/67/2015 zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
V/2015 24-02-2015 V/66/2015 zmian w składzie osobowym Komisji ds. Promocji i Monitorowania, Wykorzystywania Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII uchwała
V/2015 24-02-2015 V/65/2015 opinii wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Seweryna w Krakowie  uchwała
V/2015 24-02-2015 V/64/2015 realizacji zadania na 2015 r. pn. realizacja konkursów międzyszkolnych i między przedszkolnych na terenie Dzielnicy XII  uchwała
V/2015 24-02-2015 V/63/2015 przebudowy chodnika przy budynkach ul. Na Kozłówce 12 i 14 w Krakowie  uchwała
V/2015 24-02-2015 V/62/2015 opinii sprzedaży działki nr 77/6 położonych w Obr. 59 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Badurskiego w Krakowie  uchwała
V/2015 24-02-2015 V/61/2015 opinii możliwości sprzedaży działek nr 142/1 i 142/6 położonych w Obr. 59 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Badurskiego w Krakowie  uchwała
V/2015 24-02-2015 V/60/2015 opinii możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako A w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 897/1 oraz części oznaczonej jako C w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich nr: 905/2, 905/1, 908 i 909 przy ulicy Żabiej w Krakowie  uchwała
V/2015 24-02-2015 V/59/2015 ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Mała Góra uchwała
V/2015 24-02-2015 V/58/2015 wcześniejszego otwierania w godzinach porannych Publicznych Placówek Opieki Zdrowotnej na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim   uchwała
V/2015 24-02-2015 V/57/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 24-02-2015 V/56/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 24-02-2015 V/55/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
V/2015 24-02-2015 V/54/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/53/2015 rozbudowy Przedszkola nr 49 przy ul. Bieżanowskiej 40  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/52/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2015  uchwała  załącznik
IV/2015 03-02-2015 IV/51/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2015 uchwała  załącznik
IV/2015 03-02-2015 IV/50/2015

delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/49/2015 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/48/2015 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016  [STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY NR IV/48/2015 - PISMO ZNAK BR-03.0021.1.4.2015 Z DNIA 11.03.2015] uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/47/2015 powołania Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków" uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/46/2015 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Schweitzera w Krakowie  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/45/2015 zmian w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/44/2015 zmian w składzie osobowym Komisji ds. Redagowania Gazety Dzielnicowej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/43/2015 zmian w składzie osobowym Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/42/2015 zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/41/2015 ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Facimiech w Krakowie  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/40/2015 ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu przy ul. Rydygiera w Krakowie  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/39/2015 ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rydygiera w Krakowie  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/38/2015 ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 87 obr. 53 Podgórze wraz z zjazdem z działki drogowej nr 992/2 obr. jw. przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/37/2015

uchylenia uchwały Nr LIV/764/2014 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/36/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/35/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
IV/2015 03-02-2015 IV/34/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
III/2015 13-01-2015 III/33/2015 wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Promocji i Monitorowania, Wykorzystywania Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII uchwała
III/2015 13-01-2015 III/32/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/31/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Redagowania Gazety Dzielnicowej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwałą
III/2015 13-01-2015 III/30/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/29/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/28/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/27/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XII  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/26/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/25/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/24/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/23/2015 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/22/2015 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/21/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/20/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
III/2015 13-01-2015 III/19/2015 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
II/2014 22-12-2014 II/18/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/17/2014 powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/16/2014 powołania Komisji ds. Redagowania Gazety Dzielnicowej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/15/2014 powołania Komisji ds. Promocji i Monitowania, Wykorzystywania Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/14/2014 powołania Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XII  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/13/2014 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/12/2014 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/11/2014 powołania Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/10/2014 powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
II/2014 22-12-2014 II/9/2014 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
II/2014 22-12-2014 II/8/2014 powołania Komisji Architektury i Urbanistyki Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/7/2014 powołania Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
II/2014 22-12-2014 II/6/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/5/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/4/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
II/2014 22-12-2014 II/3/2014 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
II/2014 22-12-2014 II/2/2014 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
I/2014 16-12-2014 I/1/2014 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała