UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XV/2015 15-12-2015 XV/144/2015 poprawy funkcjonowania komunikacji zastępczej w przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego do Salwatora uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/143/2015 poparcia dla starań Mieszkańców os. Olszanica w sprawie przejęcia kompleksu boisk sportowych przy ul. Korzeniaka w Krakowie uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/142/2015 wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących parkingu w rejonie Placu Na Stawach uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/141/2015 niezwłocznego przywrócenia kursowania autobusu linii 249 w Przegorzałach trasą starego odcinka ul. Księcia Józefa uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/140/2015 wniosku o podjęcie działań dla ratowania zabytkowego pawilonu w Lesie Wolskim uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/139/2015 protestu przeciwko zabudowie na terenach rekreacyjnych przy al. 3 Maja uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/138/2015 opinii dotyczącej zbycia działek nr 235/2, 245/1 i 245/2 obr. 17 Krowodrza położonych przy ul. Szyszko-Bohusza w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.39.2015.BF z 05.11.2015) uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/137/2015 usunięcia azbestu z budynku zlokalizowanego przy ul. Senatorskiej uchwała
XV/2015 15-12-2015 XV/136/2015 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rogalskiego w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1330.2015.LBI z 01.12.2015) uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/135/2015 wniosku o uwzględnienie programu profilaktyki wad postawy w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016 – 2018 uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/134/2015 opinii dotyczącej projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ”Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” – doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego w rejonie al. Focha (pismo Pracowni Projektów MODUS z dnia 07.10.2015) uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/133/2015 montażu progów zwalniających na ul. Zaogrodzie w Krakowie uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/132/2015 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123. 603.2015.JK z dnia 04.11.2015) uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/131/2015 zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/130/2015 protestu przeciwko inwestycji prowadzonej przy ul. Wodociągowej w Krakowie uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/129/2015 opinii do projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego” uchwała
XIV/2015 17-11-2015 XIV/128/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/127/2015 opinii dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS-07.6120.6.2015.JS z dnia 18.09.2015) uchwała
XIII/2015 20-10-2014 XIII/126/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/125/2015 zmiany Uchwały nr XII/116/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 22 września 2015 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/124/2015 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.523.2015.JK z dnia 01.10.2015) uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/123/2015 opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2016 roku (pismo znak: BZ-02.8031.3.48.2015.MC z dnia 17.09.2015) uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/122/2015 zmiany w składzie Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/121/2015 opinii Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec wobec uzgodnienia budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przegorzalskiej, Olchowej, Kasprzyckiego, Nietoperzy i Borówczanej w Krakowie uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/120/2015 opinii dotyczącej zbycia działki nr 290/5, obręb 52 Krowodrza, położonej przy ul. Leśmiana w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.27.2015.BF z 08.09.2015) uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/119/2015 opinii dotyczącej zbycia działki nr 469/36, obręb 53 Krowodrza, położonej przy ul. Powstania Listopadowego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.34.2015.BF z 10.09.2015) uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/118/2015 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 w Krakowie ponownej umowy najmu (pismo znak: SP72-020-121/2015 z 28.09.2015) uchwała
XIII/2015 20-10-2015 XIII/117/2015 opinii dotyczącej koncepcji budowy ścieżki rowerowej przy Błoniach wzdłuż ul. Piastowskiej w Krakowie (pismo znak: DA-PROJEKT/PIAST/15-12_RDVII z 14.09.2015) uchwała
XII/2015 22-09-2015 XII/116/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
XII/2015 22-09-2015 XII/115/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 r. uchwała  załącznik
XII/2015 22-09-2015 XII/114/2015 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2015 r. uchwała
XII/2015 22-09-2015 XII/113/2015 opinii dotyczącej lokalizacji szaletu miejskiego na terenie Dzielnicy VII w rejonie al. Focha (pismo znak: OTS/DT/451/15 z dnia 26.08.2015 r.) uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/112/2015 zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/111/2015 wymiany nawierzchni al. Krasińskiego w celu zmniejszenia emisji hałasu generowanego przez pojazdy uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/110/2015 poprawy parametrów oświetlenia ul. Piastowskiej w Krakowie uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/109/2015 ustawienia znaku A-6a na ul. Olszanickiej w Krakowie uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/108/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/107/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/106/2015 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy al. Focha 27 w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.336.2015.MCU z dnia 05.08.2015) uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/105/2015 ustawienia znaku B-36 na ul. Nad Zalewem na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do numeru 2E uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/104/2015 zmiany organizacji ruchu przy al. 3 Maja uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/103/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XI/2015 25-08-2015 XI/102/2015 ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. uchwała
X/2015 14-07-2015 X/101/2015 wprowadzenia zmian organizacji ruchu na terenie Placu na Stawach uchwała
X/2015 14-07-2015 X/100/2015 zaopiniowania projektu budowlanego dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Erazma i Stanisława Fabijańskich w Krakowie” uchwała
X/2015 14-07-2015 X/99/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2018 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/98/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/97/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/96/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/95/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/94/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/93/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/92/2015 opinii do projektu koncepcyjnego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego – dokumentacja projektowa na zagospodarowanie części działki nr 373/9, obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki” uchwała
X/2015 14-07-2015 X/91/2015 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od 15 lipca do 24 sierpnia 2015 r. uchwała
X/2015 14-07-2015 X/90/2015 ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. uchwała
X/2015 14-07-2015 X/89/2015 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela w Krakowie (pismo znak: ML-02. 7123.530.2014.ES z dnia 09.06.2015) uchwała
X/2015 14-07-2015 X/88/2015 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123. 298.2015.ES z dnia 29.06.2015) uchwała
X/2015 14-07-2015 X/87/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
X/2015 14-07-2015 X/86/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała  załącznik
X/2015 14-07-2015 X/85/2015 zmiany w składzie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
X/2015 14-07-2015 X/84/2015 zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
X/2015 14-07-2015 X/83/2015 opinii do koncepcji rozwiązań układu drogowego dla „Opracowania koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej w Krakowie” uchwała
X/2015 14-07-2015 X/82/2015 zmiany nazw przystanków autobusowych na terenie os. Olszanica uchwała
IX/2015 23-06-2015 IX/81/2015 wniosku o zmianę oznakowania na ul. Fałata uchwała
IX/2015 23-06-2015 IX/80/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
IX/2015 23-06-2015 IX/79/2015 zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
IX/2015 23-06-2015 IX/78/2015 wniosku nr 3/15 Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. o przeprowadzenie ponownych konsultacji z Dzielnicami Miasta Krakowa w przedmiocie uchwały w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży uchwała
IX/2015 23-06-2015 IX/77/2015 opinii dotyczącej zbycia działek nr 760 i nr 761, obr. 21 Krowodrza, położonych przy ul. Sokolej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.13.2015.BF z 26.05.2015) uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/76/2015 wniosku o wprowadzenie do programu „Rozwoju Sieci Osiedlowych” zadania sporządzenia projektu oraz realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kamedulskiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Pajęczą w kierunku zachodnim uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/75/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/74/2015 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 uchwała  załącznik
VIII/2015 26-05-2015 VIII/73/2015 wyrażenia uznania za zasługi w działalności społecznej na rzecz Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/72/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia” uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/71/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek sportu” uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/70/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/69/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/68/2015 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2015 r. uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/67/2015 opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ul. Junackiej” (pismo znak: BP-02.6721.278.35.2015.MAN z dnia 15.04.2015) uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/66/2015 opinii dotyczącej zbycia działki nr 307/13, obr. 14 Krowodrza, położonej przy ul. Senatorskiej w Krakowie (pismo znak: GS-05.6840.2.2.2013 z 29.04.2015) uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/65/2015 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.179.2015.ES z dnia 15.04.2015) uchwała
VIII/2015 26-05-2015 VIII/64/2015 zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/63/2015 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2014 rok uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/62/2015 listy zadań do wykonania w ramach zadania „budowa, modernizacja, doposażenie ogródków jordanowskich oraz zakup i montaż ławek i koszy na śmieci” w 2015 r. uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/61/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/60/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury” uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/59/2015 przyjęcia „Dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec" uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/58/2015 utworzenia miejskiego programu budowy chodników uchwała
VII/2015 21-04-2015 VII/57/2015 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Kornela Ujejskiego w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.80.2015.ES z dnia 16.03.2015) uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/56/2015 zmiany Uchwały nr V/49/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/55/2015 korekty Uchwały nr IV/45/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian uchwał Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz korekt uchwał dotyczących wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec planowanych w latach 2013-2015 uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/54/2015 zmiany Uchwały nr IV/39/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/53/2015 zmiany w składzie Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/52/2015 opinii dotyczącej ewentualnej zamiany działek objętych „Trasą Zwierzyniecką” położonych przy ul. Odlewniczej w Krakowie za działki położone przy al. Focha (pismo znak: GS-07.MŻ.7220-70/10 z 19.02.2015) uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/51/2015 opinii dotyczącej zbycia działki nr 745, obr. 21 Krowodrza, położonej przy ul. Orlej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.64.2014. z 13.02.2015) uchwała
VI/2015 24-03-2015 VI/50/2015 zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzynieczmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
V/2015 03-03-2015 V/49/2015 konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic uchwała
V/2015 03-03-2015 V/48/2015 opinii dotyczącej zbycia działki nr 237/6, obr. 17 Krowodrza, położonej w rejonie ul. Przegorzalskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.51.2014.BF z 11.02.2015 ) uchwała
V/2015 03-03-2015 V/47/2015 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 208/2/A, obr. 51 Krowodrza, położonej w rejonie ul. Korzeniaka w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.48.2014.BF z 11.02.2015) uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/46/2015 opinii dotyczącej zniesienia statusu pomnika przyrody w odniesieniu do drzew na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS-07.6120.1.2015.PB z 11.02.2015) uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/45/2015 zmian uchwał Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz korekt uchwał dotyczących wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec planowanych w latach 2013 – 2015 uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/44/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015-2019 uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/43/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015-2016wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/42/2015 anulowania uchwał związanych z zadaniami inwestycyjnymi planowanymi przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015 oraz 2016 uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/41/2015 zmiany Uchwały nr LVIII/640/2014 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/40/2015 zmiany Uchwały nr LVI/623/2014 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych w 2015 r. na „Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/39/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2015 uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/38/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2015 r. uchwała  załącznik
IV/2015 17-02-2015 IV/37/2015 Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na lata 2015-2018 uchwała
IV/2015 17-02-2015 IV/36/2015 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pększyca-Grudzińskiego w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.2039.2014.ASI z 14.01.2015) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/35/2015 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy uchwała
III/2015 20-01-2015 III/34/2015 zmiany w składzie Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/33/2015 przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok uchwała
III/2015 20-01-2015 III/32/2015 wniosku o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Przebudowa placu z pętlą autobusową na osiedlu Bielany w Krakowie”, na działkach nr 160/2 i 533/1, obr. 20 Krowodrza uchwała  załącznik
III/2015 20-01-2015 III/31/2015 opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla II etapu zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru dawnej strzelnicy garnizonowej” przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: AU-02-1.6733.468. 2014.DPO z dnia 17.12.2014) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/30/2015 powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/29/2015 powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/28/2015 opinii dotyczącej koncepcji budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa w Krakowie na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek (pismo Firmy Handlowo-Usługowej „Remapol” z dnia 03.12.2014 r.) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/27/2015 opinii dotyczącej koncepcji budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa w Krakowie na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z ul. Jodłową (pismo Firmy Handlowo-Usługowej „Remapol” z dnia 28.11.2014 r.) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/26/2015 powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/25/2015 powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/24/2015 powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/23/2015 powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/22/2015 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na udziale 3/4 części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/7 o powierzchni 0,0903 ha, położonej w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza (pismo znak: GS 02.6844.2.5. 2011.MG z dnia 19.12.2014 r.) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/21/2015 opinii dotyczącej zbycia działek nr 500/5 i 501/5, obr. 21 Krowodrza, położonych przy ul. Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.61.2014.BF z dnia 15.12.2014 r.) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/20/2015 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1744.2014. RKB z dnia 05.11.2014 r.) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/19/2015 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Salwatorskiej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1569. 2014.RKB z dnia 07.11.2014 r.) uchwała
III/2015 20-01-2015 III/18/2015 powołania Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/17/2015 powołania Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2015 20-01-2015 III/16/2015 delegowania członków Rady Dzielnicy VII do wykonywania zadań zgodnie z § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy uchwała
II/2014 29-12-2014 II/15/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do budżetu miasta na 2015 r. zadań remontowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec w związku z Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku uchwała
II/2014 29-12-2014 II/14/2014 powołania Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/13/2014 powołania Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/12/2014 powołania Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/11/2014 powołania Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/10/2014 powołania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/9/2014 powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/8/2014 powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/7/2014 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/6/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/5/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/4/2014 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/3/2014 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2014 29-12-2014 II/2/2014 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
I/2014 16-12-2014 I/1/2014 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała