Kontrola zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników

Podstawa prawna:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1152 tj. z późn. zm).

 

W 2018 r. skontrolowano 2800 gospodarstw rolnych pod kątem zawarcia ubezpieczenia. Sporządzono 1 wykaz dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie ze spisem rolników, którzy nie przedstawili w 2018 roku potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia.

Wyjaśniono, na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2018 roku 56 spraw związanych z użytkowaniem gospodarstw rolnych w związku z kontrolą zawarcia ubezpieczeń.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2018

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014

 

 


Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska