Dokument archiwalny

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie

 

Program: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (2009-2014)

 

Wartość: 3 441 562 PLN

 

Wartość dofinansowania: 2 925 328 PLN

 

Jednostka realizująca:  Wydział Kształtowania Środowiska

Partner: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

 

Realizacja od: 2014-3 do: 2016-4

 

 

Opis projektu

 

Celem projektu było stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych służących poprawie jakości powietrza w Krakowie, stanowiących bazę danych do podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego.

 

Rezultatem projektu jest dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki utrzymaniu i ciągłości funkcjonowania zintegrowanego systemu danych przestrzennych będzie można w przyszłości weryfikować skuteczność i prawidłowość podejmowanych działań. Stworzony system uzupełnia funkcjonującą w UMK bazę danych przestrzennych i będzie stale wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji. Pozyskane dane są udostępniane poprzez Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz inne serwisy internetowe przyczyniając się do rozwoju obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego, kształtowania świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz postaw proekologicznych.

 

Projekt realizowany był w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1238/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”, zmienione Zarządzeniem nr 3096/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2015 r.

 

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie Centrum Edukacji Ekologicznej EKOCENTRUM.