Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu (2013):

"Profesor Władysław Stróżewski (ur. 8 czerwca 1933 r. w Krotoszynie), Krotoszynianin z urodzenia i Krakowianin z wyboru, od ponad pięćdziesięciu lat związany jest z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest postacią wybitną i wyjątkową w krakowskim środowisku naukowym i kulturalnym, łącząc w swojej pracy i aktywności społecznej wiele pasji i różnorodnych zainteresowań.

W Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił szereg ważnych funkcji: był dyrektorem Instytutu Filozofii, Prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego, Dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego i pierwszym Dziekanem Wydziału Filozoficznego. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz kulturalnych, zarówno międzynarodowych, jak i ogólnopolskich oraz krakowskich. Wymienić tutaj warto niektóre z nich: funkcja Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członkostwo Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, czynne członkostwo Polskiej Akademii Umiejętności, członkostwo Komisji Filozoficznej i Komisji Filologicznej Krakowskiego Oddziału PAN, członkostwo Polskiego Klubu Literackiego PEN, czy działalność w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W roku 1990 Profesor Władysław Stróżewski został powołany przez Prezydenta RP w skład Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Wśród licznych wyróżnień i odznaczeń, które otrzymał Profesor jest wiele bezpośrednio związanych z Krakowem: wielokrotne nagrody Rektora UJ, Laur Jagielloński, Nagroda Wojewody Krakowskiego, Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa. W 2003 roku Profesor Władysław Stróżewski został Doktorem Honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Władysław Stróżewski jest światowej sławy filozofem, wybitnym działaczem naukowym oraz zasłużonym nauczycielem akademickim. Lista książek i artykułów jego autorstwa obejmuje ponad 350 pozycji.

Ta zasłużona dla nauki polskiej, krakowskiego Uniwersytetu i samego Krakowa postać zasługuje na wyróżnienie honorowym obywatelstwem miasta, którego jest miłośnikiem, znawcą, opiekunem i wybitną postacią".