BIP Archiwalny - A_SP109 (data archiwizacji: 2015-10-01, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVI/289/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 czerwca 2015 r.)
Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2015-03-07 20:10:12

Zapraszamy do serwisu BIP
Szkoły Podstawowej nr 109
im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie


 

 

 

 

 

 

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego www.sp109krakow.pl

 

 

 

 

 

      Misja Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej - uczniowie, rodzice, nauczyciele - łączą się w pracy nad realizacją wspólnych celów:

1. tworzenia środowiska przyjaznego uczniom

2. budowania właściwego klimatu pedagogicznego

3. wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę jego optymalnych mozliwości intelektualnych
i  psychofizycznych.

 

W działaniu opieramy się na uniwersalnych zasadach etyki.

 

Najważniejszymi dla nas wszystkich wartościami w życiu są:

 • Miłość, którą rozumiemy jako okazywanie zyczliwości drugiemu człowiekowi, poszanowanie jego inności i indywidualności.
  Miłość jest dla nas wartością nadajacą sens istnieniu każdego człowieka.
 • Prawda, którą rozumiemy jako obiektywne spojrzenie na świat.
 • Wolność, którą rozumiemy jako możliwość podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
  uwarunkowanych respektowaniem powszechnie obowiązujących norm.

Dążymy do tworzenia szkoły, która wspierając rodziców w wychowaniu przygotowuje uczniów do dalszej nauki i życia w społeczeństwie XXI wieku.

 

     

  Wizja Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie

 

Kształtowanie osobowości i rozwoju ucznia wraz z przygotowaniem go do sprostania wymaganiom
w kolejnych etapach kształcenia.

 

 

 

Model absolwenta

Absolwent szkoły podstawowej na miarę swojego wieku jest:

 • madry, bo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu SP
 • twórczy i samodzielny, bo potrafi zdobywać i wykorzystywać w praktyce wiedzę
 • krytyczny wobec siebie i innych, bo dostrzega oraz rozumie potrzeby innych, pozytywnie
  na nie reaguje; odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych, zna swoje
  mocne i słabsze strony, umie dokonywać samooceny
 • uczciwy i rzetelny, bo zna swoje prawa, obowiązki i zasadnicze wartości moralne
 • pozytywnie nastawiony do świata i otaczającej rzeczywistości, gdyż docenia znaczenia środowiska naturalnego
 • wierny tradycjom rodzinnym, regionalnym i narodowym, bo zna ich sens i znaczenie
 • dbający o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, bo posiada odpowiednią wiedzę na temat zagrożeń
 • kulturalny, taktowny, szanujący innych, bo umie się właściwie zachować w różnych
  sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych.


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-10-01 12:04:17
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2015-03-07 20:13:28
KRZYSZTOF BULANDA
 Edycja
2015-03-07 20:10:12
KRZYSZTOF BULANDA
 Edycja
2006-10-16 14:10:54
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-10-16 14:08:10
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-30 11:11:12
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-10 23:46:57
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-10 23:46:13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-06 00:30:43
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-06 00:15:49
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-06 00:14:44
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-06 00:11:25
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-06 00:08:45
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-06 00:03:03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-06 00:01:56
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-05 23:58:09
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-05 23:57:46
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-05 23:53:54
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-05 23:31:29
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-06-04 22:07:21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 15:06:08
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 15:04:24
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 15:03:13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 15:00:13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:59:55
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:59:37
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:56:59
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:54:23
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:47:40
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:47:09
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:40:36
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:40:22
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:40:15
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:34:53
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja
2006-05-30 14:34:04
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109
 Edycja