Zarząd Dzielnicy VI Bronowice (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Bogdan Smok - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2014)

2. Alicja Gackiewicz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (II/2/2014)

3. Adam Goch - Członek Zarządu  (XVI/131/2015)

4. Jerzy Kopacz - Członek Zarządu  (II/6/2014)

5. Agata Pasionek-Sacha - Członek Zarządu  (II/5/2014)

 

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Marta Drużkowska - Członek Zarządu  (II/4/2014)  (XV/120/2015)

 

Liczba członków Zarządu  (II/3/2014)

 

Rada Dzielnicy VI Bronowice (7 kadencja, 2014-2018)

 

1. Waldemar Antosiewicz

2. Wojciech Borkowski

3. Wojciech Brylowski

4. Jacek Domański

5. Marta Drużkowska

6. Krzysztof Duda

7. Alicja Gackiewicz

8. Adam Goch

9. Jerzy Kopacz

10. Łukasz Krajewski

11. Marcin Kucharczyk

12. Agata Pasionek-Sacha

13. Margareta Perčić

14. Łukasz Quirini-Popławski

15. Stanisław Sikora

16. Bartosz Smok

17. Bogdan Smok

18. Małgorzata Sroczyńska

19. Alicja Strzebońska

20. Maria Szwed

21. Małgorzata Turek