Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

6 kadencja - 2014 rok

Sesja nr Z dnia
Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LVIII 07-11-2014 LVIII/648/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.470.2014.UW

uchwała

LVIII 07-11-2014 LVIII/647/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.460.2014.UW

uchwała

LVIII 07-11-2014 LVIII/646/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.351.2014.UW

uchwała

LVIII 07-11-2014 LVIII/645/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7140.399.2014.UW

uchwała

LVIII 07-11-2014 LVIII/644/2014 inwestycji na działce nr 267/1 obr. 9 przy ul. Zabłocie w Krakowie

uchwała

LVIII 07-11-2014 LVIII/643/2014

zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2015 rok

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/642/2014

opinii w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. Myśliwskiej 78 w Krakowie

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/641/2014 listy zadań priorytetowych na 2015 rok

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/640/2014 listy zadań priorytetowych na 2015 rok

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/639/2014

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na 2015 rok realizacji projektu parku rzecznego „Ogród Płaszów” – etapu I i etapu II - kontynuacja

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/638/2014 inwestycji na działkach nr 16/1, 16/2 obr. 30 przy ul. Rydlówka w Krakowie

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/637/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2015-2016

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/636/2014 listy prac remontowych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) położonych na terenie Dzielnicy XIII na rok 2015

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/635/2014 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.375.2014.UW

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/634/2014 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.356.2014.UW

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/633/2014 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.378.2014.UW

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/632/2014 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.359.2014.UW

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/631/2014 zadań powierzonych Rady Dzielnicy XIII Podgórze w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na 2015 rok

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/630/2014 zbycia działki drogowej nr 286/2 obr. 28 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Batki w Krakowie

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/629/2014

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przeanalizowanie możliwości przesunięcia lokalizacji po spalonym Samorządowym Przedszkolu nr 91 przy ul. Dekerta w Krakowie

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/628/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o punktowe zmiany w MPZP obszaru Zabłocie

uchwała

LVII 21-10-2014 LVII/627/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/626/2014

zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2015 rok w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”

 

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/625/2014

projektu planu rzeczowo – finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2015 rok

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/624/2014

inwestycji na działkach nr 35/4, 449/10 i terenie części działki nr 447/10 obręb 28 Podgórze przy ul. Goszczyńskiego/ ul. Żołnierskiej w Krakowie

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/623/2014

zmian w planie rzeczowo - finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze w roku 2014

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/622/2014

zmiany zadania powierzonego w ramach prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w 2014 roku

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/621/2014

listy zadań priorytetowych na 2015 rok

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/620/2014

opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2015 roku

uchwała

LVI 16-09-2014 LVI/619/2014

delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

LV 26-08-2014 LV/618/2014

zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2015 roku

uchwała

LV 26-08-2014 LV/617/2014 opinii do projektu przebudowy chodnika w ul. Zamoyskiego na odcinku od posesji nr 40 do 46 w Krakowie

uchwała

LV 26-08-2014 LV/616/2014 opinii do projektu przebudowy chodnika w ul. Zamoyskiego na odcinku od posesji nr 35 do 39 w Krakowie

uchwała

LV 26-08-2014 LV/615/2014 opinii do projektu przebudowy chodnika w ul. Zamoyskiego na odcinku od posesji nr 21 do 29 w Krakowie

uchwała

LV 26-08-2014 LV/614/2014

konkursu ofert w 2015 roku w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi

uchwała

LV 26-08-2014 LV/613/2014 listy zadań priorytetowych na 2015 rok

uchwała

LV 26-08-2014 LV/612/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

LV 26-08-2014 LV/611/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.305.2014.UW

uchwała

LV 26-08-2014 LV/610/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.304.2014.UW

uchwała

LV 26-08-2014 LV/609/2014 pozostawienia w dotychczasowym zarządzie Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody projektowanego użytku ekologicznego „Stawu przy Cegielni” znajdującego się na działce nr 173/36 obr. 22 jedn. ew. Podgórze

uchwała

LV 26-08-2014 LV/608/2014

zbycia części działki nr 71/6 obr. 30 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Wadowickiej w Krakowie

uchwała

LV 26-08-2014 LV/607/2014 użyczenia części działki nr 31/57 obr. 19 jedn. ew. Podgórze

uchwała

LV 26-08-2014 LV/606/2014 opinii do projektu placu zabaw „Smoczy Skwer” zlokalizowanego na działce nr 32/29 obr. 18 jedn. ew. Podgórze

uchwała

LV 26-08-2014 LV/605/2014 opinii do projektu budowy chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską w Krakowie

uchwała

LV 26-08-2014 LV/604/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.236.2014.UW

uchwała

LIV 17-07-2014 LIV/603/2014

utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Dzielnicy XIII w 2014 r

uchwała

LIV 17-07-2014 LIV/602/2014 zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2015 rok

uchwała

LIV 17-07-2014 LIV/601/2014 inwestycji na działkach nr: 96/6, 96/7, 96/8 obr. 30 jedn. ew. Podgórze przy ulicy Skrzyneckiego w Krakowie

uchwała

LIV 17-07-2014 LIV/600/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.237.2014.UW

uchwała

LIII 08-07-2014 LIII/599/2014 zbycia działki nr 261/2/B obr. 14 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Przemysłowej uchwała
LIII 08-07-2014 LIII/598/2014 wstępnej listy hierarchicznej zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2015 rok uchwała
LIII 08-07-2014 LIII/597/2014 wstępnej listy rankingowej prac remontowych w placówkach oświatowych w 2015 roku uchwała
LIII 08-07-2014 LIII/596/2014

wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok zadania pn.: „Remont dachu w Gimnazjum nr 34 - ul. Potebni 7"

uchwała
LIII 08-07-2014 LIII/595/2014 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 36/8, 36/9, 42, 44, 3/6, 59/6, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63, 76/16, 94, 95, 96/4, 96/3, 96/2 obr. 43 Nowa Huta, 71 obr. 42 Nowa Huta, 537, 106, 105, 104, 136, 547, 202, 195, 196, 197, 548, 249, 332, 331, 587, 355, 356 obr. 108 Podgórze uchwała
LIII 08-07-2014 LIII/594/2014 listy zadań priorytetowych na 2015 rok uchwała
LIII 08-07-2014 LIII/593/2014 listy zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
LIII 08-07-2014 LIII/592/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
LII 17-06-2014 LII/591/2014

korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2014-2015

uchwała
LII 17-06-2014 LII/590/2014 zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwała
LII 17-06-2014 LII/589/2014 zmiany oznakowania dot. sposobu parkowania ul. Józefińskiej na odcinku od ul. Krakusa do ul. Węgierskiej uchwała
LII 17-06-2014 LII/588/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
LII 17-06-2014 LII/587/2014

zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok

uchwała
LII 17-06-2014 LII/586/2014

opinii do „Opracowania projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy schodów i balustrady przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej/ Port Solny w Krakowie”

uchwała
LII 17-06-2014 LII/585/2014 zbycia części działek nr 447/2, 546/2 i 546/3 obr. 12 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Krakowie uchwała
LII 17-06-2014 LII/584/2014

zbycia działki nr 276/7 obr. 19 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Przewóz w Krakowie

uchwała
LII 17-06-2014 LII/583/2014 opinii do projektu budowy chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską w Krakowie uchwała
LII 17-06-2014 LII/582/2014 opinii do projektu przebudowy ul. Przewóz w Krakowie

uchwała

LII 17-06-2014 LII/581/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.206.2014.UW uchwała
LII 17-06-2014 LII/580/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.201.2014.UW uchwała
LII 17-06-2014 LII/579/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.158.2014.UW uchwała
LII 17-06-2014 LII/578/2014 zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2015 roku uchwała
LII 17-06-2014 LII/577/2014

zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2014 roku

uchwała
LII 17-06-2014 LII/576/2014 listy zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
LII 17-06-2014 LII/575/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2015 rok uchwała
LII 17-06-2014 LII/574/2014 listy zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
LII 17-06-2014 LII/573/2014 opinii dot. nadania nazwy węzłowi drogowemu u zbiegu mostu Powstańców Śląskich oraz ulic : Nadwiślańskiej i Na Zjeździe im. Jana Karskiego uchwała
LII 17-06-2014 LII/572/2014

zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 103/8, 103/27, 103/28, 103/29, 103/14, 103/16, 103/17, 103/18, 103/15 obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej/ ul. Szafrana w Krakowie

uchwała
LII 17-06-2014 LII/571/2014 inwestycji na części działek nr 168/10, 168/9, 381, 253 oraz działce nr 382 obr. 19 przy ul. Rzebika i Lipskiej w Krakowie uchwała
LI 20-05-2014 LI/570/2014 listy zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
LI 20-05-2014 LI/569/2014 zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwała
LI 20-05-2014 LI/568/2014 listy zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
LI 20-05-2014 LI/567/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
LI 20-05-2014 LI/566/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
LI 20-05-2014 LI/565/2014

wniosku o przeprowadzenie kontroli zadania p.n. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego – etap I”

uchwała
LI 20-05-2014 LI/564/2014 przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Parkowej w Krakowie uchwała
LI 20-05-2014 LI/563/2014

zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok

uchwała
LI 20-05-2014 LI/562/2014

zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr: 122/7, 122/8, 122/14 obr. 29 Podgórze i części działek 122/13, 122/6, 122/19, 163/4, 189 obr. jw., przy ul. Wielickiej/ul. Jerozolimskiej w Krakowie

uchwała
LI 20-05-2014 LI/561/2014 zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr: 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/13, 122/14 obr. 29 Podgórze i części działek nr: 122/19, 122/12, 122/11, 120/60, 189, 163/4 obr. jw., przy ul. Wielickiej/ ul. Jerozolimskiej w Krakowie uchwała
LI 20-05-2014 LI/560/2014

zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr: 122/5, 122/13, 122/6 obr. 29 Podgórze i części działek 122/14, 122/7, 163/4, 189 obr. jw., przy ul. Wielickiej/ul. Jerozolimskiej w Krakowie

uchwała
LI 20-05-2014 LI/559/2014

zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr: 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/14, 122/13 obr. 29 Podgórze i części działek nr: 122/19, 189, 163/4 obr. jw., przyul. Wielickiej/ ul. Jerozolimskiej w Krakowie

uchwała
LI 20-05-2014 LI/558/2014

zamierzenia inwestycyjnego na części działek nr: 122/18, 122/19, 122/8, 122/12, 122/11, 120/60, 163/4 obr. 29 Podgórze, przy ul. Wielickiej/ ul. Jerozolimskiej w Krakowie

uchwała
LI 20-05-2014 LI/557/2014 zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 13/3 obr. 30 Podgórze i części działek nr: 13/5, 12/1, 12/2, 290/2 obr. jw., przy ul. Rydlówka w Krakowie uchwała
LI 20-05-2014 LI/556/2014 zamierzenia inwestycyjnego na części działek nr: 13/5, 12/1, 13/2, 12/2, 12/3, 13/3 obr. 30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie uchwała
LI 20-05-2014 LI/555/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.119.2014.UW uchwała
LI 20-05-2014 LI/554/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.109.2014.UW uchwała
L 23-04-2014 L/553/2014

uwag do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa złożony przez Komisję Planowania Przestrzennego

uchwała
L 23-04-2014 L/552/2014 zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 288/43, 14/5, 12/3 obr. 30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie złożony przez Komisję Planowania Przestrzennego uchwała
L 23-04-2014 L/551/2014 zamierzenia inwestycyjnego na części działek nr 168/10, 168/7 obr. 19 Podgórze przy ul. Rzebika i Lipskiej w Krakowie złożony przez Komisję Planowania Przestrzennego uchwała
L 23-04-2014 L/550/2014

wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze złożony przez Komisję Planowania Przestrzennego

uchwała
L 23-04-2014 L/549/2014 rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Dzielnicy XIII Podgórze złożony przez Komisję Planowania Przestrzennego uchwała
L 23-04-2014 L/548/2014 uchylenia uchwały Nr XLIX/547/2014 Rady Dzielnicy XIII Podgórze złożony przez Komisję Planowania Przestrzennego uchwała
XLIX 08-04-2014 XLIX/547/2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/546/2014 rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/545/2014 rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/544/2014 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na części działki 370/2 przy ul. Rydlówka w Krakowie

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/543/2014 uwag do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/542/2014

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.1723.41.2014.UW

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/541/2014 przyjęcia sprawozdań Zarządu Rady Dzielnicy z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XIII Podgórze za rok 2013 uchwała
XLIX 08-04-2014 XLIX/540/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/539/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/538/2014 zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2014 rok

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/537/2014 zapisów w regulaminie korzystania z Zalewu Bagry

uchwała

XLIX 08-04-2014 XLIX/536/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o nazwanie części Bulwaru Podolskiego nazwą Bulwaru Lotników Alianckich

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/535/2014 wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/534/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o usunięcie instalacji „10 m3 zimowego powietrza Krakowa” pozostałej po Grolsch ArtBoom Festiwal 2013 z terenu Podgórza

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/533/2014 przedłużenia umowy najmu części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/532/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.33.2014.UW

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/531/2014 listy zadań priorytetowych na 2014 rok

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/530/2014 rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej na nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie”

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/529/2014 powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/528/2014

zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2014 roku

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/527/2014

zbycia części działki nr 322/45 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Krzywda w Krakowie

uchwała

XLVIII 11-03-2014 XLVIII/526/2014 opinii do koncepcji przebudowy Rynku Podgórskiego w Krakowie

uchwała

XLVII 18-02-2014 XLVII/525/2014 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.461.2013.UW

uchwała

XLVII 18-02-2014 XLVII/524/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę operatora (dzierżawcy) obiektu sportowego „Stadionu Korona” zlokalizowanego przy ul. Parkowej, będącego obecnie w zarządzie Klubu Sportowego „Korona”

uchwała

XLVII 18-02-2014 XLVII/523/2014

zbycia części działki nr 72/6 obr. 22 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Rybitwy w Krakowie

uchwała

XLVII 18-02-2014 XLVII/522/2014

zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2014 rok

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/521/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o utworzenie użytku ekologicznego na działce nr 173/36 obręb 22 Podgórze w osiedlu Rybitwy w Krakowie

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/520/2014

zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/519/2014

zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2014 rok

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/518/2014

zbycia części działki nr 72/6 obr. 22 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Rybitwy w Krakowie

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/517/2014

listy zadań priorytetowych na 2014 rok

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/516/2014 przystąpienia Rady Dzielnicy XIII Podgórze do udziału w „dzielnicowym” budżecie partycypacyjnym w 2014 roku

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/515/2014 konkursu ofert w 2014 roku w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/514/2014 zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2014 rok

uchwała

XLVI 14-01-2014 XLVI/513/2014 przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2014 rok uchwała