Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

6 kadencja - 2014 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LIV 12-11-2014 LIV/785/2014 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania , przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa istniejących budynków na cele mieszkalne wielorodzinne przy ul. Drożdżowej w Krakowie uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/784/2014 w sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uchwała  załącznik
LIV 12-11-2014 LIV/783/2014 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wjazdem z drogi publicznej przy ulicy Jana Kurczaba, Leonida Teligi i Wielickiej w Krakowie uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/782/2014 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wjazdem z drogi publicznej przy ulicy Jana Kurczaba, Leonida Teligi i Wielickiej w Krakowie uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/781/2014 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wjazdem z drogi publicznej przy ulicy Jana Kurczaba, Leonida Teligi i Wielickiej w Krakowie uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/780/2014 w sprawie: zgody na rozbudowę i nadbudowę pawilonu usługowego usytuowanego na części działki nr 508/4 obręb 53 Podgórze przy ul. Snycerskiej 23 A uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/779/2014 w sprawie: wydzierżawienia działek nr 53/4, 29/170, 48/9 oraz części działek nr 29/171, 48/32 obr. 57 Podgórze położonych przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Krakowie uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/778/2014 w sprawie: zmiany nazwy przystanku „Dom Spokojnej Starości” przy ul. Jakubowskiego w Krakowie uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/777/2014 w sprawie: przebudowy drogi ul. Bieżanowskiej w Krakowie (etap I) na odc. od skrzyżowania z ul. E. Jerzmanowskiego do skrzyżowania z ul. Mała Góra uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/776/2014 w sprawie: możliwości zbycia działki nr 302 położonej w obrębie 50 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Niedzickiej w Krakowie uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/775/2014 w sprawie: zbycia działki nr 77/6 położonej w Krakowie w obrębie 59 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Badurskiego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/774/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.  uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/773/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/772/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/771/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/770/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/769/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/768/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/767/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/766/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/765/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/764/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/763/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/762/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/761/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/760/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/759/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/758/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/757/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/756/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/755/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/754/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/753/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/752/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/751/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV 12-11-2014 LIV/750/2014 w sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2015 w zakresie budowy, modernizacji oraz prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/749/2014 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego w roku 2014 uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/748/2014 w sprawie: realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2014 uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/747/2014 w sprawie: realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2014 uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/746/2014 w sprawie: opinii projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. Budowa placu zabaw tzw. „Smoczego Skweru” uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/745/2014 w sprawie: opinii projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. Budowa wybiegu dla psów na terenie działki nr 354/59 w okolicy ulicy Kurczaba uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/744/2014 w sprawie: listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2015 w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/743/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/742/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/741/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/740/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/739/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/738/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/737/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/736/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/735/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/734/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/733/2014  w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII 07-10-2014 LIII/732/2014 w sprawie: delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
LII 23-09-2014 LII/731/2014 w sprawie: ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego w Krakowie uchwała
LII 23-09-2014 LII/730/2014 w sprawie: utworzenia Parku „Solidarności i Wolności” uchwała
LII 23-09-2014 LII/729/2014 w sprawie: opinii do projektu dla zadania pn. Przebudowa chodnika z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej na odc. od ul. Jerzmanowskiego do ul. Telimeny w ciągu ulic Teligi- Ćwiklińskiej (zamówienie publiczne ZIKiT) uchwała
LII 23-09-2014 LII/728/2014 w sprawie: zbycia części działki nr 896/3 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Żabiej w Krakowie uchwała
LII 23-09-2014 LII/727/2014 w sprawie: zbycia części działki nr 263/4 obr. 55 jedn. ewid. Podórze przy ulicy Ściegiennego w Krakowie. położonej w Krakowie w obrębie 55 jedn. ewidencyjna Podgórze uchwała
LII 23-09-2014 LII/726/2014 w sprawie: przesunięcia środków finansowych pozostałych po przetargu na zad. pn. Budowa parkingu przy ul. Okólnej 3, 5 , 7 w Krakowie uchwała
LII 23-09-2014 LII/725/2014 w sprawie: rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego w roku 2014 uchwała
LII 23-09-2014 LII/724/2014 w sprawie: realizacji zadań powierzonych w roku 2014 uchwała
LII 23-09-2014 LII/723/2014 w sprawie: realizacji zadań priorytetowych na rok 2014 uchwała
LII 23-09-2014 LII/722/2014 w sprawie: realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014  uchwała
LII 23-09-2014 LII/721/2014 w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2015 roku uchwała
LII 23-09-2014 LII/720/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LII 23-09-2014 LII/719/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LII 23-09-2014 LII/718/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LII 23-09-2014 LII/717/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LII 23-09-2014 LII/716/2014 w sprawie: przesunięcia środków z Programu prace remontowe dróg, chodników wraz z oświetleniem uchwała
LII 23-09-2014 LII/715/2014 w sprawie: realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014 uchwała
LII 23-09-2014 LII/714/2014 w sprawie: projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na rok 2015 uchwała  załącznik
LII 23-09-2014 LII/713/2014 w sprawie: wniosku o dokonanie zmian w planie finansowo – rzeczowym wydatków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2014 rok uchwała
LII 23-09-2014 LII/712/2014 w sprawie: delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
LI 26-08-2014 LI/711/2014 w sprawie: montażu zwierciadeł drogowych na ulicy Konrada Wallenroda w Krakowie uchwała
LI 26-08-2014 LI/710/2014 w sprawie: realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014 uchwała
LI 26-08-2014 LI/709/2014 w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
LI 26-08-2014 LI/708/2014 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014   uchwała
LI 26-08-2014 LI/707/2014 dotyczy: rozdysponowania środków na realizację zadań powierzonych na rok 2015 w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” uchwała
LI 26-08-2014 LI/706/2014 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego przy ulicy Krupińskiego w Krakowie uchwała
LI 26-08-2014 LI/705/2014 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Snycerskiej w Krakowie uchwała
LI 26-08-2014 LI/704/2014 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
LI 26-08-2014 LI/703/2014 w sprawie: zbycia działki nr 108/3 położonej w Krakowie w obrębie 55 jedn. ewidencyjna Podgórze uchwała
LI 26-08-2014 LI/702/2014 w sprawie: zbycia działki nr 351/198 położonej w obrębie 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie uchwała
LI 26-08-2014 LI/701/2014 w sprawie: delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
LI 26-08-2014 LI/700/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LI 26-08-2014 LI/699/2014  w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LI 26-08-2014 LI/698/2014 w sprawie: wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa boisk sportowych przy ul. Popławskiego 17 w Krakowie uchwała
L 29-07-2014 L/697/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków usługowych z garażami podziemnymi przy ul. Czerwiakowskiego i Kosocickiej w Krakowie uchwała
L 29-07-2014 L/696/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
L 29-07-2014 L/695/2014

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

uchwała
L 29-07-2014 L/694/2014

przystąpienia do otwartego konkursu ofert realizowanego w ramach Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

uchwała
L 29-07-2014 L/693/2014 wyrażenia opinii w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic w 2014 r. (Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 1896/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2014 r. ) uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/692/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/691/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/690/2014 w sprawie: opinii do koncepcji pn. „budowa połączenia drogowego ulicy Górników z ulicą Wielicką w Krakowie” uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/689/2014 w sprawie: wniosku o dokonanie zmian w planie finansowo – rzeczowym wydatków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2014 rok  uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/688/2014 w sprawie: rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014 uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/687/2014 w sprawie: podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na rok 2015  uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/686/2014 w sprawie: rozdysponowania środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na rok 2014 uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/685/2014 w sprawie: wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uchwała  załącznik
XLIX 01-07-2014 XLIX/684/2014 w sprawie: realizacji zadań powierzonych na rok 2014  uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/683/2014 w sprawie: realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014   uchwała
XLIX 01-07-2014 XLIX/682/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIX 01-07-2014 ZLIX/681/2014 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/680/2014 zmiany w składzie Doraźnej Komisji ds. dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/679/2014 położenia nakładki asfaltowej na ul. Jerzmanowskiego w Krakowie uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/678/2014 rezygnacji z realizacji zadania priorytetowego Dzielnicy XII w roku 2014 uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/677/2014

rezygnacji z realizacji zadania powierzonego Dzielnicy XII w roku 2014

uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/676/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/675/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/674/2014 podziału środków finansowych na rok 2015 na realizację zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/673/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/672/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/671/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/670/2014 opinii możliwości zbycia działek nr 328/9 i 328/13 obręb 103 jedn. ewid. Podgórze celem dopełnienia działki nr 328/4 w rejonie ul. Potrzask w Krakowie uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/669/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2014 uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/668/2014 zmiany zadania powierzonego w zakresie modernizacji szkolnej i osiedlowej infrastruktury sportowej na rok 2014 uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/667/2014 przeznaczenia środków w ramach zadań priorytetowych na rok 2014 na zadanie pn. montaż tablicy z regulaminem użytkowania skateparku w parku Lilii Wenedy w Krakowie uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/666/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014 uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/665/2014 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. „ZSOI Nr 4 wymiana okien w przyziemiu” uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/664/2014 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Nadbudowa i przebudowa budynków handlowo – usługowych przy ul. Teligi w Krakowie uchwała
XLVIII 10-06-2014 XLVIII/663/2014 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana XXIII w Krakowie uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/662/2014 przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków fragmentu ulicy Ogórkowej w Krakowie uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/661/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/660/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/659/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014   uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/658/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/657/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/656/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/655/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/654/2014 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn.” Wymiana posadzki w jadalni ZSO Nr 12” uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/653/2014 uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/652/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014 uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/651/2014 zadań priorytetowych na rok 2014 uchwała
XLVII 13-05-2014 XLVII/650/2014 rozdysponowania środków zabezpieczonych uchwałą Nr XLV/618/2014 Rady Dzielnicy XII z dnia 11. 03.2014 r. na dofinansowanie rozbudowy monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/649/2014 rozdysponowania środków w ramach zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014 uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/648/2014 opinii zbycia części działek nr 71/9 położonej w Obr. 50 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/647/2014 opinii zbycia części działki nr 263/4 położonej w Obr. 55 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Ściegiennego w Krakowie  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/646/2014 opinii projektu dla inwestycji pn. Budowa miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i remontem jezdni manewrowej, chodnika, zjazdu przy ul. Okólnej w Krakowie  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/645/2014 opinii zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/644/2014 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2014 rok  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/643/2014 zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/642/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/641/2014 korekty listy zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2014  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/640/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014 pn. Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 24 w Krakowie  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/639/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/638/2014 najmu części dachu z przeznaczeniem na umiejscowienie stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/637/2014 uporządkowania terenów zielonych na obszarze Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/636/2014 przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim za rok 2013  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/635/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/634/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/633/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/632/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/631/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/630/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/629/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/628/2014 przesunięcia środków z Programu pn. Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
XLVI 08-04-2014 XLVI/627/2014 poparcia starań mieszkańców Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim dotyczących budowy zbiornika retencyjnego na rzece Serafie uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/626/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w roku 2015 uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/625/2014 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na 2014 rok uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/624/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014 uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/623/2014 ustawienia znaku drogowego D- 3 przy ulicy Teligi w Krakowie uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/622/2014 wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XII  uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/621/2014 rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego Rady Dzielnicy XII uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/620/2014 powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XII uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/619/2014 zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań powierzonych w ramach prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2014 uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/618/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2014 uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/617/2014 opinii ponownego przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/616/2014 opinii wniosku o wydanie WZ dla inwestycji pn. Budowa zespołu trzech budynków biurowo-usługowo-handlowych przy ul. Gersona, Wielickiej i Prostej w Krakowie uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/615/2014 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 250mm w pasie drogi krajowej ekspresowej nr S7 w ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/614/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2014 uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/613/2014 realizacji zadania priorytetowego pn. Gimnazjum Nr 29-remont pomieszczenia oraz przygotowanie stałej ekspozycji poświęconej patronowi szkoły” uchwała
XLV 11-02-2014 XLV/612/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014 pn. „ZSO Nr 15 remont posadzki w ciągach komunikacyjnych”  uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/611/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego pn. Wykonanie modernizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego Na Wrzosach w Krakowie uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/610/2014 nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Lilii Wenedy 7 w Krakowie uchwała
XLV 11-03-2014 XLV/609/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/608/2014 rezygnacji z realizacji zadań priorytetowych zaplanowanych na rok 2014  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/607/2014 podziału środków finansowych w ramach zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/606/2014 przesunięcia środków finansowych w ramach zadań powierzonych na rok 2014 z puli zadań inwestycyjnych do zadań remontowych uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/605/2014 ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/604/2014 trybu realizacji prac remontowych dróg i chodników w ramach zadań powierzonych i priorytetowych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w 2014 roku  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/603/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/602/2014 anulowania uchwały nr XXXIX/548/2013 Rady Dzielnicy XII z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zagospodarowania fragmentu działki nr 235/22 obr. 50 jed. ewid. Podgórze, ul. Facimiech 14 os. Na Kozłówce  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/601/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/600/2014 realizacji zadania priorytetowego na 2014 r. pn. Realizacja konkursów międzyprzedszkolnych i międzyszkolnych na terenie Dzielnicy XII  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/599/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014 pn. wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 150 w Krakowie  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/598/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2014 uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/597/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014 uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/596/2014 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/595/2014 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego w Krakowie  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/594/2014 zmiany realizatora zadań priorytetowych w roku 2014  uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/593/2014 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa trzech domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Badurskiego nr 13, 15, 17 oraz 19 uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/592/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/591/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/590/2014 opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/589/2014 przystąpienia Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do projektu „budżetu partycypacyjnego” w roku 2014 uchwała
XLIV 11-02-2014 XLIV/588/2014 korekty planu finansowo-rzeczowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2014 rok

uchwała  załącznik

XLIV 11-02-2014 XLIV/587/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XLIII 14-01-2014 XLIII/586/2014 przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych Dzielnicy XII na rok 2014 na wydanie publikacji pn. „Spacerownik po Dzielnicy”

uchwała

XLIII 14-01-2014 XLIII/585/2014 wykonania geodezyjnego podziału działek nr 311/3 i 311/7 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie

uchwała

XLIII 14-01-2014 XLIII/584/2014 wyboru organizatora zadania priorytetowego na rok 2014 pn. "Spartakiada szkół podstawowych i gimnazjalnych Dzielnicy XII"

uchwała

XLIII 14-01-2014 XLIII/583/2014 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni na osiedlu „Na Kozłówce” na części działki nr 235/28 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie

uchwała

XLIII 14-01-2014 XLIII/582/2014 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia boiska wraz z budową trybuny i utwardzeniem terenu dla obsługi zespołu boisk sportowych w rejonie ul. Mała Góra i ul. Aleksandry w Krakowie, na działkach nr 243/16, 124/68, 248/2 obr. 57 Podgórze

uchwała

XLIII 14-01-2014 XLIII/581/2014 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała

XLIII 14-01-2014 XLIII/580/2014 przyjęcia planu finansowo-rzeczowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2014 rok

uchwała  załącznik

XLIII 14-01-2014 XLIII/579/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała