Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

6 kadencja - 2014 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LXI/2014 10-11-2014 LXI/678/2014 podziału środków przeznaczonych na remonty oraz inwestycje w placówkach oświatowych w ramach zadań powierzonych na 2014 rok uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/677/2014 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.373.2014.ES z dnia 16.09.2014) uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/676/2014 podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 r. uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/675/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy VII na 2014 rok uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/674/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/673/2014 zmian w infrastrukturze przystankowej w Dzielnicy VII Zwierzyniec – przystanek autobusowy HOFMANA uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/672/2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nad Zalewem-Podłużna” uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/671/2014 opinii dotyczącej zbycia projektowanej działki nr 294/A, obręb 52 Krowodrza, położonej przy ul. Wyżgi w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.39.2014 z dnia 27.10.2014) uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/670/2014 opinii dotyczącej użyczenia działki nr 173, obręb 52 Krowodrza, położonej w rejonie ulic Głogowiec i Rzepichy na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” (pismo znak: GS-12.6850.1.2014.KT z dnia 20.10.2014) uchwała
LXI/2014 10-11-2014 LXI/669/2014 wyrażenia uznania zasług dla osoby szczególnie zasłużonej w propagowaniu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/668/2014 zmiany Uchwały nr XLII/459/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie korekty Uchwały nr XXXIII/340/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2015 uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/667/2014 wniosku o pozyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 77/1 i 77/2, obręb 14 Krowodrza, położonych przy ul. Salwatorskiej w Krakowie uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/666/2014 korekty Uchwały nr LVIII/634/2014 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2015 r. uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/665/2014 opinii do projektu dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego – dokumentacja projektowa na zagospodarowanie części działki nr 373/9, obręb 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie” uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/664/2014 wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Małe Błonia II” uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/663/2014 podziału środków na zadania powierzone z zakresu planowania i realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych w 2015 r. uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/662/2014 podziału środków przeznaczonych na remonty oraz inwestycje w placówkach oświatowych w ramach zadań powierzonych na 2015 rok uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/661/2014 opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania na czas nieokreślony na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 535/1, obręb 11 jednostka ewidencyjna Krowodrza (pismo znak: GS-02.6845.2.2.2014.JP z dnia 14.10.2014) uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/660/2014 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” oraz „tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na 2015 r. uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/659/2014 przeniesienia środków pozostałych po realizacji zadania pn. „Dostosowanie chodnika wraz z likwidacją schodów przy Klasztorze ss. Norbertanek do potrzeb osób niepełnosprawnych” na zadanie pn. „Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań Dzielnicy, w ramach zadań powierzonych Dzielnicy VII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 r. uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/658/2014 delegowania członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy uchwała
LX/2014 21-10-2014 LX/657/2014 wniosku o zmianę organizacji ruchu na ul. Wyczółkowskiego w Krakowie uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/656/2014 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/655/2014 opinii do projektu przebudowy chodnika w ul. Tatarskiej w Krakowie (pismo znak: JG/237.1/2286/2014 z dnia 15.09.2014) uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/654/2014 wniosku dotyczącego komunikacji zbiorowej w dniach 1-2.11.2014 uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/653/2014 wniosku o przyjęcie projektu planu finansowego Dzielnicy VII na 2015 r.

uchwała  załącznik

LIX/2014 23-09-2014 LIX/652/2014 wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 r. uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/651/2014 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2015 r. uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/650/2014 korekty Uchwały nr XXXVI/382/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/649/2014 podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 r. uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/648/2014 podziału środków na zadania powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2015 r. uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/647/2014 opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 r. (pismo znak BZ-02.8031.3.25.2014.WS) uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/646/2014 wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Jesionowa” uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/645/2014 wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Sikornik – wały Rudawy”wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Sikornik – wały Rudawy” uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/644/2014 przeniesienia środków z puli środków inwestycyjnych „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” do puli środków bieżących „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/643/2014 opinii do projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Do Przystani do przystanku MPK uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/642/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2015-2016 uchwała
LIX/2014 23-09-2014 LIX/641/2014 delegowania członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/640/2014 przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/639/2014 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.262.2014.ES z dnia 17.07.2014) uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/638/2014 rozszerzenia listy zadań realizowanych w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 r.: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/637/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Morelowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1228.2014.RKB z dnia 16.07.2014) uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/636/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1088. 2014.RKB z dnia 16.07.2014) uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/635/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy al. Focha w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1098.2014.RKB z dnia 16.07.2014) uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/634/2014 zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2015 r. uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/633/2014 zadań powierzonych z zakresu „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na 2015 r. uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/632/2014 wyrażenia uznania za zasługi w działalności społecznej na rzecz Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
LVIII/2014 26-08-2014 LVIII/631/2014 delegowania członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy uchwała
LVII/2014 29-07-2014 LVII/630/2014 opinii dotyczącej Zarządzenia nr 1896/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.07.2014 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 r. uchwała  załączniki
LVII/2014 29-07-2014 LVII/629/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Starowolskiej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1001.2014.ASI z dnia 08.07.2014) uchwała
LVII/2014 29-07-2014 LVII/628/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.985.2014.ASI z dnia 02.07.2014) uchwała
LVII/2014 29-07-2014 LVII/627/2014 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 356/2, obr. 21 Krowodrza, położonej przy ul. Bielańskiej (pismo znak: GS-01.6840.2.24.2014.BF z dnia 30.06.2014) uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/626/2014 zwiększenia środków przeznaczonych na zadanie pn. „Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań dzielnicy”, realizowane w ramach zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 r. uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/625/2014 przyjęcia podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2015 r. uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/624/2014 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/623/2014 przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych w 2015 r. na „Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/622/2014 podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2015 r. uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/621/2014 zmiany sposobu oznakowania miejsc postojowych przy ul. Dunin-Wąsowicza uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/620/2014 opinii dotyczącej zbycia działki nr 480/1, obr. 14 Krowodrza, położonej przy al. Zygmunta Krasińskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.65.2012 z dnia 20.06.2014) uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/619/2014 delegowania członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy uchwała
LVI/2014 08-07-2014 LVI/618/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Królowej Jadwigi i Lajkonika w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.936.2014.RKB z dnia 09.06.2014) uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/617/2014 ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/616/2014 rozszerzenia listy zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2014 r. uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/615/2014 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/614/2014 opinii dotyczącej inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WR-04.055.1.6.14 z dnia 14.05.2014) uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/613/2014 delegowania członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/612/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Podłącze w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.845.2014.ASI z dnia 26.05.2014) uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/611/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Morelowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.768.2014.RKB z dnia 12.05.2014) uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/610/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730. 2.626.2014.RKB z dnia 05.05.2014) uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/609/2014 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2015 z zakresu prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/608/2014 opinii do projektu budowy miejsc postojowych przy al. Waszyngtona w Krakowie na wysokości Cmentarza Salwatorskiego uchwała
LV/2014 17-06-2014 LV/607/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśmiana (wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Leśmiana – Rzepichy)” uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/606/2014 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/605/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/604/2014 korekty Uchwały nr XLVI/513/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 22 października 2013 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na remonty oraz inwestycje w placówkach oświatowych w ramach zadań powierzonych na 2014 r. uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/603/2014 delegowania członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/602/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej (pismo znak: AU-02-7.6730.2.685.2013.RKB z dnia 22.04.2014) uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/601/2014 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 w Krakowie kolejnej umowy najmu (pismo znak: GS-02.6871.2.18.2011.MG z dnia 24.04.2014 r.) uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/600/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Królowej Jadwigi (pismo znak: AU-02-7.6730.2.627.2014.RKB z dnia 05.05.2014) uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/599/2014 dostosowania chodnika wraz z likwidacją schodów przy Klasztorze ss. Norbertanek do potrzeb osób niepełnosprawnych – usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (zadanie z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach kompetencji decyzyjnych Dzielnic) uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/598/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/597/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
LIV/2014 20-05-2014 LIV/596/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/595/2014 przeniesienia środków z puli środków inwestycyjnych „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” do puli środków bieżących „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/594/2014 uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/593/2014 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 190/3, obr. 17 Krowodrza, położonej przy ul. Kamedulskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.41.2013 z 10.04.2014) uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/592/2014 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 909/27, obr. 21 Krowodrza, położonej przy ul. Zakręt w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.7.2014.BF z 28.03.2014) uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/591/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wodociągowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.547.2014.MKM z dnia 18.04.2014) uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/590/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej 1A w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.543. 2014.RKB z dnia 31.03.2014) uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/589/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Piotra Borowego w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.170.2012.ASI z 11.04.2014) uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/588/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pisma znak: AU-02-7.6730.2.287.2014.RKB z 20.03.2014 i z 31.03.2014) uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/587/2014 wstrzymania dalszych prac projektowych dotyczących zadania z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w ramach kompetencji decyzyjnych Dzielnic: „Budowa podjazdu dla wózków przy klasztorze ss. Norbertanek” uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/586/2014 wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 r. uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/585/2014 delegowania członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/584/2014 korekty do Uchwały nr L/544/2014 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie listy rankingowej zadań do realizacji w 2014 r. w ramach zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/583/2014 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.76.2014.ES) uchwała
LIII/2014 29-04-2014 LIII/582/2014 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec za rok 2013 uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/581/2014 rezygnacji z przystąpienia do II etapu otwartego konkursu ofert w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2014 r. uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/580/2014 korekty Uchwały nr LI/559/2014 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/579/2014 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Fałata w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.9.2014.ES z dnia 13.03.2014 r.) uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/578/2014 opinii dotyczącej ewentualnego zbycia działki nr 753, obr. 21 Krowodrza, położonej przy ul. Orlej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.39.2013.BF z 20.02.2014) uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/577/2014 opinii dotyczącej ewentualnego zbycia działek nr 327 i 328/7, obr. 13 Krowodrza, położonych przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: GS-01. 6840.2.37.2013 z 12.03.2014) uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/576/2014 wniosku o zwiększenie liczby automatów biletowych w autobusach uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/575/2014 zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 r. uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/574/2014 ustalenia listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 r.: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych uchwała
LII/2014 25-03-2014 LII/573/2014 opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Mirowskiej 157B w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.446.2013.ES z dnia 07.03.2014 r.) uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/572/2014 przystąpienia Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec do projektu „Strażnicy Pamięci” uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/571/2014 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 rok uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/570/2014 przeniesienia środków z puli środków inwestycyjnych „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” do puli środków bieżących „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/569/2014 korekty Uchwały nr XLIV/475/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2014 r. uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/568/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/567/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2014-2015 uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/566/2014 korekty uchwał w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/565/2014 uchylenia uchwał w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/564/2014 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie” uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/563/2014 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia prawa użytkowania o 20 lat części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/7, obręb 9 Krowodrza (pismo znak: GS-02.6845.2.1.2014.JP) uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/562/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Prusa w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.66.2014.RKB z 03.02.2014) uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/561/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa namiotowego przekrycia dwóch kortów tenisowych na działce nr 3 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Na Błoniach 1 w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1734.2013.RKB z dnia 20.01.2014) uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/560/2014 podziału rezerwy zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/559/2014 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/558/2014 powołania Doraźnej Komisji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec ds. dzielnicowego budżetu obywatelskiego uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/557/2014 rozdysponowania środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta na rok 2014 w ramach rezerwy celowej pn. „Dofinansowanie dla Dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku” uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/556/2014 unieważnienia Uchwały nr XXXIII/343/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
LI/2014 25-02-2014 LI/555/2014

przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2014

uchwała
L/2014 28-01-2014 L/554/2014 unieważnienia Uchwały nr XLV/497/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013 -2014 uchwała
L/2014 28-01-2014 L/553/2014 korekty Uchwały nr XXXVI/376/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/350/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013 -2014 uchwała
L/2014 28-01-2014 L/552/2014 korekty Uchwały nr XXXVI/375/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/349/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
L/2014 28-01-2014 L/551/2014 korekty Uchwały nr XXXVI/374/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/348/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013 -2014 uchwała
L/2014 28-01-2014 L/550/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1840.2013.RKB z dnia 13.01.2014) uchwała
L/2014 28-01-2014 L/549/2014 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1839.2013.RKB z dnia 13.01.2014) uchwała
L/2014 28-01-2014 L/548/2014 opinii dotyczącej ewentualnego zbycia części działki nr 230/A obr 9 Krowodrza położonej przy ul. Świerkowej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.31.2013.BF z 16.12.2013) uchwała
L/2014 28-01-2014 L/547/2014 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 w Krakowie kolejnej umowy najmu (pismo znak: GS-02.6871.2.18.2011.MG z dnia 2.01.2014 r.) uchwała
L/2014 28-01-2014 L/546/2014 przystąpienia Rady Dzielnicy VII do udziału w „dzielnicowym” budżecie partycypacyjnym w 2014 roku uchwała
L/2014 28-01-2014 L/545/2014 wniosku dotyczącego realizacji zadań powierzonych z zakresu „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” na terenie Dzielnicy VII w 2014 r. uchwała
L/2014 28-01-2014 L/544/2014 listy rankingowej zadań do realizacji w 2014 r. w ramach zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
L/2014 28-01-2014 L/543/2014 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 rok uchwała
L/2014 28-01-2014 L/542/2014 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 r. uchwała
L/2014 28-01-2014 L/541/2014 opinii dotyczącej wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Dunin-Wąsowicza 11 (pismo znak SA-06.7340.1397.2013 z 31.12.2013) uchwała
L/2014 28-01-2014 L/540/2014 opinii do projektu inwestycji pod nazwą „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Klasztorze SS. Norbertanek na dz. nr 293/8 obr. 13 Krowodrza w Krakowie przy ul. Kościuszki” uchwała  załącznik
L/2014 28-01-2014 L/539/2014 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 rok uchwała
L/2014 28-01-2014 L/538/2014 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 r. uchwała
L/2014 28-01-2014 L/537/2014 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 rok uchwała
L/2014 28-01-2014 L/536/2014 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała