Nieobowiązujący plan

UNIEWAŻNIONY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CZYŻYNY - PAS STARTOWY

Logo
 

Wyrokiem z dnia 26 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 1353/14) oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 1238/13) stwierdzającego nieważność w całości uchwały Nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy".

link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

W związku z powyższym, orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2014 r. stało się prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 60,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - PAS STARTOWY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 4404.

Plan obowiązywał od 24 lipca 2013 r. do 26 maja 2015 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
- Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
- Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 19 grudnia 2007 r.

linki zewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 4404. - ogłoszenie uchwały Nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. (Odnośnik do strony: edziennik.malopolska.uw.gov.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip