Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady dotyczące Barw i Symboli Miasta

 

1. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa – Kancelarii Prezydenta podlegają udostępnieniu na zasadach określonych zarządzeniem Nr 390/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad zarządzania znakami towarowymi Gminy Miejskiej Kraków;

2. Symbole Miasta Krakowa, w tym herb należą do kategorii dóbr osobistych, zatem podlegają ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (zgoda Rady Miasta Krakowa w przypadku herbu), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, a w szczególności korzystanie z tych dóbr prawnych nie może prowadzić do ich używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy (deprecjacja oznaczenia lub obniżenia prestiżu Gminy);

3. Nazwa Miasta Krakowa znajdująca się w dysponowaniu prawnym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa – Kancelarii Prezydenta podlega udostępnieniu zgodnie z treścią art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz zarządzenia Zarządzenie Nr 315/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zasad udostępniania nazwy Kraków w znaku towarowym podmiotu uprawnionego.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 12:32:47
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-06-25 13:34:59
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-05-24 13:55:52
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-05-24 13:55:20
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-03-24 08:48:04
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-12 08:33:00
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-07-07 12:00:17
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-28 10:15:19
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-06-24 09:28:25
IZABELA HAUPT
 Publikacja