Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady odnośnie fotografii Prezydenta Miasta Krakowa

1. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Kancelaria Prezydenta: dysponent niniejszego materiału. Zakres wykorzystania nie może naruszać dóbr osobistych wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu.

2. Korzystający ze zdjęcia zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać stosowną zgodę na rozpowszechnienie wizerunku w przypadku jeżeli jest to wymagane prawem.

3. W przypadku posiadania zgody na wykorzystanie niniejszego zdjęcia Korzystający zobowiązany jest do jego oznaczenia imieniem i nazwiskiem fotografa: Wiesław Majka oraz źródła jego pochodzenia : Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa - Kancelaria Prezydenta.

4. Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Kancelaria Prezydenta nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępnienia i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnionej na wniosek;

- szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących i ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych;