BIP Archiwalny - A_ZSO5 (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2013-05-19 15:17:35

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu szkoły na następujacych nośnikach danych:
     dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do sekretariatu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, klasyfikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
  2. Akceptowane formaty załączników to: doc, rtf. xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrzone.

 

Przejdź do elekronicznej skrzynki podawczej


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-13 09:32:17
JOANNA MITKA
 Przeniesiono do archiwum
2018-06-05 11:02:57
HALINA WOJTASZEK
 Edycja
2016-06-05 16:13:55
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2015-06-01 22:52:15
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2015-05-29 20:38:20
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 16:04:30
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 16:02:31
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:17:35
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:09:23
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:04:24
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja
2013-05-19 15:03:09
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Publikacja
2013-05-19 14:49:43
GRAŻYNA ZAWADZKA
 Edycja