BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Stanowisko ds. BHP: Cezary Hojnacki

Adres: ul. Nowaczyńskiego1, budynek administracyjno-hotelowy, I piętro

 

Tel.: 12/255-41-61

 

e-mail: dps@dpsnowaczynskiego.pl

 

Zadania Stanowiska ds. BHP:

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. BHP należy realizacja zadań zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.) oraz realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.