BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53


Zapraszamy do serwisu BIP

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53

w Krakowie
Nasza szkoła powstała na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 82 w Krakowie i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie. Od roku szkolnego 2010/2011- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 obejmuje: Szkołę Podstawową nr 51 z długoletnią tradycją i Gimnazjum nr 82 - młode, ale ambitne. W obrębie Zespołu działają również oddziały przedszkolne. Nasza szkoła ma wyjątkowy charakter, stanowi o tym kameralność, swoisty klimat Bronowic oraz rozległe tereny zielone wokół budynku. Czynniki te mają duży wpływ na zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz stworzenie im warunków wspomagających wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego ucznia. Wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna wspomaga uczniów w procesie samodzielnego i świadomego zdobywania wiedzy, a także w kształtowaniu właściwej postawy moralnej, opartej na wartościach uniwersalnych oraz tradycji. 

 

 

 

GODZINY OTWARCIA:

 

Sekretariat

 Godziny pracy:

Poniedziałek  7.30 - 15.30

Wtorek         7.30 - 15.30

Środa     dzień bez stron

Czwartek      7.30 - 15.30

Piątek          7.30 - 15.30

 

 

Dyrektor szkoły:

 mgr Iwona Jabłonka

 

Wicedyrektor szkoły:

 Lutecka-Gryczka Agnieszka

 

 

Zapraszamy również do serwisu naszej szkoły http://www.zso53.krakow.pl/

 

Nazwa dokumentu

 
Statut ZSO 53 < do pobrania >
Statut SP 51 < do pobrania >
Statut Gimnazjum 82 < do pobrania >
   
   
   
   
   
   

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.