UPOWSZECHNIANIE PRODUKTU PROJEKTU MJUP I WŁĄCZANIE GO DO GŁÓWNEGO NUTRU POLITYKI

 

 

 • 2015.10.02-2015.10.03 8. Europejska Konferencja Jakości w Luksemburgu - 8th European Quality Conference.
 • 2015.07.13  Prezentacja i konsultacje dla Kadry kierowniczej miasta Skawina w zakresie wykorzystania Katalogu wskaźników dziedzinowych oraz Systemu STRADOM do zarządzania Miastem.
 • 2015.05.27  Prezentacja produktu projektu i konsultacje w zakresie Systemu STRADOM w Krośnie.
 • 2015.06.24  Prezentacja produktu projektu MJUP i konsultacje w zakresie Katalogu wskaźników dziedzinowych oraz Systemu STRADOM dla gmin zrzeszonych w ramach KrOF.
 • 2015.06.22  Prezentacja i konsultacje z zakresu Systemu STRADOM - funkcjonalności zarządzania ryzykiem i planowania zadań budżetowych dla przedstawicieli Urzędu Miasta Gliwice.
 •  2015.05.15  Konferencja upowszechniająca produkt finalny projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytoialnego" w Krakowie.
 • 2015.04.22  Krajowa Sieć Tematyczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze Dobre Rządzenie uznała produkt finalny projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytoialnego" za zwalidowany.
 • 2015.04.16  Prezentacja produktu projektu MJUP dla przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 • 2015.03.31  Prezentacja produktu projektu i konsultacje w zakresie budżetu zadaniowego i Systemu STRADOM w Tarnowie.
 • 2014.10.30  Prezentacja produktu projektu MJUP na LIII spotkaniu audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w Ministerstwie Finansów.
 • 2014.10.23  Prezentacja wstępnej wersji produktu projektu na spotkaniu Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich w Katowicach poświęconym efektywności i skuteczności usług publicznych, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów w tym Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Pani Zdzisławy Wasążnik.
 • 2014.09.24 Prezentacja wstępnej wersji produktu projektu w kontekście krakowskich - 20 letnich - doświadczeń w zakresie budżetu zadaniowego na konferencji „Menedżerskie zarządzanie w administracji publicznej” w Krakowie w ramach projektu "Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne" organizowanej z udziałem Stowarzyszenia Miasta w Internecie, przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, jednostek samorządu terytorialnego – ok. 100 osób.
 • 2014.05.13  Prezentacja wstępnej wersji produktu projektu na 3-dniowej konferencji audytorów wewnętrznych miast Unii Metropolii Polskich w Poznaniu – ok. 60 osób.
 • 2014.03.28 Prezentacja wstępnej wersji produktu projektu na konferencji w Dąbrowie Górniczej pt. „Efektywne i Skuteczne zarządzanie w administracji publicznej” organizowanej przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w której uczestniczyło ok. 130 osób (w tym licznie audytorzy, burmistrzowie i sekretarze miast).
 • 2013.05.15 Prezentacja wstępnej wersji produktu projektu na spotkaniu w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski poświęconym zaprezentowaniu i omówieniu rozwiązań w zakresie opracowania i realizacji budżetu zadaniowego z udziałem Wiceminister Finansów Pani Hanny Majszczyk, Dyrektor Departamentu Jednostek Samorządu Terytorialnego Pani Zdzisławy Wasążnik, ok. 70 przedstawicieli JST, w tym Gdańska, Gliwic, Poznania, Szczecina.
 • maj 2012 Raport „Uwarunkowania, potrzeby oraz preferowane formy wsparcia w zakresie doskonalenia systemów zarządzania i monitorowania jakości usług jednostek samorządu terytorialnego w Polsce” [pdf]

                   "Gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie, które wyraziły zainteresowanie produktem projektu MJUP"

 Mapa MJUP