KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA

 Prezentacja Produktu finalnego projektu MJUP

 

Dnia 15 maja 2015r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja upowszechniająca produkt finalny projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”. Celem konferencji było zaprezentowanie produktu finalnego projektu MJUP prezydentom, burmistrzom, wójtom, skarbnikom, sekretarzom gmin, a także dyrektorom komórek organizacyjnych odpowiedzialnym za budżet, strategię rozwoju, audytorom wewnętrznym. Ponadto zaproszeni zostali eksperci i konsultanci z wyższych uczelni oraz sektora biznesu.

 

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 15 miast (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dzierżoniów, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Krosno, Limanowa, Lublin, Piotrków Trybunalski, Tarnobrzeg, Tarnów, Tychy, Warszawa), przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, eksperci z uczelni wyższych i sektora biznesu, organizacji pozarządowych, a także grupa audytorów wewnętrznych i audytorów jakości z miejskich jednostek organizacyjnych i UMK.

 

 

 

W ramach konferencji obyły się dwie serie warsztatów prezentujących najważniejsze moduły produktu.

I warsztat dotyczył katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych jako narzędzia zarządzania strategicznego. Warsztaty służyły prezentacji dobrych praktyk z zakresu wyboru i definiowania wskaźników, prezentacji przykładów zastosowania ich w procesie zarządzania strategicznego (dziedziny, usługi publiczne, programy strategiczne). Podczas warsztatów przedstawiono też funkcjonalności dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

 

 

II warsztat dotyczył wykorzystania Systemu STRADOM do planowania i monitorowania na poziomie operacyjnym (zadania budżetowe, projekty) w sposób umożliwiający powiązanie programów, dziedzin zarządzania i usług publicznych z zadaniami budżetowymi oraz monitorowanie ich realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

 

 

 

III warsztat dotyczył zarządzania ryzykiem, audytu i nadzoru nad rekomendacjami z wykorzystaniem Systemu STRADOM z uwzględnieniem poziomu strategicznego, poziomu programów, projektów, zadań budżetowych oraz zasobów, w tym bezpieczeństwa informacji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i zapraszamy do dalszej współpracy przy upowszechnianiu produktu.

 

 

 

Prezentacja produktu finalnego

 

Skrócona informacja o najważniejszych elementach produktu:

Ulotka Jakość Życia i Jakość Usług Publicznych

Ulotka STRADOM

 

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady