8. Europejska Konferencja Jakości w Luksemburgu - 8th European Quality Conference

 

 

Produkt Projektu MJUP – jako jeden z dwóch projektów - reprezentował Polskę na 8. Europejskiej Konferencji Jakości w Luksemburgu - 8th European Quality Conference Esch- Belvar (Luxembourg) - odbywającej się w ramach prezydencji Księstwa Luxemburg w Komisji Europejskiej w dniach 2 – 3 października 2015 r. W Luksemburgu Produkt Projektu MJUP prezentowali: Krzysztof Pakoński – członek Grupy Sterującej projektu i Piotr Wierzchosławski – kierownik projektu.

 

Konferencja organizowana była przez Księstwo Luxemburg, Instytut Nauk i Technologii w Luksemburgu (Luxembourg Instytut of Science and Technology), Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) oraz Europejską Sieć Administracji Publicznej (EUPAN).

 

W konferencji uczestniczyło ponad 300 delegatów z całej Europy. Konferencja obejmowała sesje plenarne, na których łącznie wystąpiło 6 zaproszonych mówców (Keynote speakers) oraz 12 sesji równoległych, na których zaprezentowano 33 wybrane projekty z 20 krajów UE (w tym dwa z Polski). Po każdej sesji równoległej w osobnych salach (na tzw. „In depth working sessions”) gromadzili się uczestnicy zainteresowani poszczególnymi projektami. Produkt Projektu MJUP na takiej sesji zgromadził ok. połowy uczestników sesji równoległej, w tym obecni byli i zadawali pytania dwaj prezenterzy z sesji plenarnych:

Paulette Lenert - Dyrektor Generalna Ministerstwa Usług Publicznych i Reformy Administracji,

Stephane Jacobzone - Koordynator Komisji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ds. Zarządzania w Sektorze Publicznym.

 

Prezentacja i Produkt Projektu MJUP spotkały się ze znacznym zainteresowaniem, zadano wiele pytań. Prowadząca sesji pani Karin Narep z Ministerstwa Finansów Estonii wyraziła zainteresowanie wdrożeniem takiego systemu na poziomie administracji centralnej w Estonii, która należy do liderów wdrożeń IT w administracji i usługach publicznych. Prezentację chwalili także obecni na sesji przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Paweł Wnuk oraz Michał Kawecki – opiekun projektu w MAiC.

Ze względu na to, że w konferencji uczestniczyła znaczna liczba przedstawicieli administracji rządowej z Polski, była to okazja do zaprezentowania i przekazania im Produktu Projektu. Część z nich zapoznała się z Produktem podczas prezentacji na sesji równoległej i warsztatach, inni podczas spotkań i rozmów między sesjami. Wszyscy otrzymali Produkt Projektu na płytce CD wraz z dodatkowymi informacjami w formie ulotki.

 

Prezentacja Produktu Projektu miała wartość promocyjną dla Krakowa i wpisywała się w szósty cel nowej Strategii Rozwoju Krakowa – „Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia”. Zainteresowanie jakie wzbudził Produkt Projektu MJUP wśród przedstawicieli administracji publicznej krajów Europy Zachodniej i Wschodniej potwierdza, że jest to produkt uniwersalny i bardzo przydatny, pozwalający stawić czoła aktualnym wyzwaniom stojącym przed sektorem publicznym.

 

Więcej informacji:

www.8qc.lu

Biuletyn CAF newsletter 2015

Ewaluacja 8. Europejskiej Konferencji Jakości w Luksemburgu - Evaluation of the 8th European Quality Conference

Prezentacja produktu projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania JST" - Presentation of project's product