Dokument archiwalny

Różne drogi - jeden cel V

 

Programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Wartość: 3 688 967,76 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 135 622,60 PLN

 

Jednostka Realizująca: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Realizacja od: 2012-1-1 do: 2012-12-31

 

 

Opis

 

Celem projektu „Różne drogi – jeden cel" realizowanego w 2012 r. było podjęcie działań mających na celu ułatwienie 345 osobom bezrobotnym wejścia lub powrotu na konkurencyjny rynek pracy poprzez umożliwienie im nabycia/aktualizacji kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego, udzielenie pomocy finansowej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Adresatami projektu były wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, a zwłaszcza osoby określane przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako „osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy".

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem, które miało za zadanie ułatwić im podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania, którego celem była identyfikacja posiadanych potrzeb i predyspozycji oraz zaplanowanie odpowiadającej im ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach projektu przewidziano:

  • szkolenia zawodowe – grupowe i w trybie indywidualnym dla 40 osób:
  • „Kierowca – operator wózków jezdniowych" (dla 5 osób),
  • „Spawacz TIG, MAG, MIG" (dla 5 osób),
  • „Elektromonter zakładowy" (dla 5 osób),
  • „Kierowca koparko-ładowarki" (dla 5 osób),
  • „Podstawy obsługi komputera z fakturowaniem" (2 gr. po 10 osób),
  • staże w wymiarze 4-6 miesięcy dla 140 osób pozostających bez zatrudnienia,
  • szkolenia z zakresu „Małej przedsiębiorczości" dla łącznej ilości 165 osób powiązane z wypłatą dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 140 uczestników wspomnianego szkolenia.

 

Więcej na stronie GUP.