Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Stanisław Zięba - Przewodniczący Zarządu

2. Jan Grzegorz Zynek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Andrzej Mazur - Członek Zarządu

4. Piotr Świątek - Członek Zarządu

5. Wiesław Zając - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Eugeniusz Budzyński

2. Paweł Cichopek

3. Stanisław Gonciarczyk

4. Adam Grelecki

5. Marek Hohenauer

6. Zbigniew Kieć

7. Grzegorz Klimczak

8. Ewa Kościuszko

9. Aneta Kozak

10. Andrzej Mazur

11. Józef Nawara

12. Jan Orzeł

13. Barbara Pawluś

14. Jerzy Ptak

15. Elżbieta Pyka

16. Krzysztof Raźny

17. Piotr Świątek

18. Leszek Tytko

19. Wiesław Zając

20. Stanisław Zięba

21. Jan Grzegorz Zynek