Zarząd Dzielnicy X Swoszowice (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Marta Suter - Przewodnicząca Zarządu

2. Iwona Gizicka-Jarek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Jan Mikuła - Członek Zarządu

 

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Mieczysław Wadowski - Przewodniczący Zarządu

Jerzy Drzyzgiewicz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Marta Suter - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy X Swoszowice (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Andrzej Bielarz

2. Zuzanna Burek

3. Jerzy Drzyzgiewicz

4. Iwona Gizicka-Jarek

5. Zbigniew Kapera

6. Barbara Lambor

7. Elżbieta Łopacińska

8. Halina Mędrala

9. Jan Mikuła

10. Zofia Miljanović

11. Elżbieta Orzechowska

12. Ewa Sowińska

13. Marta Suter

14. Jadwiga Szarek

15. Mieczysław Wadowski