Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Stanisław Madej - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2006)

2. Aleksander Zdziebko - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/2006)

3. Jan Kawa - Członek Zarządu  (I/5/2006

4. Helena Mikulska - Członek Zarządu  (I/4/2006)

5. Stanisław Rajski - Członek Zarządu  (I/6/2006)

 

Liczba członków Zarządu  (I/3/2006)

 

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Dariusz Jaworski

2. Jerzy Jop

3. Jan Kawa

4. Jadwiga Kolasa

5. Danuta Korotkiewicz

6. Jan Kusiak

7. Renata Kuśnierz

8. Maria Lajborek

9. Stanisław Madej

10. Helena Mikulska

11. Franciszek Nowak

12. Elżbieta Pieloch  (XX/148/2008)

13. Stanisław Rajski

14. Zbigniew Rajski

15. Grzegorz Sendor

16. Zdzisław Sendorek

17. Franciszek Starowicz

18. Stanisław Stroński

19. Łukasz Tota

20. Stanisław Walczak

21. Aleksander Zdziebko

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Robert Brożek  (XVIII/141/2008)