Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Andrzej Hawranek - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2006)

2. Tomasz Krawczyk - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/2006)

3. Piotr Chechelski - Członek Zarządu  (I/4/2006)

4. Konstancja de Nowina Konopka - Członek Zarządu  (I/5/2006)

5. Andrzej Olewicz - Członek Zarządu  (I/6/2006)

 

Liczba członków Zarządu  (I/3/2006)

 

Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Piotr Adamczyk

2. Paweł Bułat

3. Magdalena Bzowska

4. Piotr Chechelski

5. Zbigniew Daniszewski

6. Konstancja de Nowina Konopka

7. Marcin Dzięgiel  (XLII/384/2008)

8. Jan Dziura-Bartkiewicz

9. Szczęsny Filipiak

10. Andrzej Hawranek

11. Krzysztof Jakubowski

12. Marcin Kapusta

13. Krzysztof Kowalski

14. Tomasz Krawczyk

15. Zofia Lewicka-Depta

16. Krzysztof Łuszczek

17. Andrzej Olewicz

18. Bożena Ostachowska-Kos

19. Piotr Tumidajski

20. Krzysztof Wyroba

21. Piotr Zaleski

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Grzegorz Kosch  (XLI/379/2008)