BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

 

 

Bilans za rok 2011

 

Bilans 2011

 

Dane uzupełniające

 

Rachunek zysków i strat