Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXXVI 19-12-2013 XXXVI/269/2013 otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uchwała
XXXV 28-11-2013 XXXV/268/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XXXV 28-11-2013 XXXV/267/2013 zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XXXV 28-11-2013 XXXV/266/2013 zadań powierzonych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2014 uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/265/2013 projektu nowego statutu Dzielnicy XV Mistrzejowice stanowiącego Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2013 r uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/264/2013 zadań powierzonych dzielnicy z zakresu prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/263/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/262/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/261/2013 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacja ogródków jordanowskich na rok 2014 uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/260/2013 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich na rok 2014 uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/259/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2014 rok uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/258/2013 otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/257/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe żłobków samorządowych na 2014 rok uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/256/2013 zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XXXIV 24-10-2013 XXXIV/255/2013 podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/254/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/253/2013 otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/252/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na rok 2013 uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/251/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na rok 2013 uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/250/2013 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2014 roku uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/249/2013 zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dzielnicy na rok 2014 uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/248/2013 zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/247/2013 zadań powierzonych dzielnicy z zakresu lokalne wydarzenia kulturalne na rok 2014 uchwała
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/246/2013 projektu planu finansowo–rzeczowego wydatków bieżących na rok 2014 Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała załącznik
XXXIII 26-09-2013 XXXIII/245/2013 podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok  uchwała
XXXII 29-08-2013 XXXII/244/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na rok 2013 uchwała
XXXII 29-08-2013 XXXII/243/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na rok 2013 uchwała
XXXII 29-08-2013 XXXII/242/2013 przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy Okulickiego i ul. Kupały w Krakowie uchwałą
XXXII 29-08-2013 XXXII/241/2013 zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XXXII 29-08-2013 XXXII/240/2013 projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 18.06-29.07.2013 uchwała
XXXII 29-08-2013 XXXII/239/2013 projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 18.06-29.07.2013 uchwała
XXXII 29-08-2013 XXXII/238/2013 zadań powierzonych Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2014 uchwałą
XXXII 29-08-2013 XXXII/237/2013 składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn.„Bezpieczny Kraków” na lata 2011-2015 uchwałą
XXXII 29-08-2013 XXXII/236/2013 otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uchwała
XXXII 29-08-2013 XXXII/235/2013 listy rankingowej zadań powierzonych dzielnicy z zakresu prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwałą
XXXI 11-07-2013 XXXI/234/2013 zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwałą
XXXI 11-07-2013 XXXI/233/2013 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – jednostka urbanistyczna 45 uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/232/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/231/2013 zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/230/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/229/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/228/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/227/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/226/2013 zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dzielnicy na rok 2014 uchwała
XXXI 11-07-2013 XXXI/225/2013 podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2014 rok uchwała
XXX 27-06-2013 XXX/224/2013 zadania priorytetowego Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2013 rok uchwała
XXX 27-06-2013 XXX/223/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2013 rok uchwała
XXX 27-06-2013 XXX/222/2013 Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich na 2013 rok uchwała
XXX 27-06-2013 XXX/221/2013 listy zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XXX 27-06-2013 XXX/220/2013 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2014 rok uchwała
XXIX 23-05-2013 XXIX/219/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XXVIII 25-04-2013 XXVIII/218/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2013 rok uchwała
XXVIII 25-04-2013 XXVIII/217/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok uchwała
XXVIII 25-04-2013 XXVIII/216/2013 zmiany planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2013 uchwała
XXVIII 25-04-2013 XXVIII/215/2013 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wiślickiej w Krakowie uchwała
XXVIII 25-04-2013 XXVIII/214/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2012-2014 uchwała
XXVII 21-03-2013 XXVII/213/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok uchwała
XXVII 21-03-2013 XXVII/212/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2013 rok uchwała

XXVII

21-03-2013 XXVII/211/2013 zadań powierzonych z zakresu prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XXVII 21-03-2013 XXVII/210/2013 zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVII 21-03-2013 XXVII/209/2013 przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice za rok 2012 uchwała
XXVI 28-02-2013 XXVI/208/2013 propozycji zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa uchwała
XXVI 28-02-2013 XXVI/207/2013 zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XXVI 28-02-2013 XXVI/206/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2013 rok uchwała
XXVI 28-02-2013 XXVI/205/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2013 rok uchwała
XXVI 28-02-2013 XXVI/204/2013 środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice na 2013 rok uchwała
XXVI 28-02-2013 XXVI/203/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w rejonie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie uchwała
XXV 24-01-2013 XXV/202/2013 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – jednostka urbanistyczna 45 uchwała
XXV 24-01-2013 XXV/201/2013 planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2013

uchwała

XXV 24-01-2013 XXV/200/2013 zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok

uchwała

XXV 24-01-2013 XXV/199/2013 zbycia działki przy ulicy Okulickiego w Krakowie uchwała