Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLII 10-12-2013 XLII/578/2013 pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XII i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej  uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/577/2013 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Spółdzielców (osiedle na Kozłówce) uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/576/2013 opinii sprzedaży części działek przy ul. Kozietulskiego nr 1278/1, 1278/2, 1278/10 obr. 53 jedn. ewid. Podgórze  uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/575/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/574/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/573/2013 ustalenia WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicach: Czerwiakowskiego i Kosocickiej w Krakowie uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/572/2013 ustalenia WZ dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Jana XXIII w Krakowie uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/571/2013 ustalenia WZ dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na działce nr 461/15 obr.100 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Nad Serafą w Krakowie uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/570/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zabezpieczenia terenów zielonych uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/569/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/568/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/567/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII 10-12-2013 XLII/566/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/565/2013 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2013 pn. Modernizacja sanitariatu w ZSO Nr 12 w Krakowie uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/564/2013 poparcia starań Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na obszarze Gminy Miejskiej Kraków  uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/563/2013 regulacji zasad wynajmu szkolnych sal gimnastycznych  uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/562/2013 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn. „KS Kolejarz-Prokocim- montaż siedzisk dla kibiców na stadionie klubowym”  uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/561/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2014   uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/560/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/559/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/558/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/557/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/556/2013 pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XII i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej  uchwała
XLI 19-11-2013 XLI/555/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XL 28-10-2013 XL/554/2013 korekty zadania pn. wykonanie robót uzupełniających remont łazienki w Przedszkolu Nr 150 (remont pionu) uchwała
XL 28-10-2013 XL/553/2013 rezygnacji z realizacji zadania pn. Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ulicy Ćwiklińskiej i Teligi, od ul. Telimeny w kierunku ul. Konrada Wallenroda” uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/552/2013 realizacji zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/551/2013 ustalenia WZ dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Jana XXIII w Krakowie  uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/550/2013 realizacji zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014  uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/549/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych żłobków  uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/548/2013 zagospodarowania fragmentu działki Nr 235/22 obr. 50 przy ul. Facimiech 14 , osiedle Na Kozłówce  uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/547/2013 opinii dokumentacji projektowej dla zadania pn. opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ul. Solarzy uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/546/2013 korekty uchwały Nr XXXI/473/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/545/2013 pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XII i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej  uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/544/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich oraz tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/543/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uchwała  załącznik
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/542/2013 przeniesienia środków pozostałych po realizacji Otwartego Konkursu Ofert w roku 2013 uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/541/2013 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na 2013 rok uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/540/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXIX 22-10-2013 XXXIX/539/2013 opinii nowego Statutu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim określającego organizację i zakres działania Dzielnicy uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/538/2013 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na 2013 rok  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/537/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/536/2013 ustalenia WZ dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/535/2013 korekty uchwały Nr XXXI/473/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim do realizacji w latach 2013-2014.  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/534/2013 korekty listy zadań priorytetowych na rok 2014  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/533/2013 zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2014 roku. uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/532/2013 realizacji zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/531/2013 poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Krakowa  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/530/2013 rozdysponowania środków finansowych na rok 2014 w zakresie zadań powierzonych „lokalne wydarzenia kulturalne” uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/529/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego pn. malowanie pomieszczeń w ZSO Nr 12 w Krakowie  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/528/2013 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 111 w Krakowie  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/527/2013 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 154 w Krakowie  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/526/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/525/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/524/2013 projektu planu finansowo - rzeczowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na rok 2014  uchwała  załącznik
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/523/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/522/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
XXXVIII 24-09-2013 XXXVIII/521/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/520/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2014 pn. Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 6 w Krakowie uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/519/2013 opinii wniosku o wydanie decyzji wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kantego Andrusikiewicza w Krakowie  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/518/2013

/zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. Modernizacja schodów w Przedszkolu nr 87 w Krakowie przy ul. Spółdzielców 7

uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/517/2013

realizacji zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych placówek oświatowych

uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/516/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/515/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/514/2013 zadania priorytetowego Dzielnicy XII na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/513/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia parku przy osiedlu Złocień  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/512/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/511/2013 rozdysponowania środków na realizację zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/510/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/509/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/508/2013 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/507/2013 zadań priorytetowych na 2013 r  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/506/2013 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na 2013 rok  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/505/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/504/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2013  uchwała
XXXVII 27-08-2013 XXXVII/503/2013 realizacji zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
XXXVII 27 08-2013 XXXVII/502/2012 zadań priorytetowych Dzielnicy XII na rok 2013 uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/501/2013 przeniesienia środków pozostałych po realizacji zadania powierzonego pn. Budowa parkingu przy ulicy Kurczaba uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/500/2013 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 180 w Krakowie  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/499/2013 przeznaczenia środków z rezerwy celowej w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Lipowskiego  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/498/2013 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2013 pn. Dom Kultury „Podgórze”- Dwór Czeczów - koncerty muzyczne  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/497/2013 opinii wydzierżawienia działek 311/9, 311/10, 311/11, 311/12, 311/13 i 311/14 obr. 50 –Podgórze, położonych przy ul. Na Kozłówce  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/496/2013 poprawy przejezdności ulicy Nidzickiej w Krakowie uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/495/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/494/2013 badań akustycznych w rejonie osiedla Bieżanów-Kolonia  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/493/2013 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/492/2013 przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert na rok 2014  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/491/2013 podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na rok 2014  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/490/2013 anulowania uchwały Nr XXXII/422/2013 Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do pilotażowego projektu budżetu partycypacyjnego „Dzielnice się liczą” uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/489/2013 prawidłowego oznakowania w środkach komunikacji miejskiej  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/488/2013 nadania imienia Rajmunda Stanisława Boronia ulicy Nad Potokiem (bocznej) uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/487/2013 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych żłobków  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/486/2013 podziału środków finansowych na 2014 rok na realizację zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/485/2013 realizacji zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/484/2013 opinii Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2013 r  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/483/2013 korekty uchwały Nr XII/213/2011 Rady Dzielnicy XII z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakwa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim do realizacji w latach 2012-2014  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/482/2013 odwodnienia rejonu skrzyżowania ulic: Półłanki i Agatowej w Krakowie  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/481/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/480/2013 upoważnienia Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w okresie od 3 lipca do 26 sierpnia 2013 roku uchwała
XXXVI 02-07-2013 XXXVI/479/2013 uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/478/2013 przesunięcia środków z rezerwy celowej w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/477/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/476/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/475/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/474/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2013  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/473/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/472/2013 rozdysponowania środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na rok 2013 uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/471/2013 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/470/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim   uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/469/2013 odzyskania lokalu mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Weigla w Krakowie uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/468/2013 ustalenia WZ dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Nowosądeckiej w Krakowie  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/467/2013 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Przebudowa i rozbudowa 3 domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego CM w Krakowie przy ul. Badurskiego  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/466/2013 sprzedaży części działki nr 77/4 położonej obręb 59 jednostka ewid. Podgórze w Krakowie przy ul. Badurskiego  uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/465/2013 uporządkowania terenów zielonych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXV 11-06-2013 XXXV/464/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/463/2013 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (max. 3 ) przy ul. Aleksandry w Krakowie uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/462/2013 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (max. 2 ) przy ul. Aleksandry w Krakowie uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/461/2013 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu (max. 5) budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Aleksandry w Krakowie uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/460/2013 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polonijnej w Krakowie uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/459/2013 uwag do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru „Park Aleksandry-Północ” i „Park Aleksandry-Południe” uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/458/2013 zmiany przeznaczenia środków na rok 2013 w ramach zadań powierzonych zakresie prac remontowych dróg i chodników wraz z oświetleniem uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/457/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/456/2013

realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/455/2013 opinii sprzedaży działki 365/23 oraz części działek 358/25 i 365/22 obręb 55 jedn. ewid. Podgórze celem poprawy warunków zabudowy działki 358/26 uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/454/2013 doposażenia ogródków jordanowskich przy ulicy Aleksandry i ul. Teligi w Krakowie w ramach środków na zadania priorytetowe uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/453/2013 oddania w wieczyste użytkowanie na cele medyczne dwóch działek przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 42 w Krakowie uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/452/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIV 21-05-2013 XXXIV/451/2913 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/450/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2013 uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/449/2013 pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XII i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/448/2013 zmian na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/447/2013 obniżenia proponowanych kosztów wywozu śmieci na terenie gminy Miejskiej Kraków uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/446/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2013 uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/445/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2013  uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/444/2013 sprzedaży części działki nr 896/3 położonej obręb 53 jednostka ewid. Podgórze w Krakowie przy ul. Żabiej  uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/443/2013 zmiany organizacji ruchu w ulicy Złocieniowej w Krakowie, na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Potrzask  uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/442/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2013 uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/441/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/440/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/439/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/438/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/437/2013 zmiany przeznaczenia środków finansowych zabezpieczonych na zadanie priorytetowe pn. Współfinansowanie z Dzielnicą X i XI zakupu radiowozów oznakowanych dla Komisariatu Policji VI w Krakowie uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/436/2013 przeznaczenia środków z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/435/2013 korekty środków zabezpieczonych na zadanie powierzone pn. modernizacja schodów i sukcesywna wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 87 w Krakowie uchwała
XXXIII 23-04-2013 XXXIII/434/2013 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2013 uchwała
XXXIII 23-4-2013 XXXIII/433/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/432/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w roku 2013  uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/431/2013 przeznaczenia środków z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/430/2013 opinii projektu budowy ogródka jordanowskiego przy ulicy Popiełuszki w Krakowie uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/429/2013 opinii zabudowy działki Nr 154/4 obr. 57 jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Kaimskiej w Krakowie uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/428/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/427/2013 poparcia starań Szkoły Podstawowej Nr 24 i Klubu Sportowego Kolejarz –Prokocim w zakresie uruchomienia Innowacji Pedagogicznej w ww. placówce oświatowej uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/426/2013 przeznaczenia środków z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/425/2013 opinii przedłużenia umowy najmu części dachu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 przy Al. Dygasińskiego 25 z przeznaczeniem na montaż urządzeń telekomunikacyjnych uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/424/2013 opinii projektu pn. Rozbudowa ul. Stattlera wraz z przebudową oraz budowa infrastruktury technicznej – od strony ulicy Na Kozłówce uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/423/2013 przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim za rok 2012 uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/422/2013 przystąpienia do pilotażowego projektu budżetu partycypacyjnego „Dzielnice się liczą” uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/421/2013 przeznaczenia środków finansowych z rezerwy zadań priorytetowych Dzielnicy XII na rok 2013 uchwała
XXXII 19-03-2013 XXXII/420/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/419/2013 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 75/74, 75/51 obr. 58 jedn. ewid. Podgórze przy ulicach Czerwiakowskiego i Kosocickiej w Krakowie  uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/418/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/417/2013

realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w 2013 r.

uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/416/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w 2013 roku uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/415/2013 uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dot. obszaru Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/414/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w 2013 roku uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/413/2013 zmiany zakresów rzeczowych zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych placówek oświatowych  uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/412/2013 planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/411/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego pn. Zakupy dla 6 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/410/2013 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/409/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w 2013 roku uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/408/2013 realizacji zadania priorytetowego na 2013 r. pn. Realizacja konkursów między przedszkolnych i międzyszkolnych na terenie Dzielnicy XII uchwała
XXXI 19-02-2013 XXXI/407/2013 delegowania członków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
XXX 15-01-2013 XXX/406/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w 2013 roku uchwała
XXX 15-01-2013 XXX/405/2013 rozpoczęcia procedury przetargowej dla zadania pn. Budowa Skate Parku w Parku Lilii Wenedy” w Krakowie uchwała
XXX 15-01-2013 XXX/404/2013 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Imielnej, Bieżanowskiej, ul. Telimeny w Krakowie uchwała
XXX 15-01-2013 XXX/403/2013 wyboru realizatora zadania priorytetowego na rok 2013 pn. „Organizacja Spartakiady Szkół z terenu Dzielnicy XII” uchwała
XXX 15-01-2013 XXX/402/2013 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII w 2013 roku

uchwała

XXX 15-01-2013 XXX/401/2013 delegowania Radnych w miesiącu lutym 2013 roku

uchwała

XXX 15-01-2013 XXX/400/2013 przyjęcia planu finansowo-rzeczowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2013 uchwała