Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLIX 30-12-2013 XLIX/535/2013 nowej organizacji ruchu na Półwsiu Zwierzynieckim wprowadzanej w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania uchwała
XLIX 30-12-2013 XLIX/534/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Piotra Borowego w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1657.2013.ASI z 13.12.2013) uchwała
XLIX 30-12-2013 XLIX/533/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Leśnej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1784.2013.ASI z 17.12.2013) uchwała
XLIX 30-12-2013 XLIX/532/2013 planu finansowego Dzielnicy VII na 2014 rok uchwała  załącznik
XLVIII 17-12-2013 XLVIII/531/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1639.2013.ASI z 06.12.2013) uchwała
XLVIII 17-12-2013 XLVIII/530/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym na działce nr 2/2 obr. 10 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 2/2, 2/4, 62/6, 62/7, 468 obr. jw. i nr 29 obr. 9 z wjazdem z ulicy Jesionowej, działka nr 468 obr. j.w. w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1601.2013.RKB z 27.11.2013) uchwała
XLVIII 17-12-2013 XLVIII/529/2013 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w 2014 r. uchwała
XLVIII 17-12-2013 XLVIII/528/2013 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2014 rok uchwała
XLVIII 17-12-2013 XLVIII/527/2013 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o analizę i ewentualne wykonanie wyniesienia peronów przystanków tramwajowych w pasie jezdni ul. Kościuszki - perony przy ul. Komorowskiego w obu kierunkach oraz na wysokości sklepu „Alma” i Klasztoru Norbertanek uchwała
XLVIII 17-12-2013 XLVIII/526/2013 opinii do projektu rozbudowy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie uchwała
XLVIII 17-12-2013 XLVIII/525/20013 opinii do projektu rozbudowy ul. Korbutowej w Krakowie uchwała
XLVII 19-11-2013 XLVII/524/2013 ustawienia drogowskazów wskazujących dojście na Kopiec Kościuszki oraz do miejsca pamięci przy ul. Bruzdowej uchwała
XLVII 19-11-2013 XLVII/523/2013 opinii do propozycji zawartych w Uchwale nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (pismo znak: SA-05.0008.2.2013 z dnia 30.10.2013 r.) uchwała
XLVII 19-11-2013 XLVII/522/2013 korekty Uchwały nr XLVI/518/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zadań powierzonych „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
XLVII 19-11-2013 XLVII/521/2013 opinii do projektu inwestycji pn. „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Klasztorze SS Norbertanek na dz. nr 293/8 obr. 0013 Krowodrza w Krakowie przy ul. Kościuszki” uchwała
XLVII 19-11-2013 XLVII/520/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/519/2013 zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/518/2013 zadań powierzonych „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia.” uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/517/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 rok uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/516/2013 opinii do „Projektu stałej organizacji ruchu drogowego w związku z montażem „szykany” uniemożliwiającej parkowanie pojazdów na skrzyżowaniu ul. Syrokomli z ul. Dunin Wąsowicza w Krakowie.” uchwała  załącznik
XLVI 22-10-2013 XLVI/515/2013 powołania przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/514/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn „ Rewitalizacja obszaru dawnej strzelnicy garnizonowej z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjno- sportową na działkach nr 205/18, 205/16, 205/17, 205/6,205/1 ,205/12, 205/9, 205/14, 472/4, 474/15, 474/16 obr.10 Krowodrza (pismo znak: AU-02-1.6733.327.2013.DPO z 10.10.2013) uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/513/2013 podziału środków przeznaczonych na remonty oraz inwestycje w placówkach oświatowych w ramach zadań powierzonych na 2014 rok uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/512/2013 zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r. uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/511/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/510/2013 zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r. uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/509/2013 wyrażenia uznania zasług dla osób szczególnie zasłużonych w propagowaniu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/508/2013 opinii do projektu Statutu Dzielnic uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/507/2013 odwołania z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/506/2013 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” oraz „tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na 2014 r. uchwała
XLVI 22-10-2013 XLVI/505/2013 powołania przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/504/2013 odwołania przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/503/2013 opinii dotyczącej ewentualnego zbycia działki nr 810, obr. 21 Krowodrza położonej przy ul. Skalnej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.18.2013 z 29.08.2013)odwołania przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/502/2013 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie (pisma znak: AU-02-7.6730.2.1242.2013.RKB oraz AU-02-7.6730.2.1243.2013.RKB z 11.09.2013) uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/501/2013 inicjatywy utworzenia w kamienicy przy ulicy Syrokomli 21 Centrum Seniora w Krakowie oraz Dzielnicowego Ośrodka Kultury uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/500/2013 korekty Uchwały nr XLIII/466/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/499/2013 projektu planu finansowego Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała  załącznik
XLV 24-09-2013 XLV/498/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/497/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/496/2013 opinii do planu wprowadzenia zmian nazw przystanków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: ZIKiT/S/69486/13/TZO/52023 z 05.08.2013) uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/495/2013 podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 r. uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/494/2013 opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 r. (pismo znak BZ-02.8031.3.36.2013.AO z 5.09.2013) uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/493/2013 montażu oznakowania wg. wskazań dzielnicy uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/492/2013 zmiany na stanowisku zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/491/2013 zmiany treści drogowskazu dotyczącego Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Dom Zwierzyniecki uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/490/2013 podziału środków na zadania powierzone z zakresu planowania i realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych w 2014 r. uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/489/2013 odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/488/2013 zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/487/2013 wniosku do ZIKiT-u dotyczącego realizacji zadania finansowanego ze środków Dzielnicy pn. Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęczej uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/486/2013 wniosku do MPWiK dotyczącego realizacji zadania finansowanego ze środków Dzielnicy pn. Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęczej uchwała
XLV 24-09-2013 XLV/485/2013 opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęczej uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/484/2013 zaopiniowania koncepcji zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Salwatorskiej uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/483/2013 zmiany w składzie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/482/2013 przekazania środków z budżetu Miasta Krakowa na pozyskiwanie gruntów uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/481/2013 rozszerzenia listy zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r. uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/480/2013 zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r. uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/479/2013 zmiany listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/478/203 podziału środków na zadania powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2014 r. uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/477/2013 opinii do projektu wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32 w Krakowie uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/476/2013 opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Jaxy-Gryfity w Krakowie (pismo znak: ML-02.7123.73.2012.ES z dn. 07.08.2013) uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/475/2013 zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2014 r. uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/474/2013 ustalenia wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na 2014 r. uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/473/2013 opinii do koncepcji budowy chodnika przy ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęczej uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/472/2013 korekty Uchwały nr XXXIX/418/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XLIV 27-08-2013 XLIV/471/2013 korekty Uchwały nr XLII/458/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2015 uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/470/2013 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie” uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/469/2013 uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (pismo znak: BP-02.6720.163.2013. ARW z dnia 05.06.2013) uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/468/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/467/2013 przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych w 2014 r. na „Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/466/2013 podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2014 r. uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/465/2013 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnic na okres od 10 lipca do 26 sierpnia 2013 r. uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/464/2013 podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2014 r. uchwała
XLIII 09-07-2013 XLIII/463/2013 nowej organizacji ruchu wprowadzonej na ulicy Księcia Józefa, od skrzyżowania z ulicą Św. Bronisławy do mostu Zwierzynieckiego uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/462/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/461/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wstrzymanie procedury ustalania warunków zabudowy dla inwestycji uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/460/2013 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 z zakresu prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/459/2013 korekty Uchwały nr XXXIII/340/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2015 uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/458/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-1015 uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/457/2013 zadań priorytetowych dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/456/2013 opinii dotyczącej ewentualnego zbycia projektowanej części działki nr 267/20/B przy ul. Malczewskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.68.2013.BF z dnia 28.05.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/455/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych przy ul. Piotra Borowego w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.599.2013.AKU z dnia 15.05.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/454/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie placu przed Muzeum narodowym z przeniesieniem pomnika Stanisława Wyspiańskiego na działkach nr 191/4, 192/5, 192/6 obr. 12 Krowodrza przy al. 3 Maja w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.835.2013.ASI z dnia 10.06.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/453/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.801.2013. RKB z dnia 06.06.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/452/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.802.2013. RKB z dnia 06.06.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/451/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Królowej Jadwigi 223 w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.788.2013.AKU z dnia 03.06.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/450/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Królowej Jadwigi 223 w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.787.2013.AKU z dnia 03.06.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/449/2013 opinii dotyczącej inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WR-04.055.1.6.13 z dnia 03.06.2013 r.) uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/448/2013 ujęcia zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Krakowa na 2014 r. uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/447/2013 rozszerzenia listy zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r. uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/446/2013 ustalenia listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/445/2013 zmiany listy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu ze środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLII 18-06-2013 XLII/444/2013 zaopiniowania inwestycji gminy Kraków na terenie fortu Kościuszko pod nazwą „Prace zabezpieczające i konserwatorskie fragmentów muru kurtynowego bastionów nr 1, 2 i 3” uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/443/2013 umieszczenia znaków F4 na trzech mostach nad Rudawą uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/442/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania z listy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu ze środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/441/2013 zadania priorytetowego na 2013 rok uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/440/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/439/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/438/2013 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Małe Błonia" (BP-02.6721.252.81.2012.TBA z dnia 26 kwietnia 2013 r.) uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/437/2013 wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 w Krakowie, kolejnej umowy najmu (GS-02.6871.2.1.2013.MG z dnia 21 marca 2013 r.) uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/436/2013 wyrażenia uznania za zasługi w działalności społecznej na rzecz Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/435/2013 wszczęcia procedury prowadzącej do realizacji parkingu wewnątrz pętli tramwajowej na Salwatorze uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/434/2013 wniosku o przeanalizowanie możliwości zamontowania bariery sprężystej w ciągu ul. Księcia Józefa na odcinku pomiędzy ul. Pajęcza, a Obejściem Przegorzał po stronie północnej uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/433/2013 wniosku o przeanalizowanie możliwości utwardzenia terenu zlokalizowanego na ul. Księcia Józefa w pasie drogowym zgodnie z załącznikiem graficznym uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/432/2013 zmian w komunikacji tramwajowej w dzielnicach I, VII, VIII, IX, XI i XIII uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/431/2013 zmiany trasy autobusu linii 124 uchwała
XLI 21-05-2013 XLI/430/2013 zmian uruchomienia dwóch kursów linii nocnej 605 do Salwatora w dni powszednie uchwała
XL 23-04-2013 XL/429/2013 planów wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach wokół Plant (tzw. I obwodnica) uchwała
XL 23-04-2013 XL/428/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XL 23-04-2013 XL/427/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XL 23-04-2013 XL/426/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XL 23-04-2013 XL/425/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XL 23-04-2013 XL/424/2013 budowy parkingu wielopoziomowego przy Placu Na Stawach uchwała
XL 23-04-2013 XL/423/2013 budowy sali gimnastycznej i przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Królowej Jadwigi nr 78 w Krakowie oraz podjęcia starań o pozyskanie funduszy europejskich na przedmiotowy cel uchwała
XL 23-04-2013 XL/422/2013 usunięcia znaku zakazu parkowania (B-36) na ul. Kościuszki oraz umieszczenia znaków F4 na moście nad Rudawą  uchwała
XL 23-04-2013 XL/421/2013 rozszerzenia składu osobowego Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na lata 2011-2015 uchwała
XL 23-04-2013 XL/420/2013 przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec za rok 2012 uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/419/2013 zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/418/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/417/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kościuszki w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.221.2013. RKB z 28.02.2013) uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/416/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kościuszki w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.220.2013. RKB z 28.02.2013) uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/415/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rogalskiego w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.270.2013.ASI z 06.03.2013) uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/414/2013 opinii dotyczącej ewentualnego zbycia części działki położonej przy ul. Marynarskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.72.2012.BF z 08.03.2013) uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/413/2013 przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r. uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/412/2013 polityki parkingowej Miasta Krakowa uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/411/2013 zmiany nazwy zadania priorytetowego Dzielnicy VII na 2013 rok uchwała
XXXIX 26-03-2013 XXXIX/410/2013 zmiany w składzie Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXVIII 13-03-2013 XXXVIII/409/2013 ostatecznej listy rankingowej zadań do realizacji w 2013 roku w ramach zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
XXXVIII 13-03-2013 XXXVIII/408/2013 przeniesienia środków z puli środków inwestycyjnych „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” do puli środków bieżących „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
XXXVIII 13-03-2013 XXXVIII/407/2013 korekty Uchwały nr XXXVI/384/2013 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wniosku dotyczącego realizacji zadań powierzonych z zakresu „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” na terenie Dzielnicy VII w 2013 r. uchwała
XXXVIII 13-03-2013 XXXVIII/406/2013 przeniesienia środków z puli środków bieżących „tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na dofinansowanie zadań „modernizacja ogródków jordanowskich”, realizowanych z puli środków inwestycyjnych uchwała
XXXVIII 13-03-2013 XXXVIII/405/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Rogalskiego w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.272.2013.ASI z 26.02.2013) uchwała
XXXVIII 13-03-2013 XXXVIII/404/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Podłącze Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.730.2012.EPI z 20.02.2013) uchwała
XXXVIII 13-03-2013 XXXVIII/403/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/402/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i komunikacją wewnętrzną na działkach nr 270/3, 270/4, 271/2, obr. 11 Krowodrza oraz wjazdem z działki drogowej nr 559/1, obr. jw. przy ul. Piastowskiej w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.57.2013.RKB z dnia 31.01.2013) uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/401/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 6/1, 6/2, 6/4 (części), 7/2, 8/3, obr. 21 Krowodrza przy ul. Księcia Józefa w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.134.2013.EPI z dnia 05.02.2013) uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/400/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz usługami w parterze wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., elektr., gaz, c.o., went. mechaniczna, klimatyzacja) na działce nr 178/3, obr. 10 Krowodrza, zjazdem na działkę z dz. nr 474/16, obr. jw., przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1546.2012.RKB z dnia 12.02.2013) uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/399/2013 opinii dotyczącej ewentualnego zbycia działki nr 36/10, obr. 11 Krowodrza położonej przy ul. Borowego (pismo znak: GS-01.6840.2.60.2012.BF z dnia 31.01.2013) uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/398/2013 przeciwdziałania nielegalnemu naklejaniu ogłoszeń na słupach w pasach drogowych oraz na skwerach uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/397/2013 podziału środków na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/396/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy VII na 2013 r. oraz wysokości kwoty przeznaczonej na jego realizację uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/395/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego Dzielnicy VII z zakresu „prace remontowe placówek oświatowych” uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/394/2013 opinii do projektu ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/393/2013 zmiany listy zadań w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/392/2013 podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 r. uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/391/2013 opinii do koncepcji budowy chodnika przy ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK (po stronie numerów nieparzystych) uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/390/2013 powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/389/2013 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2013 uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/388/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 rok uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/387/2013 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/386/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowo-wrotkarskiej (pieszej) wraz z infrastrukturą techniczną, wzdłuż rzeki Rudawy (ul. Na Błoniach) na dz. nr 1/2, 409/1, 413/1, 413/2, 414, obr. 14 Krowodrza w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.2235.2012.RKB z dnia 12.02.2013) uchwała
XXXVII 26-02-2013 XXXVII/385/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowo-wrotkarskiej (pieszej) wraz z infrastrukturą techniczną po terenie „Błoń Krakowskich” wzdłuż ul. Piastowskiej na dz. nr 1/2, 409/1, 413/1, 413/2, 414, obr. 14 Krowodrza oraz na dz. nr 208/5, obr. 12 Krowodrza w Krakowie” (pismo znak: AU 02-7.6730.2.2234.2012.RKB z dnia 12.02.2013) uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/384/2013 wniosku dotyczącego realizacji zadań powierzonych z zakresu „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” na terenie Dzielnicy VII w 2013 r. uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/383/2013 poparcia protestu Mieszkańców sąsiednich budynków wobec planów rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 98/6 obr. 14 Krowodrza przy ul. Salwatorskiej 35a w Krakowie (sygnatura akt sprawy w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK: AU-02-7.6730.2.1720.2012.RKB) uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/382/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/381/2013 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku hotelowego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 499/ 12, 499/13, 499/16, 499/17, 540/17, 502/8, 495/23, 495/21, 495/22, 495/14, 495/15, 540/16, obr. 21 Krowodrza wraz z budową zjazdu z dz. nr 540/17, obr. j.w. przy ul Mirowskiej w Krakowie” (pismo znak: AU-02-7.6730.2.2347.2012.EPI z dnia 08.01.2013 r.) uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/380/2013 wydania opinii dotyczącej ewentualnej możliwości zbycia działki nr 276/5, obr. 8 Krowodrza przy al. Kasztanowej (pismo znak: GS-01.6840.2.54.2012 z dnia 04.01.2013 r.) uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/379/2013 uwag do wersji roboczej nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/378/2013 zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 rok uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/377/2013 korekty Uchwały nr XXXIII/339/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie korekty Uchwały nr XXIX/290/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r. uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/376/2013 korekty Uchwały nr XXXIV/350/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/375/2013 korekty Uchwały nr XXXIV/349/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXVI 29-01-2013 XXXVI/374/2013

korekty Uchwały nr XXXIV/348/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/373/2013

zmiany w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r.

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/372/2013

zmiany w składzie Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/371/2013

zmiany w składzie Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/370/2013

przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r.

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/369/2013

przywrócenia kursowania tramwaju linii 6 w święta oraz w soboty do godz. 20.00

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/368/2013

usunięcia znaku zakazu parkowania (B-36) oraz barierek przy ul. Rotmistrza Dunin-Wąsowicza

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/367/2013

przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych na 2013 r.

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/366/2013

zmiany listy zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r.

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/365/2013

przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/364/2013

przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 rok

uchwała

XXXVI 29-01-2013 XXXVI/363/2013

zmiany realizatora zadania z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych

 

 

uchwała

XXXVI 03-01-2013 XXXV/362/2013 planu finansowego Dzielnicy VII na 2013 rok

uchwała