Dokument archiwalny

Pracownie Twórcze 2012


Ogłasza się nabór wniosków o najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą w ramach Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury.

Ogłoszenie kierowane jest do absolwentów uczelni artystycznych, członków związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórców nieprofesjonalnych rekomendowanych przez odpowiednie środowiska twórcze: artystów malarzy, artystów rzeźbiarzy, artystów fotografików, artystów konserwatorów dzieł sztuki, artystów grafików (z wyjątkiem grafików posługujących się wyłącznie techniką komputerową), artystów w dziedzinie form przemysłowych, tkaniny artystycznej, architektury wnętrz.

Lokale przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, wytwarzania i przechowywania dzieł artystycznych, stanowiących dobra kultury.

Ze stanem technicznym lokali przeznaczonych na pracownie twórcze można się zapoznać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem.

 

Wykaz lokali objętych konkursem

 

L.p. Adres Powierzchnia Opis Administrator
1. ul. Bernardyńska 11 24,74 m²
Suterena, 1 pomieszczenie, brak WC, do remontu. ZBK-BOM-6
pl. Na Groblach 7, 
(12) 430 18 40

2. os. Szkolne 8 29,00 m² Piwnica, 1 pomieszczenie, brak WC, do remontu.
ZBK-BOM-4
os. Urocze 1
(12) 680 12 80

3. os. Kolorowe 2/21
12,92 m² VI kondygnacja, brak WC.
ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1
(12) 680 12 80

4. os. Na Skarpie 60/69 44,72 m² I kondygnacja, 2 pomieszczenia, WC wspólne poza lokalem. ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1,
(12) 680 12 80
5. os. Na Skarpie 60/70 22,79 m²
I kondygnacja, 1 pomieszczenie, WC wspólne poza lokalem.
ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1,
(12) 680 12 80
6. os. Na Skarpie 60/71 16,8 m² I kondygnacja, 1 pomieszczenie, WC wspólne poza lokalem.
ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1,
(12) 680 12 80
7. os. Na Skarpie 60/73
44,01 m² I kondygnacja, 2 pomieszczenia, WC.
ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1,
(12) 680 12 80

8. os. Na Skarpie 60/72 16,48 m² I kondygnacja, WC wspólne poza lokalem.
ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1,
(12) 680 12 80
9. ul. Krakusa 7/13 20,00 m²
Lokal na poddaszu (IV kondygnacja), 1 pomieszczenie, WC wspólne poza lokalem.
ZBK-BOM-3,
ul. B. Limanowskiego 16,
(12) 656 22 01

10. ul. Bolesława Limanowskiego 30/5a 47,64 m²
II kondygnacja, 2 pomieszczenia, WC wspólne poza lokalem.
ZBK-BOM-3,
ul. B. Limanowskiego 16,
(12) 656 22 01

11. ul. Jana Zamoyskiego 26/8
14,87 m² I kondygnacja, 1 pomieszczenie, WC wspólne poza lokalem.
ZBK-BOM-3,
ul. B. Limanowskiego 16,
(12) 656 22 01

12. ul. Józefa Dietla 62/3 16,18 m² I kondygnacja, 2 pomieszczenia, WC. ZBK-BOM-6,
pl. Na Groblach 7,
(12) 430 18 40
13. os. Ogrodowe 2/37B 18,43 m²
I kondygnacja, 1 pomieszczenie,WC z łazienką. ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1,
(12) 680 12 80
14. ul. Jagiellońska 12/4 53,99 m² I kondygnacja, 2 pomieszczenia,WC z łazienką.
ZBK-BOM-6,
pl. Na Groblach 7,
(12) 430 18 40
15. ul. Juliana Fałata 9/45
36,53 m²
2 pomieszczenia, WC.
ZBK-BOM-2,
ul. Łobzowska 48,
(12) 634 38 35

16. al. Juliusza Słowackiego 13A/42A 24,02 m² VIII kondygnacja, 2 pomieszczenia, WC. ZBK-BOM-6,
pl. Na Groblach 7,
(12) 430 18 40

17. ul. Juliana Fałata 9/42 15,32 m² I kondygnacja, 1 pomieszczenie, WC.
ZBK-BOM-2,
ul. Królewska 25, 
(12) 634 38 35, 634 39 00

18. os. Kolorowe 18/48a 30,4 m² V kondygnacja, 2 pomieszczenia, WC z łazienką.
ZBK-BOM-4,
os. Urocze 1,
(12) 680 12 80

 

Na pracownie twórcze przeznaczane są lokale, które z uwagi na stan techniczny, lokalizację, niskie wyposażenie techniczne, nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne. Lokale przekazywane są twórcy do adaptacji, zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności artystycznej. Wszystkie lokale wymagają remontu, który przyszły najemca będzie zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Formularz wniosku wraz z procedurą KD-19 dotyczącą najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych można pobrać na stronie www.bip.krakow.pl (pdf), tutaj (rtf) lub na stanowisku Nr 6, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: (12) 616-1478.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2012 r. na tym samym stanowisku.

Wnioski o najem pracowni twórczej opiniowane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Decyzję w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do otrzymania pracowni podejmuje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzenia.
Informacje o Programie zamieszczone zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 15, tel.: (12) 616-1918.