Karta usługi SA-57 Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb
Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

 Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

 Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Rejestracja sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie