W jakich terminach ogłaszane są otwarte konkursy ofert, do kiedy należy składać oferty i jakie dokumenty należy złożyć?

 

Otwarte konkursy ofert ogłaszane są w terminach określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Oferty na wykonanie zadań publicznych należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu.

Ogłoszenia o konkursach dostępne są na stronie www.bip.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

Do oferty należy dołączyć załączniki określone w odpowiednim dla zadania publicznego zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAMILA NOWAK
Data wytworzenia:
2012-03-30
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2019-05-22