Karta usługi KM-38 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Przed wydaniem decyzji o zmianie licencji, należy zwrócić osobiście lub pocztą dotychczasową licencję i naklejkę z hologramem.

 


 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-20 09:32:29
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 08:16:21
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-22 10:17:40
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 11:50:36
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-06-23 08:59:47
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-12-02 12:49:46
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-11-25 14:45:59
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-04-02 13:17:44
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-29 11:03:52
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja