Karta usługi KM-50 Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Przed wykreśleniem wpisu z rejestru, przedsiębiorca powinien złożyć książkę ewidencji osób szkolonych.


 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ JAROSZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-03-29
Data publikacji:
2012-03-29
Data aktualizacji:
2019-04-09